Changes between Version 32 and Version 33 of PythonOcc


Ignore:
Timestamp:
Oct 14, 2013, 10:47:33 PM (7 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Formariraj SVG izris

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc

  v32 v33  
  7171}}}
  7272
  73 Izdelava menuja 'simple test' in dodajanje funkcij v podmenuje:
   73Izdelava menija 'simple test' in dodajanje funkcij v podmenije:
  7474{{{
  7575#!python       
   
  137137
  138138=== Slikovni pregled izdelave 3D modela ===
  139 {{{
  140 #!python
  141 a. Definiranje tock v prostoru:
  142 aPnt1 = gp_Pnt(x_1 , y_1 , z_1) --> aPnt4 = gp_Pnt(x_4 , y_4 , z_4)
  143 
  144 b. Iz tock v prostoru se tvori robove (en rob je sestavljen iz najmanj dveh tock):
   139
   140 a. Definiranje točk v prostoru:
   141{{{
   142#!python
   143 aPnt1 = gp_Pnt(x_1 , y_1 , z_1) --> aPnt4 = gp_Pnt(x_4 , y_4 , z_4)
   144}}}
   145 b. Iz točk v prostoru se tvori robove (en rob je sestavljen iz najmanj dveh točk):
   146{{{
   147#!python
  145148myEdge1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aPnt1, aPnt2) --> myEdge4 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aPnt4, aPnt1)
  146 
  147 c. Ko imamo vse robove izdelamo mrezo:
   149}}}
   150 c. Ko imamo vse robove izdelamo mrežo:
   151{{{
   152#!python
  148153myWire  = BRepBuilderAPI_MakeWire(aEdge1.Edge() , aEdge2.Edge() ,aEdge3.Edge(), aEdge4.Edge())
  149 
  150 d. Iz mreze tvorimo povrsino (mreza mora biti zaprta):
   154}}}
   155 d. Iz mreže tvorimo površino (mreža mora biti zaprta):
   156{{{
   157#!python
  151158myFace = BRepBuilderAPI_MakeFace(myWire)
  152 
  153 e. Definiranje prostorskega vektorja, ki bo dolocal smer ekstrudiranja povrsine:
   159}}}
   160 e. Definiranje prostorskega vektorja, ki bo določal smer izvleka (ekstrudiranja) površine:
   161{{{
   162#!python
  154163myVec = gp_Vec(n_x , n_y , n_z)
  155 
  156 f. Z povrsino in smernim vektorjem izdelamo 3D model:
   164}}}
   165 f. Z površino in smernim vektorjem izdelamo 3D model:
   166{{{
   167#!python
  157168myBody = BRepPrimAPI_MakePrism(myFace.Face() , myVec)
  158169}}}
  159 {{{
  160 #!html
  161 <object data="/vaje/raw-attachment/wiki/PythonOcc/points-solid.svg" type="svg+xml">
  162 </object>
  163 }}}
   170[[Image(points-solid.svg)]]
  164171
  165172=== Pregled uporabljenih OCC knjižnic ===