wiki:PythonOcc/primitives

Version 5 (modified by ptomsic, 7 years ago) (diff)

--

Primitivi

Struktura programa v Python OCC

Rabimo uvoziti uporabniški vmesnik, ki nam omogoči preprosto manipulacijo predstavljenega objekta (glava dokumenta):

from OCC.Display.SimpleGui import *

Z ukazno vrstico uvozimo v program knjižnico, ki vsebuje modelno okno ter preprosti uporabniški vmesnik, ki ga lahko uporabimo za prikaz različnih geometrijskih oblik v 3D okolju.

Uvedba funkcij za iniciacijo prikaza:

display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()

Z ukazno vrstico uvedemo v program prikaz v modelnem oknu ter možnost uporabe preprostega menija.

Iniciacija prikaznega okna:

start_display()

S tem ukazom iniciramo modelno okno. Definicija uporabljenih geometrijskih oblik mora biti podana preden se ukaz izvede.

Uporaba miške v uporabniškem vmesniku:

  • Rotacija objekta: levi gumb na miški
  • Translacija objekta: srednji gumb na miški
  • Povečava objekta: desni gumb na miški

Uporaba tipkovnice v uporabniškem vmesniku:

  • Tipka'w'- prikaz žičnega modela
  • Tipka 'e'- prikaz vidnih robov
  • Tipka 's'- prikaz volumskega modela
  • Tipka 'f'- prikaz celega objekta v prikaznem oknu
  • Tipka 'q'- prikaz vidnih robov

Attachments (38)