Changes between Version 1 and Version 2 of jsc3d


Ignore:
Timestamp:
Dec 18, 2013, 9:52:05 AM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • jsc3d

  v1 v2  
  11
  2 = Izdelava modelov z OpenCascade =
   2= Prikaz na spletni strani z uporabo knjižnice jsc3d =
  33
  44[[PageOutline]]
  5 PythonOCC omogoča enostavnejšo uporabo jedra modelirnika OpenCascade v jeziku Python.
  6 Prednost Pythona v primerjavi z C++ je:
  7  - Prenosljivosti. Programi se interpretirajo in jih ni potrebno prevajati zato delujejo na vseh operacijskih sistemih. So pa nekoliko počasnejši.
  8  - Enostavnejša namestitev potrebnih knjižnic, brez zahtevne konfiguracije povezovalnih parametrov, ki so značilni za C++.
  9  - Lažje učenje jezika. V interaktivnem načinu obstaja tudi refleksija oziroma dinamično prepoznavanje možnih ukazov v objektu.
   5
   6
   7== Preprosti prikaz modela s knjižnico jsc3d ==
   8
   9Preden model prikažemo na spletni strani je potrebno izvoziti kos v format, ustrezen za prikaz. Gre za STL format datoteke. V python OCC-ju izvozimo model v STL format na način:<br>
   10Za izvoz objekta v STL format imamo na voljo knjižnico DataExchange.STL:
   11{{{
   12    from OCC.Utils.DataExchange.STL import STLExporter
   13}}}
   14
   15
   16Model izvozimo v format STL tako, da najprej določimo ime novonastale datoteke, nato pa ime objekta, ki ga izvozimo:
   17{{{
   18    def Izvoz_v_STL(event=None):
   19    my_stl_exporter = STLExporter("Model_STL.stl")
   20    my_stl_exporter.set_shape(kocka)
   21    my_stl_exporter.write_file()
   22}}}
   23Poleg modela, ki ga želimo prikazati, potrebujemo tudi knjižnico za prikaz modela (knjižnica JSC3D).
   24Za prikaz modela na spletni strani je potrebno natipkati kodo, ki je mešanica HTML5 formata in JavaScripta:
   25
   26{{{
   27<h1><div align="center">Prikaz modela na spletni strani</div></h1>
   28<p>
   29
   30<script src="jsc3d.min.js"></script>            <!-- Knjižnica jsc3d za prikaz na spletni strani -->
   31<script src="jsc3d.touch.js?"></script>         <!-- Knjižnica jsc3d za prikaz na tablicah -->
   32<script type="text/javascript">
   33function onLoad(){
   34  var canvas = document.getElementById('cv');   <!-- Ime elementa -->
   35  var viewer = new JSC3D.Viewer(canvas);        <!-- Ime prikaznega okna -->
   36  viewer.setParameter('SceneUrl', 'elbow.stl'); <!-- Model za prikaz -->
   37  viewer.init();
   38  viewer.update();
   39}     
   40window.onload = window.onresize = function() {onLoad();}       
   41</script> 
   42
   43<div align="center">                            <!-- Parametri prikaznega okna -->
   44<canvas id="cv" width="1200" height="800"
   45  style="background:lightgrey; border: 4px solid; float:center;" ></canvas>
   46</div>
   47}}}
   48
   49
   50