wiki:jsc3d

Version 1 (modified by ptomsic, 7 years ago) (diff)

--

Izdelava modelov z OpenCascade

PythonOCC omogoča enostavnejšo uporabo jedra modelirnika OpenCascade v jeziku Python. Prednost Pythona v primerjavi z C++ je:

  • Prenosljivosti. Programi se interpretirajo in jih ni potrebno prevajati zato delujejo na vseh operacijskih sistemih. So pa nekoliko počasnejši.
  • Enostavnejša namestitev potrebnih knjižnic, brez zahtevne konfiguracije povezovalnih parametrov, ki so značilni za C++.
  • Lažje učenje jezika. V interaktivnem načinu obstaja tudi refleksija oziroma dinamično prepoznavanje možnih ukazov v objektu.

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip