2016: IS_vs_==.py

File IS_vs_==.py, 513 bytes (added by mprotic, 5 years ago)

Primer, ki prikazuje razliko med "is" in "=="

Line 
1# "is" bo vrnil "True" v primeru, ko bosta obe spremenljivki kazali na isti objekt v spominu (RAM-u), torej bo slo za
2# isto lokacijo.
3# "==" pa govori le o enakosti vrednosti obeh objektov
4a = 10
5b = float(a)
6print("With 'a is b' we get -> ",  a is b)
7print("With 'a == b' we get -> ",  a == b)
8
9c = [1, 2, 3]
10d = c
11print("With 'c is d' we get -> ",  c is d)
12print("With 'c == d' we get -> ",  c == d)
13
14e = c[:]
15print("With 'e is c' we get -> ",  e is c)
16print("With 'e == c' we get -> ",  e == c)