Changes between Version 31 and Version 32 of PythonOcc


Ignore:
Timestamp:
Oct 14, 2013, 10:36:51 PM (7 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Popravi typo

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • PythonOcc

    v31 v32  
    3939
    4040
     41
    4142Najprej kličemo knjižnico za enostaven uporabniški vmesnik SimpleGUI:
    4243{{{
    43 #!python       
     44#!python
     45# -*- coding: utf-8 -*-
    4446from OCC.Display.SimpleGui import *
    4547}}}
     
    5153display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()
    5254}}}
    53 
     55[[Image(3Dprimitives.png, width=480px, right)]]
    5456Let’s now define the two functions that create and display a box and a cylinder:
    5557Nato definiramo dve funkciji, ki izdelata kocko in cilinder:
     
    5860def kocka(event=None):
    5961    from OCC.BRepPrimAPI import BRepPrimAPI_MakeBox
    60     display.Erase.All()
     62    display.EraseAll()
    6163    my_box= BRepPrimAPI_MakeBox(10., 20., 30.)
    6264    display.DisplayShape(my_box.Shape())
     
    6466def valj(event=None):
    6567    from OCC.BRepPrimAPI import BRepPrimAPI_MakeCylinder
    66     display.Erase.All()
     68    display.EraseAll()
    6769    my_cylinder = BRepPrimAPI_MakeCylinder(60, 200)
    6870    display.DisplayShape(my_cylinder.Shape())
     
    8688}}}
    8789
    88 Posnetek programa v sliki:
    89 [[BR]]
    90 [[Image(3Dprimitives.png, width=480px)]]
    91 [[BR]]
    92 
    93 Primer kode 3D modela:[[BR]]
    94 {{{
    95 #!python
     90Namesto uporabe klasičnih primitivov, lahko kocko zgradimo tudi z izvlekom žičnega modela.
     91{{{
     92#!python
     93# -*- coding: utf-8 -*-
    9694## Izdelava kocke
    9795