wiki:izpitni-red

IZPITNI RED PRI PREDMETIH PROF. DUHOVNIKA

Prijave na izpite

 • Prijave na redne izpitne roke so mogoče preko e-študenta (najkasneje tri dni pred izpitom) ali s pisno izpolnjeno prijavnico, ki jo oddate v nabiralnik prof. Duhovnika na hodniku v petem nadstropju (najkasneje en dan pred izpitom)
 • V primeru, da profesor odobri izredni izpitni rok, bo ta vpisan v bazo izpitov in velja prijava kot za redne izpitne roke. V izrednih primerih (ko je do roka izpita manj kot tri dni) je prijava možna tudi samo s pisnimi prijavnicami.
 • Prijava na redne roke kolokvijev pri posameznih predmetih ni potrebna.
 • Za popravljalne kolokvije in za kasnejše opravljanje kolokvijev na rokih, ki so razpisani za izpite, je potrebna prijava. To lahko opravite preko maila (info@…).
 • Brez prijave opravljanje izpita ni mogoče!

Opravljanje vaj

 • Vaje je potrebno opravljati v tistem letu, v katerem imate vpisan predmet.
 • Ocene vaj se priznajo za tekoče študijsko leto, izjemoma z dovoljenjem profesorja še v naslednjem študijskem letu.

Vpis ocen

 • Rezultati izpitov so objavljeni na spletni strani laboratorija LECAD (www.lecad.si).
 • Vpis ocen je možen največ 8 dni od datuma opravljanja izpita. Vpis ocene izvedete tako, da indeks oddate v prostorih laboratorija LECAD N-17. Po dnevu ali dveh lahko indeks prevzamete pri vratarju v avli.
 • V primeru, da izpit opravite s kolokviji, se je vseeno potrebno prijaviti na izpit in pri prijavi označiti, da ste ga opravili s kolokviji.
 • V primeru, da ste opravili izpit, vendar še nimate opravljenih vaj, bo vaša prijava neupoštevana. Ko pridobite še oceno vaj, se morate ponovno prijaviti na izpit in oddati indeks za vpis ocene.
Last modified 12 years ago Last modified on Oct 7, 2008, 3:40:29 PM