Changes between Version 28 and Version 29 of PythonOcc


Ignore:
Timestamp:
Dec 24, 2012, 9:39:31 PM (8 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Dodaj izbor robov glede na položaj točk.

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc

  v28 v29  
  873873Boolove operacije.
  874874
   875Q: Rad bi zaokrožil le robove profila, ne pa tudi prereza.
   876
   877A: Če želimo zaokrožiti le določene robove lahko uporabimo različne teste.
   878Naslednji primer naredi kopijo stebra in v zanki preiskovalca topologije
   879dodaja robove, ki jih je potrebno zaokrožiti tako, da preverja višino začetne
   880in končne točke robu. V primeru, da točki nisti v ravnini (X,Y) ga zaokroži.
   881Velikost zaokrožitve je lahko največ tolikšna, da se še da normalno zaokrožiti
   882označene robove.
   883{{{
   884#!python
   885# Telo: Dodamo zaokrožitve (fillet)
   886mkFillet = BRepFilletAPI_MakeFillet(steber.Shape())
   887topology_traverser = Topo(steber.Shape())
   888for aEdge in topology_traverser.edges():
   889    first, last = TopExp().FirstVertex(aEdge), TopExp().LastVertex(aEdge)
   890    first_vert, last_vert = BRep_Tool().Pnt(first), BRep_Tool().Pnt(last)
   891    if first_vert.Z() != last_vert.Z():
   892        mkFillet.Add(1.2, aEdge)
   893display.DisplayShape(mkFillet.Shape())       
   894}}}
   895
   896
  875897= Povezave =
  876898 * [attachment:VisualizationOfGeometryWithUtilisingpythonOCC.pdf Vizualizacija s PythonOCC​] -- v obliki PDF