wiki:2016

Version 73 (modified by skulovec, 11 years ago) (diff)

Sprememba datuma oddaje projektov RPK

Dodatni napotki za vaje pri RPK

Študente RPK naprošam, da sledijo tej strani, saj so na njej predstavljeni dodatni napotki potrebni za izdelavo njihovih projektov. Najlažje se sledi spremembam na strani časovnega poteka Timeline.

Popravek besedila

Zaradi napake v enotah tlakov cevi je nastala napaka za primer na sliki 1. Popravek je vnešen v novi inačici navodil na strani 5. Matrika za enačbo 31 je popravljena. Končni pretoki so: Q0 = 231.3 l/h, Q1 = 125.8 l/h in Q2 = 105.5 l/h.

Uvodne vaje

Vaje se začnejo v torek 13.10. po razporedu skupin za leto 2009/2010?. Seznam študentov je ustvarjen naključno zaradi pravičnosti dodelitve terminov in ni vezan na NMK in POT. Vse spremembe morajo dogovoriti študentje med seboj in jih sporočiti asistentu, ki jih dobri ali zavrne s tem da seznama ne popravi.

Študentje, ki bodo sodelovali v mednarodni šoli RPK se morajo odločiti ali bodo vaje opravljali ali ne. Opravljanje vaj za njih ni zahtevano saj bodo svojo oceno pridobili na EGPR. Evidenčno sodelovanje na laboratorijskih vajah ni možno, ker nam ustvarja le dodatno delo in vprašanja ali hodite na vaje resno ali ne. Se pravi, da študentje EGPR morajo na vaje hoditi in izdelovati domače naloge, če so se odločili da bodo tudi na vajah sodelovali. Zaključne naloge na vajah pa jim ni potrebno izdelati saj bodo oceno dobili na EGPR.

Lanski študentje, ki želijo opravljati vaje morajo prinesti s seboj prenosnik z brezžičnim vmesnikom in z asistentom dogovoriti termin in mesto, kjer lahko sedijo.

Postopek oddaje naloge

Nalogo zaključite tako, da zaprosite za oceno preko spletnega vmesnika Trac z izpolnitvijo novega listka (New Ticket). Napišite besedo ali dve iz katere je jasno, da ste z vajami zaključili in da želite oceno. Predviden zadnji rok za prošnjo ocene je 25.1.2010 (23:59). Po tem roku se bodo vsa dela študentov naprej preverila in nato še pregledala ter ocenila. Na predlog ocene bo možen še ugovor ali dopolnitev. Končna ocena bo podana z zaprtjem listka. Nekatere študente, za katere bo oceno težko podati zaradi različnih vzrokov, pa bomo povabili na osebno predstavitev dela na vajah. Za oceno lahko torej zaprosite še preden ste zaključili z delom, ocenjevanje pa se bo začelo v torek po abecednem redu.

Prisotnost na vajah

Prisotnost na vajah se sproti kontrolira na strani prisotnost. Zahtevana prisotnost je najmanj 80%-na. V primeru nesodelovanja na laboratorijskih vajah bodo študentje bodo preko listka dobili obvestilo o negativni oceni na vajah v možnostjo predložitve opravičila oz. tehtne obrazložitve odsotnosti.

Izdelava poročila

Poročilo pišemo kar na strani WIKI katero urejamo v enostavnem jeziku s pritiskom na gumb Edit. Privzeta vsebina strani v angleščini naj služi kot primer oblikovanja in jo lahko na koncu pobrišemo.

Poročilo vsebuje najmanj tri slike, katere pripnemo kot posnetke okna narejene s programom predstavljenim z ikono fotoaparata. PNG slike moramo naložiti na WIKI stran kot priponko in s klikom na kontrolnik "Mona Lize" dobimo mesto vnosa v katerega dotipkamo še ime slike.

Firefox ima vgrajen slovenski črkovalnik, katerega izberemo z desno tipko miške.

Termini vaj

 • torek 11-13
 • sreda 7-9
 • sreda 9-11
 • sreda 11-13

Domače naloge

Po uvodnih vajah, na kateri so bile prikazane značilnosti jezika C in orodja potrebna za izdelavo projekta, so z namenom ponovitve in utrditve znanja C-ja izdelana besedila domačih nalog. Prve domače naloge bodo dodeljene vsakemu študentu posebej. Vsak študent mora do naslednjega tedna izdelati pet vaj in jih preveriti ali mu pravilno delujejo. Besedila nalog so razporejena po skupinah in tematiki, ki je potrebna za izvedbo projekta. Pravilnost delovanja programa preverimo z Ocenjevalcem nalog.

