wiki:2016

Version 30 (modified by erzen, 13 years ago) (diff)

--

DOPUSCAMO MOZNOST DO POPRAVLJANJA OCENE V ROKU ENEGA TEDNA OD IZDAJE PREDLOGA OCENE NE DA BI SE FAKTOR NIZANJA SPREMENIL, CEPRAV PRIDE MED TEM TEDNOM DO PREHODA MEJE, PRI KATERI SE FAKTOR OBICAJNO ZNIZA.

CE JE STUDENT ZADOVOLJEN Z OCENO, NAJ TO SPOROCI V TICKET-IH.

Roki za oddajo

Kot povedano že na začetku vaj, je bil prvi rok 16.1. Brez posledic se lahko oddaja do 11.2.2008 0:00.

Po drugem roku bo k oceni dodan faktor, ki bo oceno zmanjseval vsak teden za 1. Npr.: Naloga, ki bo ocenjena z 8( 6, 7, 9, 10 ), v drugem tednu (18.2 - 24.2), znižana na 6 ( 4, 5, 7, 8 ).

Vsi, ki bodo oddali do drugega roka imajo pravico do popravkov do 18.2.2008 0:00 brez dodatka faktorja.

!!!!! CE JE PRI PRVEM OCENJEVANJU KAJ NEJASNOSTI, OBSTAJA MOZNOST OSEBNE KONSULTACIJE !!!!!

Dodatni napotki za vaje pri RPK

Študente RPK naprošam, da sledijo tej strani, saj so na njej predstavljeni dodatni napotki potrebni za izdelavo njihovih projektov. Najlažje se sledi spremembam na strani časovnega poteka TracTimeline.

Posnetki interaktivne table bodo dosegljivi na posameznih straneh (direktorijih) teminov (RPK1, RPK2,RPK3) v pdf obliki.

 • Programska koda naj vsebuje komentarje, ki bodo opisovali pomen posameznih odsekov programa.
 • Uporaba MakeFile?-a je obvezna, saj je v osnovi program napisan na virtualnem računalniku, kjer je operacijski sistem Linux.
 • Pri oddaji poročila in programa MORA biti tudi TESTNI PRIMER, s katerim se dokaže pravilnost delovanja programa.
 • Ocenjevanje:

50% - 60% = 6

61% - 70% = 7

71% - 80% = 8

81% - 90% = 9

91% - 100% = 10

Kako zaprositi za oceno?

Poleg osebnega kontakta in e-pošte je za vse najbolj priročno, če zaprosite kar v Tracu, tako da odprete nov Ticket. Tam napišite kar želite in asistenta bosta preko e-pošte obveščena, da je odprt nov listek. Če želite tudi Vi spremljati dogodke na listku je najbolje, da pod Settings napišete svoje e-poštni naslov in boste tako obveščeni, ko se bo pojavil odgovor. Vsi projekti bodo imeli spremljanje ocenjevanja preko listka. Možne so seveda tudi pripombe.

Datotek ni potrebno prilagati v "Ticket". Dovolj je, če zaprosite za oceno. Pogledala bova SVN verzijo, ker je lažje dobiti izdelek naenkrat, kot pa vsako datoteko pobirati v začasni imenik.

Terminski načrt

Po petih uvodnih vajah na katerih so prikazani potrebni postopki za uspešno izdelavo naloge, se predvideva samostojno delo študentov za katerega je do konca semestra predvideno še sedem terminov na katerih bo prisoten asistent s katerim lahko rešujete težave pri izdelavi aplikacije.

Obisk v laboratoriju LECAD je še vedno obvezen, vendar je pričakovati različen napredek, ki je odvisen od posameznikove usposobljenosti reševanja večjih problemov. Obisk laboratorija je možen tudi izven predvidenega urnika, če so računalniki učilnice prosti. Možna je tudi namestitev navideznega računalnika z vsemi potrebnimi orodji in s tem delo od doma.

Vaje se zaključijo 15. oz. 16. januarja 2008 na katerih je možno oddati končno verzijo tako, da zaprosite asistenta za pregled in oceno vašega izdelk, ki se je oddajal sproti, kar bo tudi razvidno iz poteka oddajanj (TracTimeline). Brez večjega vpliva na oceno je možno zaprositi za oceno do začetka poletnega semestra.

Za oceno se lahko zaprosi osebno ali s sistemom TracTickets, kar bo podrobneje predstavljeno kasneje. Ocena bo ravno tako komentirana s TracTickets, zato se priporoča vnos poštnega naslova za lažje sledenje spremembam.

