wiki:PythonOcc/primitives

Version 1 (modified by Leon Kos, 7 years ago) (diff)

Osnutek

Primitivi

Struktura programa v Python OCC

Rabimo uvoziti uporabniški vmesnik, ki nam omogoči preprosto manipulacijo predstavljenega objekta (glava dokumenta): {{{ #!python

from OCC.Display.SimpleGui? import * 

}}} Uvedba funkcij za iniciacijo prikaza:

 display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()       

Iniciacija prikaznega okna:

 start_display()       
}}}


Attachments (38)