wiki:PythonOcc/elbow

Version 4 (modified by Leon Kos, 7 years ago) (diff)

Dodaj osnovni primer

Komolec

Koordinatni sistem Na primeru komolca bomo pokazali osnovne operacije in gradnjo modela s PythonOcc za postavitev v globalnem koordinatnem sistemu podanem s tremi točkami:

  • p0 - središče komolca
  • p1 - točka ki podaja os axis1 iz središča p0
  • p2 - točka za drugo os axis2 iz središča p0

Cilj takega podajanja položaja je, da se poenostavi orientacijo in s tem tudi gradnjo sestavov iz tega in podobnih členkov. Model na skici Skica kolena naj bi omogočal tudi enostavno gradnjo sestavov.

Poleg globalnega določanja položaja želimo nadzorovati tudi stopnjo izdelave podrobnosti, saj se nekateri detajli ne potrebujejo za vse namene. Poglaviten namen je predvsem prikaz v sestavu. Takrat nahko zmanjšamo podrobnosti zaokrožitev in notranjosti.

Pričnemo z manjšim programom na katerega bomo postopoma dograjevali model. Kot osnovo vzamemo program s cilindrom. Osnutek

from OCC.Display.SimpleGui import *
from OCC.BRepPrimAPI import *
R = 30
L = 150
myPrim1 = BRepPrimAPI_MakeCylinder(R, L)
(display, start_display, add_menu, add_function_to_menu) = init_display()
display.DisplayShape(myPrim1.Shape())
start_display()

Attachments (16)

Download all attachments as: .zip