wiki:PythonOcc/elbow

Version 3 (modified by Leon Kos, 7 years ago) (diff)

--

Komolec

Koordinatni sistem Na primeru komolca bomo pokazali osnovne operacije in gradnjo modela s PythonOcc za postavitev v globalnem koordinatnem sistemu podanem s tremi točkami:

  • p0 - središče komolca
  • p1 - točka ki podaja os axis1 iz središča p0
  • p2 - točka za drugo os axis2 iz središča p0

Cilj takega podajanja položaja je, da se poenostavi orientacijo in s tem tudi gradnjo sestavov iz tega in podobnih členkov. Model na skici Skica kolena naj bi omogočal tudi enostavno gradnjo sestavov.

Attachments (16)

Download all attachments as: .zip