wiki:lab-intro

Version 1 (modified by Leon Kos, 12 years ago) (diff)

Osnutek napotkov za delo na računalniku

Razvojno okolje za laboratorijske vaje

Predstavitev okolja

Namestitev navideznega računalnika

Predstavitev orodij

Makefile

Razhroščevalnik

Subversion

Trac

Prvi koraki v C-ju

OpenGL primer

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip