Changes between Version 53 and Version 54 of PythonOcc


Ignore:
Timestamp:
Nov 3, 2015, 11:35:48 AM (5 years ago)
Author:
dpenko
Comment:

Posodobil "bottle" primer.

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc

  v53 v54  
  310310{{{
  311311#!python
  312 ##Copyright 2011 Simon Kulovec (simon.kulovec@lecad.si)
   312##Copyright 2011 Simon Kulovec (simon.kulovec@lecad.si)
   313##Uredil in posodobil 2015 Dejan Penko (dejan.penko@lecad.fs.uni-lj.si)
  313314##Example: MakeCADBottle
  314315##This file is part of pythonOCC.
   
  327328from OCC.BRepFilletAPI import *
  328329from OCC.BRepAlgoAPI import *
  329 from OCC.Utils.Topology import *
  330330from OCC.Geom import *
  331331from OCC.Geom2d import *
   
  340340import math
  341341
   342#Naslednja podprograma "face_is_plane" in "geom_plane_from_face" sta napisana za pomoč v nadaljevanju programa
   343def face_is_plane(face):
   344    """
   345    Vrne True če je TopoDS_Shape ravnina, False v nasprotnem primeru
   346    """
   347    hs = BRep_Tool_Surface(face)
   348    downcast_result = Handle_Geom_Plane.DownCast(hs)
   349    # Vrednost je "null", če se izvedba tega podprograma ne izvede pravilo ali je ni mogoče izvesti. Iz tega sledi, da profil ni ravnina
   350    if downcast_result.IsNull():
   351        return False
   352    else:
   353        return True
   354
   355def geom_plane_from_face(aFace):
   356    """
   357    Vrne subjekt geometrične ravnine iz ravninske površine
   358    """
   359    return Handle_Geom_Plane.DownCast(BRep_Tool_Surface(aFace)).GetObject()
   360
  342361def show_bottle(aRes):
  343362    display.EraseAll()
  344     print dir(display)
   363    #print (dir(display))
  345364    display.DisplayShape(aRes)
  346365
  347 def define_points(myWidth, myThickness, myHeight):
  348     #Definiranje začetnih točk
   366def define_body(myWidth, myThickness, myHeight):
   367    ## Definiranje začetnih točk
  349368    aPnt1 = gp_Pnt(-myWidth / 2. , 0 , 0)
  350369    aPnt2 = gp_Pnt(-myWidth / 2. , -myThickness / 4. , 0)
   
  353372    aPnt5 = gp_Pnt(myWidth / 2. , 0 , 0)
  354373
  355     #Definiranje geometrije
   374    ## Definiranje geometrije
  356375    aArcOfCircle = GC_MakeArcOfCircle(aPnt2,aPnt3 ,aPnt4)
  357376    aSegment1 = GC_MakeSegment(aPnt1 , aPnt2)
  358377    aSegment2 = GC_MakeSegment(aPnt4 , aPnt5)
  359378
  360     #Definiranje topologije
   379    ## Definiranje topologije
   380    #Definiranje robov
  361381    aEdge1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment1.Value())
  362382    aEdge2 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aArcOfCircle.Value())
  363383    aEdge3 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment2.Value())
   384    #Definiranje robov iz mreže
  364385    aWire  = BRepBuilderAPI_MakeWire(aEdge1.Edge() , aEdge2.Edge() ,aEdge3.Edge())
  365386
  366     #Izdelava celotnega profila - mirror
   387    ## Izdelava celotnega profila - mirror
   388    #Definiramo os zrcaljenja (os X)
  367389    xAxis = gp_OX()
   390    #Nastavimo "zrcalo"
  368391    aTrsf = gp_Trsf()
  369392    aTrsf.SetMirror(xAxis)
   393    #Uporabimo zrcalno transformacijo
  370394    aBRepTrsf = BRepBuilderAPI_Transform(aWire.Shape() , aTrsf)
   395    #Zrcalno obliko dobimo nazaj iz transformacije in pretvorimo v mrežo
  371396    aMirroredShape = aBRepTrsf.Shape()
  372     aMirroredWire = TopoDS_wire(aMirroredShape)
   397    aMirroredWire = topods_Wire(aMirroredShape)
   398    #Kombiniramo dve konsistentni mreži
  373399    mkWire = BRepBuilderAPI_MakeWire()
  374400    mkWire.Add(aWire.Wire())
   
