TimelineOct 30, 2013:

2:22 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
2:21 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
2:16 PM Valj.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:16 PM Torus.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Stozec.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Sfera.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Meniji.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Kvader-nagib.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Kvader.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Izvlek_krozni.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Izvlek_2.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:14 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
12:41 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
12:29 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
12:18 PM Povrsina.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
12:17 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
12:14 PM Wire.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
12:14 PM Vozlisca.2.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
12:14 PM Solid-barve.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
12:13 PM Solid.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
12:13 PM Robovi.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
12:09 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
11:48 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
11:36 AM Vozlisca.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
11:36 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
11:24 AM Kocka.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
11:23 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
10:59 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
10:45 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
10:44 AM display.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
10:37 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
10:34 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
9:30 AM PythonOcc/primitives edited by Leon Kos
Dodaj opis tipk (diff)
8:58 AM PythonOcc/primitives edited by Leon Kos
Typos (diff)
8:51 AM Python OCC.pdf attached to PythonOcc/primitives by Leon Kos
predstavitev primitivov
8:44 AM PythonOcc/primitives created by Leon Kos
Osnutek

Oct 29, 2013:

10:46 PM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
29.10 (diff)
7:52 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
Cut (diff)
7:50 AM elbow4.png attached to PythonOcc/elbow by Leon Kos
Cut
7:09 AM elbow3.png attached to PythonOcc/elbow by Leon Kos
Chamfer
7:07 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
Chamfer (diff)
12:13 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
png (diff)
12:12 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
typo (diff)
12:12 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
Slika 2 (diff)
12:11 AM elbow2.png attached to PythonOcc/elbow by Leon Kos
Srebren model
12:05 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
Material (diff)

Oct 28, 2013:

11:54 PM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
typo (diff)
5:47 PM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
(diff)

Oct 27, 2013:

11:52 PM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
reposition (diff)
11:42 PM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
API (diff)
10:19 PM python edited by Leon Kos
Odpravi dvoumnost kaj pomeni i in sum (diff)
9:54 PM elbow1.png attached to PythonOcc/elbow by Leon Kos
Osnutek
9:52 PM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
Dodaj osnovni primer (diff)

Oct 26, 2013:

9:06 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
(diff)

Oct 25, 2013:

11:41 PM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
Skica komolca (diff)
10:17 PM coord-sys.svg attached to PythonOcc/elbow by Leon Kos
Koordinatni sistem
10:13 PM PythonOcc/elbow created by Leon Kos
Koordinatni sistem

Oct 22, 2013:

12:40 PM 2016 edited by Leon Kos
Ekipe za Talum (diff)
11:33 AM python edited by Leon Kos
Dictionary (diff)
11:06 AM python edited by Leon Kos
Operator obsega je bil pozabljen (diff)
8:35 AM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
22.10 (diff)
12:23 AM modata.pdf attached to PythonOcc by Leon Kos
Modeling Data
12:20 AM modalg.pdf attached to PythonOcc by Leon Kos
Modelling algorithms za OpenCASCADE 6.6

Oct 15, 2013:

6:49 PM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
Prisotnost v drugem tednu (diff)
3:14 PM 2016 edited by Leon Kos
5.12 (diff)
12:44 PM 2016 edited by Leon Kos
29.10 bo vaje vodil Pavel Tomšič (diff)
11:31 AM 2016 edited by Leon Kos
Razdelitev projektov - osnutek (diff)
12:33 AM PythonOcc edited by Leon Kos
Poenostavljen STL zapis (diff)
12:29 AM PythonOcc edited by Leon Kos
STLExporter primer (diff)

Oct 14, 2013:

11:39 PM krogla.stl attached to threejs/viewer by Leon Kos
Enotska krogla iz OCC
11:34 PM kocka.stl attached to threejs/viewer by Leon Kos
Kocka iz OCC
10:47 PM PythonOcc edited by Leon Kos
Formariraj SVG izris (diff)
10:36 PM PythonOcc edited by Leon Kos
Popravi typo (diff)

Oct 13, 2013:

1:52 AM 2016 edited by Leon Kos
viewer (diff)
1:45 AM threejs/viewer edited by Leon Kos
Dodaj onload (diff)
1:39 AM threejs/viewer edited by Leon Kos
(diff)
1:36 AM pr2_head_pan.stl attached to threejs/viewer by Leon Kos
Model pr2 glava
1:35 AM pr2_head_tilt.stl attached to threejs/viewer by Leon Kos
Model pr2
1:34 AM TrackballControls.js attached to threejs/viewer by Leon Kos
Krogelni kontrolnik za vrtenje modela
1:34 AM STLLoader.js attached to threejs/viewer by Leon Kos
Nalagalnik STL datotek
1:33 AM three.min.js attached to threejs/viewer by Leon Kos
Skrčena verzije three.js r61
1:30 AM threejs/viewer created by Leon Kos
Osnutek viewerja

Oct 12, 2013:

11:14 PM 2016 edited by Leon Kos
Dodaj link na threejs primer (diff)
11:13 PM threejs edited by Leon Kos
dodaj JS izpis (diff)
11:05 PM threejs edited by Leon Kos
Dodaj canvas element in pozicioniraj kocko v njem (diff)
9:20 PM threejs edited by Leon Kos
min (diff)
9:18 PM threejs created by Leon Kos
Osnovni primer
8:51 PM webgl edited by Leon Kos
short line (diff)

Oct 10, 2013:

10:09 PM 2016 edited by Leon Kos
Spremenjen urnik skupin (diff)
9:16 PM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
Prvi teden (diff)
8:56 PM 2016 edited by Leon Kos
Prisotnost 2012/13 (diff)
8:54 PM prisotnost-2012 created by Leon Kos
Prisotnost 2012/13

Oct 8, 2013:

12:33 PM PythonOcc edited by Leon Kos
popravi 63 na 64 (diff)

Oct 7, 2013:

11:16 AM 2016 edited by Leon Kos
Briši lanske (diff)
9:36 AM 2016 edited by Leon Kos
(diff)
9:35 AM glass-forming.png attached to 2016 by Leon Kos
Krivljenje stekla
9:34 AM 2016 edited by Leon Kos
Glass forming (diff)
8:04 AM 2016 edited by Leon Kos
webgl (diff)

Oct 4, 2013:

6:54 PM webgl edited by Leon Kos
(diff)
4:34 PM webgl edited by Leon Kos
(diff)
4:32 PM webgl edited by Leon Kos
startup (diff)
4:16 PM webgl edited by Leon Kos
(diff)
4:15 PM webgl edited by Leon Kos
cont (diff)
4:13 PM webgl edited by Leon Kos
narekovaji (diff)
4:09 PM webgl created by Leon Kos
Demo

Oct 3, 2013:

4:27 PM 2016 edited by Leon Kos
pena (diff)
3:26 PM 2016 edited by Leon Kos
Popravek predavalnice (diff)
2:56 PM 2016 edited by Leon Kos
Predvideni termini (diff)
8:19 AM 2016 edited by Leon Kos
(diff)

Oct 2, 2013:

4:45 PM 2016 edited by Leon Kos
(diff)
4:11 PM 2012 created by Leon Kos
Kopija
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.