Changes between Version 31 and Version 32 of PythonOcc


Ignore:
Timestamp:
Oct 14, 2013, 10:36:51 PM (7 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Popravi typo

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc

  v31 v32  
  3939
  4040
   41
  4142Najprej kličemo knjižnico za enostaven uporabniški vmesnik SimpleGUI:
  4243{{{
  43 #!python       
   44#!python
   45# -*- coding: utf-8 -*-
  4446from OCC.Display.SimpleGui import *
  4547}}}
   
  5153display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()
  5254}}}
  53 
   55[[Image(3Dprimitives.png, width=480px, right)]]
  5456Let’s now define the two functions that create and display a box and a cylinder:
  5557Nato definiramo dve funkciji, ki izdelata kocko in cilinder:
   
  5860def kocka(event=None):
  5961    from OCC.BRepPrimAPI import BRepPrimAPI_MakeBox
  60     display.Erase.All()
   62    display.EraseAll()
  6163    my_box= BRepPrimAPI_MakeBox(10., 20., 30.)
  6264    display.DisplayShape(my_box.Shape())
   
  6466def valj(event=None):
  6567    from OCC.BRepPrimAPI import BRepPrimAPI_MakeCylinder
  66     display.Erase.All()
   68    display.EraseAll()
  6769    my_cylinder = BRepPrimAPI_MakeCylinder(60, 200)
  6870    display.DisplayShape(my_cylinder.Shape())
   
  8688}}}
  8789
  88 Posnetek programa v sliki:
  89 [[BR]]
  90 [[Image(3Dprimitives.png, width=480px)]]
  91 [[BR]]
  92 
  93 Primer kode 3D modela:[[BR]]
  94 {{{
  95 #!python
   90Namesto uporabe klasičnih primitivov, lahko kocko zgradimo tudi z izvlekom žičnega modela.
   91{{{
   92#!python
   93# -*- coding: utf-8 -*-
  9694## Izdelava kocke
  9795