Vprašanja in odgovori

 • Zanima me če morajo študentje, ki so prijavljeni na projekt EGPR, prav tako opravljati vaje pri predmetu RPK? Se pravi ali je s projektom priznan le teoretičen del izpita, ki se predava na predavanjih ali tudi praktični del, ki se izvaja na samih vajah?

Opravljanje vaj ni potrebno.

 • Letos sem ponovno vpisal 4. letnik, ker sem že lani poslušal predavanja te opravljal vaje in kolokvije nisem pa opravil zaključnega programa me zanima, ali mi mogoče kolokviji še vedno veljajo in če se lahko ponovno vpišem na vaje RPK.

Oglejte si izpitni-red. Vaje, ki jih lansko leto niste opravili lahko ponovno opravljate letos. Če imate frekvenco obiska na lanskih vajah, lahko v dogovor z asistentom, vaje izdelujete tudi v drugih terminih (redno delo na projektu!)

 • Ker lani nisem opravil vaj pri predmetu Računalniško podprto konstruiranje, moram vaje letošnje šolsko leto opravljati ponovno. Zanima me, kje in kako se lahko prijavim na vaje ter kdaj jih lahko obiskujem? Hvala za odgovor.

Seznam skupin je poln in je na strani http://lecad.fs.uni-lj.si:8000/vaje/wiki/skupine-2009. Ker pa predvidevamo nekaj študentov za EGPR bo verjetno kakšna luknja. Oglasite se na predavanjih 13.10. po katerih bo dogovor terminov, razpored in vse ostalo o vajah. 12.10 2009 se ob 8:00 pričnejo uvodne vaje v predavalnici IV/2.

Namestitev navideznega računalnika doma

Kot je že bilo omenjeno na vajah, je možno namestiti virtualni račuanalnik za delo na vaji tudi doma na računalnik z minimalnimi zahtevami:

 • 512 MB pomnilnika
 • 2GB prostega prostora na disku

Namestitev poteka v dveh delih:

 • Najprej namestimo program za virtualizacijo VirtualBox glede na operacijski sistem. Za navadne Windows-e je to distribucija x86. Za namestitev je potreben administratorski privilegij.

Namestitev navideznega računalnika je potrebno opraviti na privzeto mesto c:\Program Files\Sun\xVM VirtualBox.

 • Namestitev navideznega računalnika za vaje se lahko opravi kot navadni uporabnik. Zapakirano datoteko odpakiramo v začasen imenik, nato pa z dvoklikom na namesti naredimo premik navideznega diska v uporabniški imenik in hkrati namestimo navidezni računalnik skupaj z ikono na namizju.

Po namestitvi lahko preostale datoteke v začasnem imeniku pobrišemo.

Datoteke za namestitev si lahko v laboratoriju tudi zapišemo na ključek USB.

Veliko uspeha pri delu!

Spreminjanje ločljivosti

Ločljivost okna navideznega računalnika je nastavljena na najvišjo ločljivost 1280x1024. Manjše ločljivosti izberemo iz menija Settings->Display settings.

SVN Dostop do primerov v projektu vaje

Primere lahko poleg brskanja na WWW strani poberete tudi z ukazom

svn co --username vaje svn://www.lecad.uni-lj.si/rpk/vaje

Podajanje uporabniškega imena vaje v navideznem računalniku ni potrebno, saj je to ime že privzeto. Geslo za dostop je ravno tako vaje.

Primer za reševanje linearnih enačb si skopirate v svoj imenik z ukazom:

 cd
 cp vaje/lupack.c ipriimek/
 cp vaje/lupack.h ipriimek/
 cp vaje/example-lin.c ipriimek/

kjer je ipriimek seveda vaš imenik projekta, ki ste ga popreje ravno tako izvozili

 svn co svn://www.lecad.uni-lj.si/rpk/ipriimek

Ne pozabite si datoteke prijaviti z ukazi

 cd ipriimek
 svn add lupack.* example-lin.c
 svn ci -m "Primer reševanja linearnih enačb"

Povezave

For a complete list of local wiki pages, see TitleIndex.

Attachments (19)