wiki:c-intro

Version 1 (modified by Leon Kos, 12 years ago) (diff)

Osnutek napotkov za predstavitev jezika C s primeri za vaje

Uvod v programski jezik C

Prvi program

#include <stdio.h>

int main()
{
   printf("Prvi program\n");
   return 0;
}

Sintaksa jezika

Spremenljivke

Kontrolni stavki

Formatiran izpis

Polja, vektorji, matrike

Branje datotek

Dinamična alokacija pomnilnika

Reševanje sistema linearnih enačb

Attachments (5)

Download all attachments as: .zip