Changes between Version 3 and Version 4 of PythonOcc/elbow


Ignore:
Timestamp:
Oct 27, 2013, 9:52:50 PM (7 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Dodaj osnovni primer

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/elbow

  v3 v4  
  1010Model na skici [[Image(elbow.svg,right)]] naj bi omogočal tudi enostavno
  1111gradnjo sestavov.
   12
   13Poleg globalnega določanja položaja želimo nadzorovati tudi stopnjo izdelave
   14podrobnosti, saj se nekateri detajli ne potrebujejo za vse namene. Poglaviten
   15namen je predvsem prikaz v sestavu. Takrat nahko zmanjšamo podrobnosti
   16zaokrožitev in notranjosti.
   17
   18Pričnemo z manjšim programom na katerega bomo postopoma dograjevali model.
   19Kot osnovo vzamemo program s cilindrom.  [[Image(elbow1.png,right)]]
   20{{{
   21#!python
   22from OCC.Display.SimpleGui import *
   23from OCC.BRepPrimAPI import *
   24R = 30
   25L = 150
   26myPrim1 = BRepPrimAPI_MakeCylinder(R, L)
   27(display, start_display, add_menu, add_function_to_menu) = init_display()
   28display.DisplayShape(myPrim1.Shape())
   29start_display()
   30}}}