  376402    myWireProfile = mkWire.Wire()
  377403
  378     # Telo: Iz profila se izdela telo
   404    ## Telo:
   405    #Iz profila se izdela telo
  379406    myFaceProfile = BRepBuilderAPI_MakeFace(myWireProfile)
  380407    aPrismVec = gp_Vec(0 , 0 , myHeight)
  381408    myBody = BRepPrimAPI_MakePrism(myFaceProfile.Face() , aPrismVec)
  382409
  383     # Telo: Dodamo zaokrožitve (fillet)
   410    #Dodamo zaokrožitve (fillet) s pomočjo t. i. Explorerja
  384411    mkFillet = BRepFilletAPI_MakeFillet(myBody.Shape())
  385     topology_traverser = Topo(myBody.Shape())
  386     for aEdge in topology_traverser.edges():
  387         mkFillet.Add(myThickness / 12. , aEdge)
  388     myBody = mkFillet.Shape()
  389 
  390     #Dodajanje grla na steklenico
   412
   413    anEdgeExplorer = TopExp_Explorer(myBody.Shape(), TopAbs_EDGE)
   414
   415    while anEdgeExplorer.More():
   416        anEdge = topods.Edge(anEdgeExplorer.Current())
   417        mkFillet.Add(myThickness / 12.0, anEdge)
   418
   419        anEdgeExplorer.Next()
   420
   421    myBody = mkFillet
   422
   423    ##Dodajanje grla na steklenico
  391424    neckLocation = gp_Pnt(0, 0, myHeight)
  392425    neckNormal = gp_DZ()
   
  396429    myNeckHeight = myHeight / 10
  397430
  398     mkCylinder = BRepPrimAPI_MakeCylinder(neckAx2 , myNeckRadius , \
  399                                           myNeckHeight)
  400     myNeck = mkCylinder.Shape();
  401 
  402     myBody = BRepAlgoAPI_Fuse(myBody, myNeck)
  403 
  404     # Izdelava votle steklenice
   431    mkCylinder = BRepPrimAPI_MakeCylinder(neckAx2 , myNeckRadius , myNeckHeight)
   432                                         
   433    myNeck = mkCylinder;
   434
   435    myBody = BRepAlgoAPI_Fuse(myBody.Shape(), myNeck.Shape())
   436
   437    ## Izdelava votle steklenice
   438    #CILJ: Poiščemo najvišji Z profil in ga odstranimo
  405439    faceToRemove = None
  406440    zMax = -1;
  407     t = Topo(myBody.Shape())
  408     k=1
  409     for  aFace in t.faces():
  410    
  411         aSurface = BRep_Tool().Surface(aFace)
  412    
  413         if aSurface.GetObject().IsInstance('Geom_Plane'):
  414             aPlane = Handle_Geom_Plane().DownCast(aSurface).GetObject()
   441
   442    #Če želimo najti najvišji Z profil, katerega želimo odstraniti iz lupine, je potrebno iti skozi vse profile
   443    aFaceExplorer = TopExp_Explorer(myBody.Shape(), TopAbs_FACE)
   444    while aFaceExplorer.More():
   445        aFace = topods.Face(aFaceExplorer.Current())
   446
   447        if face_is_plane(aFace):
   448            aPlane = geom_plane_from_face(aFace)
   449
   450            # We want the highest Z face, so compare this to the previous faces
  415451            aPnt = aPlane.Location()
  416452            aZ = aPnt.Z()
  417             if aZ>zMax:
   453            if aZ > zMax:
   454                zMax = aZ
  418455                faceToRemove = aFace
  419456
   457        aFaceExplorer.Next()
   458   
  420459    facesToRemove = TopTools_ListOfShape()
  421460    facesToRemove.Append(faceToRemove)
   