Ocenjevanje

Ocena naloge bo sestavljena iz naslednjih kriterijev:

 • 20% Sprotnost dela in sledenje razvoju s sistemom TRAC iz katerega mora biti jasno razviden postopek, s katerim ste prišli do končne verzije izdelka. Iz vsake opombe ob shranitvi na strežnik mora biti jasno predstavljena vsebina spremeb! To velja tako za izvorno kodo, kot za poročilo.
 • 5% Prisotnost in izvedba domačih nalog s katerimi si pridobimo delovni cikel.
 • 35% Delovanje programa, jasnost kode. Pomembno je tudi dokazovanje pravilnosti delovanja, kjer si logično razlagamo obnašanje programa za različne vhodne parametre.
 • 20% Oblika in vsebina poročila. Poročilo v elektronski obliki se vnaša s sistemom Trac.
 • 20% Neobvezni del funkcionalnosti programa, ki obsega:
  • Izvedba s končnimi elementi. 10%
  • Integracija v zaključeno aplikacijo. S tako aplikacijo je možno iterativno ponavljati vnos, preračun in prikaz brez izhoda iz aplikacije 5%
  • Povečana stopnja interaktivnosti z uporabo miške in menujev GLUT. 5%
  • Osenčen model s kontrolo osvetlitve. 5%
  • Različne tehnike grafičnega vnosa podatkov (snap to grid, align, simetrija, popravljanje posameznih vozlišč, ...). 5%
  • Merilo. Različen obseg vhodnih podatkov, ki je v osnovi -1..1. 3%

Predstavljeni kriteriji niso dokončni in se bodo lahko dopolnili ali popravili do konca koledarskega leta, če bodo v tem času ugotovljena nova dejstva. Timeline in WikiStart strani posameznih projektov so po uvodnih vajah vidni le z geslom, kar onemogoča neavtoriziran dostop do vašega izdelka.

Poročilo

Zaradi lažjega ocenjevanja in doseganja enotnih standardov, se predviteva enoten način izdelave poročila o nalogi. Spletni vmesnik TRAC omogoča strukturirano pisanje dokumentov, ki spremljajo projekt. Vsak študent je tako na strani WikiStart svojega projekta, dolžan predstaviti svoje delo v obliki poročila v katerem predstavi projekt, komentira svoje delo in delovanje programa. Struktuirano obliko poročila je možno doseči z logičnimi ukazi, ki so podrobneje predstavljeni na strani WikiFormatting. Predvideno je samostojno učenje opisnega jezika za oblikovanje strani, za kar je predviden prostor v peskovniku (SandBox). Učenje na strani SandBox se ne shranjuje in je predviden ravno zaradi tega, da se z njim ne smeti časovni potek dela.

Poročilo je ravno tako, kot kodo možno slediti v Timeline. Ravno tako mora biti iz Timeline razviden potek izdelave poročila.

Zahtevana oblika poročila in napotki bodo predstavljeni pravočasno.

Namestitev navideznega računalnika doma

Kot je že bilo omenjeno na vajah, je možno namestiti virtualni račuanlnik za delo na vaji tudi doma na računalnik z minimalnimi zahtevami:

 • 512 MB pomnilnika
 • 2GB prostega prostora na disku

Namestitev poteka v dveh delih:

 • Najprej namestimo program za virtualizacijo VirtualBox glede na operacijski sistem. Za navadne Windows-e je to distribucija x86. Za namestitev je potreben administratorski privilegij.
 • Namestitev navideznega računalnika za vaje se lahko opravi kot navadni uporabnik. Zapakirano datoteko odpakiramo v začasen imenik, nato pa z dvoklikom na namesti naredimo premik navideznega diska v uporabniški imenik in hkrati namestimo navidezni računalnik skupaj z ikono na namizju.

Po namestitvi lahko preostale datoteke v začasnem imeniku pobrišemo.

Datoteke za namestitev Vam lahko v laboratoriju tudi zapišemo na prazen CD/DVD ali ključek USB.

Veliko uspeha pri delu!

Spreminjanje ločljivosti

Ločljivost okna navideznega računalnika je nastavljena na najvišjo ločljivost 1280x1024. Manjše ločljivosti izberemu iz menuja Settings->Display settings.

Popravki navideznega računalnika

19.10.2007 je na voljo novejša inačita vaje.vdi, ki odpravlja napačno nastavitev brskalnika firefox, ki je imel v nastavitvah internetne povezave napisan www.lecad.uni-lj.si strežnik, kar pa deluje le znotraj laboratorija.

SVN Dostop do primerov v projektu vaje

Primere lahko poleg brskanja na WWW strani poberete tudi z ukazom

svn co --username vaje svn://www.lecad.uni-lj.si/rpk/vaje

Podajanje uporabniškega imena vaje v navideznem računalniku ni potrebno, saj je to ime že privzeto. Geslo za dostop je ravno tako vaje.

Primer za reševanje linearnih enačb si skopirate v svoj imenik z ukazom:

 cd
 cp vaje/lupack.c ipriimek/
 cp vaje/lupack.h ipriimek/
 cp vaje/example-lin.c ipriimek/

kjer je ipriimek seveda vaš imenik projekta, ki ste ga popreje ravno tako izvozili

 svn co svn://www.lecad.uni-lj.si/rpk/ipriimek

Ne pozabite si datoteke prijaviti z ukazi

 cd ipriimek
 svn add lupack.* example-lin.c
 svn ci -m "Primer reševanja linearnih enačb"

Primeri

Primer inverzne projekcije za nekvadratne oblike viewport ti-unproject.c uporablja lastno rutino za računanje inverzne matrike, saj se je žal izkazalo, da je le ta v velikih primerih računana napačno. Glej Mesa3D napako #6748. Napaka je odpravljena v zadnji različici knjižnice 7.0.2. Priporočam pa uporabo primera z lasnim izračunom inverzne matrike.

Povezave

For a complete list of local wiki pages, see TitleIndex.

Attachments (19)