TimelineFeb 15, 2009:

4:14 PM lab-intro edited by Leon Kos
SVN Dostop do primerov v projektu vaje (diff)
4:11 PM 2016 edited by Leon Kos
Dodana povezava na Računalniška grafika z OpenGL (diff)
4:09 PM opengl-intro edited by Leon Kos
Outline (diff)
3:59 PM opengl-intro edited by Leon Kos
Redakcija BR (diff)
12:42 PM opengl-intro edited by msitar
Dodan seznam primerov (diff)
12:40 PM opengl-intro edited by msitar
(diff)
12:13 PM rotacija.c attached to opengl-intro by msitar
Kvaternionska rotacija
12:12 PM mouse.c attached to opengl-intro by msitar
Risanje črt z uporabo miške
12:12 PM keyboard.c attached to opengl-intro by msitar
Rotacija s tipkami
12:11 PM text.c attached to opengl-intro by msitar
Primer osenčene kocke z besedilom na vsaki stranici
12:09 PM osvetlitev.c attached to opengl-intro by msitar
Izris osenčene kocke
12:09 PM animacija.c attached to opengl-intro by msitar
Primer animacije vozil na avtocesti
12:08 PM kocka.c attached to opengl-intro by msitar
Izris kocke s pomočjo podprograma kvadrat
12:07 PM sinus_cosinus.c attached to opengl-intro by msitar
Izris funkcije sinus in cosinus
12:06 PM sinus_3.c attached to opengl-intro by msitar
Pomanjšava modela z ukazom za skaliranje
12:05 PM sinus_2.c attached to opengl-intro by msitar
Skaliranje koordinat
12:05 PM sinus_1.c attached to opengl-intro by msitar
Premik in skaliranje koordinatnega sistema
12:02 PM trikotnik.c attached to opengl-intro by msitar
Prelivajoči se trikotnik
12:01 PM minimalni_program.c attached to opengl-intro by msitar
Minimalni program, ki nariše črto
11:41 AM opengl-intro edited by Leon Kos
Manjkajoči zaviti oklepaj (diff)

Feb 14, 2009:

9:39 PM opengl-intro edited by Leon Kos
SVG embed (diff)
9:23 PM opengl-intro edited by Leon Kos
(diff)
9:19 PM viewing.svg attached to opengl-intro by Leon Kos
9:19 PM normal.svg attached to opengl-intro by Leon Kos
5:05 PM lab-intro edited by Leon Kos
Predstavitev Subversion (diff)
4:49 PM lab-intro edited by Leon Kos
Napredna uporaba SVN (diff)
1:14 PM opengl-intro edited by msitar
Urejeno celotno besedilo, vključno s pripadajočimi programi (diff)

Feb 13, 2009:

8:17 PM opengl-intro edited by Leon Kos
Razvojno okolje bo predstavljeno na svoji strani (diff)
5:09 PM opengl-intro edited by msitar
Urejeno do poglavja Miška in inverzna projekcija, vključno s … (diff)
10:11 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)

Feb 12, 2009:

1:12 PM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:33 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:23 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:22 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:21 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:20 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
9:54 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)

Feb 10, 2009:

7:56 PM c-intro created by Leon Kos
Osnutek napotkov za predstavitev jezika C s primeri za vaje
7:43 PM lab-intro created by Leon Kos
Osnutek napotkov za delo na računalniku
7:30 PM normal.eps attached to opengl-intro by Leon Kos
7:30 PM viewing.eps attached to opengl-intro by Leon Kos
7:29 PM teapot.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:29 PM half-cube.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:29 PM cube-l.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:28 PM cube-f.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:28 PM cube-b.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:28 PM color-triangle.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:27 PM opengl-intro.pdf attached to opengl-intro by Leon Kos
Dvokolonska oblika
7:25 PM opengl-intro created by Leon Kos
Računalniška grafika v TeX obliki

Feb 6, 2009:

4:58 PM 2016 edited by Leon Kos
Kdaj zaprositi za oceno? (diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.