  423462                                          -myThickness/50 , 1.e-3)
  424463   
  425     # Threading : Create Surfaces
   464    ## Navoj na vratu steklenice:
   465    #Ustvarjanje površine
  426466    aCyl1 = Geom_CylindricalSurface(gp_Ax3(neckAx2) , myNeckRadius * 0.99)
  427467    aCyl2 = Geom_CylindricalSurface(gp_Ax3(neckAx2) , myNeckRadius * 1.05)
  428468
  429     # Threading : Define 2D Curves
  430     aPnt = gp_Pnt2d(2. * 3.141592 , myNeckHeight / 2.)
  431     aDir = gp_Dir2d(2. * 3.141592 , myNeckHeight / 4.)
   469    #Definiranje 2D krivulje navoja
   470    aPnt = gp_Pnt2d(2. * math.pi , myNeckHeight / 2.)
   471    aDir = gp_Dir2d(2. * math.pi , myNeckHeight / 4.)
  432472    aAx2d = gp_Ax2d(aPnt , aDir)
  433473       
  434     aMajor = 2. * 3.141592
   474    aMajor = 2.0 * math.pi
  435475    aMinor = myNeckHeight / 10.
  436476   
  437477    anEllipse1 = Geom2d_Ellipse(aAx2d , aMajor , aMinor)
  438     anEllipse2 = Geom2d_Ellipse(aAx2d , aMajor , aMinor / 4)
  439 
  440     aArc2 = Geom2d_TrimmedCurve(anEllipse1.GetHandle() , 3.141592, 0.)
  441     aArc1 = Geom2d_TrimmedCurve(anEllipse2.GetHandle() , 3.141592, 0.)
  442 
   478    anEllipse2 = Geom2d_Ellipse(aAx2d , aMajor , aMinor / 4.0)
   479
   480    anArc1 = Geom2d_TrimmedCurve(Handle_Geom2d_Ellipse(anEllipse1), 0, math.pi)
   481    anArc2 = Geom2d_TrimmedCurve(Handle_Geom2d_Ellipse(anEllipse2), 0, math.pi)
   482   
  443483    anEllipsePnt2 = anEllipse1.Value(0.)
  444     anEllipsePnt1 = anEllipse1.Value(3.141592)
   484    anEllipsePnt1 = anEllipse1.Value(math.pi)
  445485   
  446486    aSegment = GCE2d_MakeSegment(anEllipsePnt1 , anEllipsePnt2)
  447487
  448     # Threading : Build Edges and Wires
  449     aEdge1OnSurf1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aArc1.GetHandle() , aCyl1.GetHandle())
   488    #Robovi in mreže
   489    aEdge1OnSurf1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(anArc1.GetHandle() , aCyl1.GetHandle())
  450490    aEdge2OnSurf1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment.Value() , aCyl1.GetHandle())
  451     aEdge1OnSurf2 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aArc2.GetHandle() , aCyl2.GetHandle())
   491    aEdge1OnSurf2 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(anArc2.GetHandle() , aCyl2.GetHandle())
  452492    aEdge2OnSurf2 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment.Value() , aCyl2.GetHandle())
  453     print dir(aEdge1OnSurf1)
   493    #print (dir(aEdge1OnSurf1))
  454494    threadingWire1 = BRepBuilderAPI_MakeWire(aEdge1OnSurf1.Edge() , aEdge2OnSurf1.Edge())
  455495    threadingWire2 = BRepBuilderAPI_MakeWire(aEdge1OnSurf2.Edge() , aEdge2OnSurf2.Edge())
  456496
  457 
  458     BRepLib().BuildCurves3d(threadingWire1.Wire())
  459     BRepLib().BuildCurves3d(threadingWire2.Wire())
  460 
  461     # Create Threading
   497    #3D predstava robov/mrež
   498    breplib.BuildCurves3d(threadingWire1.Shape())
   499    breplib.BuildCurves3d(threadingWire2.Shape())
   500   
   501    #Površina navoja
  462502    aTool = BRepOffsetAPI_ThruSections(True)
  463 
  464503    aTool.AddWire(threadingWire1.Wire())
  465504    aTool.AddWire(threadingWire2.Wire())
  466505    aTool.CheckCompatibility(False)
  467 
  468506    myThreading = aTool.Shape()
  469507
  470     # Izdelava sestava
   508    ## Izdelava sestava
  471509    aRes = TopoDS_Compound()
  472510
   
  477515    aBuilder.Add (aRes, myThreading)
  478516
  479     # Izris oblike
   517    ## Izris oblike
  480518    show_bottle(aRes)
   519
   520def draw_bottle(event=None):
   521    # Definiranje razdalj: širina, dolžina, višina
   522    myWidth = 50.0
   523    myThickness = 30.0
   524    myHeight = 70.0
   525    # Define Points
   526    define_body(myWidth, myThickness, myHeight)
   527   
   528if __name__ == '__main__':
   529    # OCC.Display.SimpleGui.init_display() returns multiple
   530    # values which are assigned here
   531    display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = \
   532    init_display()
   533    draw_bottle() #kličemo podprogram za izris bottle
   534    start_display()
   535
  481536
  482537def draw_bottle(event=None):