wiki:PythonOcc/primitives

Version 3 (modified by Leon Kos, 7 years ago) (diff)

Dodaj opis tipk

Primitivi

Struktura programa v Python OCC

Rabimo uvoziti uporabniški vmesnik, ki nam omogoči preprosto manipulacijo predstavljenega objekta (glava dokumenta):

 from OCC.Display.SimpleGui import *  

Uvedba funkcij za iniciacijo prikaza:

 display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()    

Iniciacija prikaznega okna:

 start_display()

Uporaba miške v uporabniškem vmesniku:

 • Rotacija objekta: levi gumb na miški
 • Translacija objekta: srednji gumb na miški
 • Povečava objekta: desni gumb na miški

Uporaba tipkovnice v uporabniškem vmesniku:

 • Tipka'w'- prikaz žičnega modela
 • Tipka 'e'- prikaz vidnih robov
 • Tipka 's'- prikaz volumskega modela
 • Tipka 'f'- prikaz celega objekta v prikaznem oknu
 • Tipka 'q'- prikaz vidnih robov

Attachments (38)