Changes between Version 40 and Version 41 of PythonOcc


Ignore:
Timestamp:
Oct 5, 2015, 10:18:59 AM (6 years ago)
Author:
mprotic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc

  v40 v41  
  99 1. [https://www.python.org/ftp/python/3.4.2/python-3.4.2.amd64.msi] interpreter jezika z osnovnimi knjižnicami
  1010 2. [http://sourceforge.net/projects/pyqt/files/PyQt4/PyQt-4.11.4/PyQt4-4.11.4-gpl-Py3.4-Qt4.8.7-x64.exe PyQt 4.8.7] za upravljanje z okni
  11  3. [https://github.com/tpaviot/pythonocc-core/releases/download/0.16.2/pythonOCC-0.16.2-win64-py34.exe PythonOCC] povezava Pytona z jedrom OpenCascade 
  12 
  13 Neobvezno vendar priporočljivo je namesti še:
   11 3. [https://github.com/tpaviot/pythonocc-core/releases/download/0.16.2/pythonOCC-0.16.2-win64-py34.exe PythonOCC] povezava Pytona z jedrom OpenCascade
   12
   13Neobvezno, vendar priporočljivo je namestiti še:
  1414 1. [http://archive.ipython.org/release/0.11/ipython-0.11.win32-setup.exe iPython] za interektivno delo
  1515 2. [http://downloads.sourceforge.net/project/numpy/NumPy/1.6.1/numpy-1.6.1-win32-superpack-python2.6.exe NumPy] za delo z numeričnimi metodami in matrikami.
  1616 3. [http://downloads.sourceforge.net/project/scipy/scipy/0.10.0b2/scipy-0.10.0b2-win32-superpack-python2.6.exe SciPy] za delo z znanstvenimi algoritmi.
  1717
  18 Pred preizkusom prvih primerov je potrebno nastaviti še pot do interpreterja  v ''Moj računalnik -> Lastnosti -> Dodatne nastavitve sistema -> Spremenljivke okolja ... -> Sistemske spremenljivke -> Path -> Uredi -> Vrednost spremeljivke'': in na koncu dodamo `;c:\Python26;`. Po tem je potremn računalnik ''vnovič zagnati''.
  19 
  20 V primeru, da nam klik na ''Start->Vsi programi->pythonOCC -> Examples -> Level1 -> !HelloWorld -> helloworld.py'' okno na hitro odpre, vendar modela ne prikaže, imamo težave z OpenGL krmilniki. Najenostavneje težavo odpravimo s spremembo osnovnega prikazovalnika v datoteki `C:\Python26\Lib\site-packages\OCC\Display\wxDisplay.py` v kateri platformo `darwin` poistovetimo z `win32` tako da del kode v tej datoteki izgleda:
   18Pred preizkusom prvih primerov je potrebno najprej prenesti datoteko qtDisplay.py, katero dobimo na dnu strani pod "Priponke". Nato, če ste pustili privzete lokacije inštalacij, na lokaciji C:\Python34\Lib\site-packages\OCC\Display zamenjate datoteko qtDisplay.py z istoimensko datoteko, katero ste pred tem prenesli.
   19
  2120{{{
  2221#!python