TimelineFeb 14, 2009:

9:39 PM opengl-intro edited by Leon Kos
SVG embed (diff)
9:23 PM opengl-intro edited by Leon Kos
(diff)
9:19 PM viewing.svg attached to opengl-intro by Leon Kos
9:19 PM normal.svg attached to opengl-intro by Leon Kos
5:05 PM lab-intro edited by Leon Kos
Predstavitev Subversion (diff)
4:49 PM lab-intro edited by Leon Kos
Napredna uporaba SVN (diff)
1:14 PM opengl-intro edited by msitar
Urejeno celotno besedilo, vključno s pripadajočimi programi (diff)

Feb 13, 2009:

8:17 PM opengl-intro edited by Leon Kos
Razvojno okolje bo predstavljeno na svoji strani (diff)
5:09 PM opengl-intro edited by msitar
Urejeno do poglavja Miška in inverzna projekcija, vključno s … (diff)
10:11 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)

Feb 12, 2009:

1:12 PM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:33 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:23 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:22 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:21 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:20 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
9:54 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)

Feb 10, 2009:

7:56 PM c-intro created by Leon Kos
Osnutek napotkov za predstavitev jezika C s primeri za vaje
7:43 PM lab-intro created by Leon Kos
Osnutek napotkov za delo na računalniku
7:30 PM normal.eps attached to opengl-intro by Leon Kos
7:30 PM viewing.eps attached to opengl-intro by Leon Kos
7:29 PM teapot.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:29 PM half-cube.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:29 PM cube-l.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:28 PM cube-f.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:28 PM cube-b.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:28 PM color-triangle.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:27 PM opengl-intro.pdf attached to opengl-intro by Leon Kos
Dvokolonska oblika
7:25 PM opengl-intro created by Leon Kos
Računalniška grafika v TeX obliki

Feb 6, 2009:

4:58 PM 2016 edited by Leon Kos
Kdaj zaprositi za oceno? (diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.