Change History for PythonOcc

Version Date Author Comment
79 2 years Leon Kos Modata
78 2 years dpenko Dodal naslov 'Navodila za namestitev PythonOCC'.
77 2 years dpenko Dodal 'POGOSTI PROBLEMI IN REŠITVE' ob navodilih za inštalacijo …
76 2 years Leon Kos Dodatno navodilo za PyQt?
75 2 years Leon Kos link fix
74 2 years Leon Kos Popravi linke
73 3 years Leon Kos PythonOCC 0.18
72 4 years Leon Kos 0.17.3
71 4 years Leon Kos Nadgradnja pythonOCC
70 4 years dpenko Dodal link to examplov …
69 4 years Leon Kos Dopolni z cmd
68 4 years Leon Kos Popravi link za PyCharm? Community
67 4 years mtelenta
66 4 years mtelenta
65 4 years mtelenta
64 4 years mtelenta
63 4 years mtelenta
62 4 years mtelenta
61 4 years mtelenta ukazi za instaliranje pyocc z anacondo
60 5 years Leon Kos Link na primere
59 5 years dpenko Posodobil kodo pri "Prikaz enostavnega izvoza STEP formata za eno …
58 5 years dpenko Posodobil koto pri "Izris CAD prizme"
57 5 years Leon Kos Povezava na API
56 5 years dpenko Zbrisal dupliciran tekst pri bottle.py primeru.
55 5 years dpenko Pri "bottle" primeru oopravil syntax za bottle primer (mirror) in …
54 5 years dpenko Posodobil "bottle" primer.
53 5 years dpenko Dopolnil "Uvod v modeliranje PythonOCC s 3D primitivi" in uredil nekaj …
52 5 years Leon Kos Vrstni red zamenjaj
51 5 years Leon Kos Odpakiranje v C:\Python34\Lib\site-packages\
50 5 years Leon Kos Parenthesis
49 5 years Leon Kos Test kocke
48 5 years mprotic Navodila za pyCharm et al-
47 5 years mprotic
46 5 years Leon Kos Spremeni prikaz SVG.
45 5 years mprotic
44 5 years mprotic
43 5 years mprotic
42 5 years mprotic
41 5 years mprotic
40 5 years mprotic
39 6 years Leon Kos Povezave
38 6 years Leon Kos nova lokacija za PythonOCC
37 7 years Leon Kos Dodaj komolec
36 7 years Leon Kos
35 7 years Leon Kos Poenostavljen STL zapis
34 7 years Leon Kos STLExporter primer
33 7 years Leon Kos Formariraj SVG izris
32 7 years Leon Kos Popravi typo
31 7 years Leon Kos popravi 63 na 64
30 8 years Leon Kos Transfrormacije
29 8 years Leon Kos Dodaj izbor robov glede na položaj točk.
28 8 years skulovec
27 8 years skulovec dodajanje dokumenta PythonOCC vizualizacija
26 8 years Leon Kos Popravi končni izris
25 8 years skulovec Popravek kode za izris 3d modela
24 8 years skulovec
23 8 years skulovec
22 8 years skulovec Dodajanje slike 3Dprimitives
21 8 years skulovec funkcija za brisanje zaslona
20 8 years skulovec modeliranje s primitivi -- enostaven primer
19 8 years Leon Kos Dodaj kazalo
18 8 years skulovec Dodajanje podpoglavja, slikovna predstavitev enostavnega modeliranja
17 8 years Leon Kos Primer SVG
16 9 years Leon Kos
15 9 years Leon Kos Primer cut
14 9 years Leon Kos Primer težav z OCC
13 9 years skulovec Prikaz izdelave kocke in uporaba funkcije krožnega izvleka
12 9 years skulovec Branje vrednosti iz datoteke (input_file.dat)
11 9 years skulovec Povzetek -- KT vaj 19.12.2011
10 9 years skulovec Izdelava CAD kocke z predhodno definiranimi točkami (Uporaba for zanke …
9 9 years skulovec STEP->barve in layerji
8 9 years skulovec dodan komentar
7 9 years skulovec Dodajanje primera: zaokrožitve, sestavi, STEP
6 9 years skulovec Prikaz izvoza STEP formata
5 9 years skulovec izdelava prizme + mirror
4 9 years Leon Kos cad kocke
3 9 years Leon Kos
2 9 years Leon Kos
1 9 years Leon Kos Namestitev