Changes between Version 19 and Version 20 of PythonOcc


Ignore:
Timestamp:
Nov 4, 2012, 7:23:18 PM (8 years ago)
Author:
skulovec
Comment:

modeliranje s primitivi -- enostaven primer

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc

  v19 v20  
  3131
  3232== Predstavitev CAD-jedra Open CASCADE na primerih ==
   33
   34=== Uvod v modeliranje PythonOCC s 3D primitivi ===
   35
   36V tem primeru je namen pokazati enostavne aplikacije:
   37* izdelava menuja in dva podmenuja
   38* ta dva menuja izdelata: i. kocko in ii. cilinder
   39
   40
   41Najprej kličemo knjižnico za enostaven uporabniški vmesnik SimpleGUI:
   42{{{
   43#!python       
   44from OCC.Display.SimpleGui import *
   45}}}
   46
   47The next step is to init the display functions:
   48V naslednjem koraku inicializiramo funkcije za display:
   49{{{
   50#!python
   51display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()
   52}}}
   53
   54Let’s now define the two functions that create and display a box and a cylinder:
   55Nato definiramo dve funkciji, ki izdelata kocko in cilinder:
   56{{{
   57#!python
   58def simple_test(event=None):
   59    display.Test()
   60def simple_cylinder(event=None):
   61    from OCC.BRepPrimAPI import BRepPrimAPI_MakeCylinder
   62    s = BRepPrimAPI_MakeCylinder(60, 200)
   63    display.DisplayShape(s.Shape())
   64}}}
   65
   66Izdelava menuja 'simple test' in dodajanje funkcij v podmenuje:
   67{{{
   68#!python       
   69add_menu('simple test')
   70add_function_to_menu('simple test',simple_test)
   71add_function_to_menu('simple test',simple_cylinder)
   72}}}
   73
   74Na koncu renderiramo 3D model:
   75{{{
   76#!python       
   77display.View_Iso()
   78display.FitAll()
   79# Zanka DISPLAY() je neskončna
   80start_display()
   81}}}
   82
  3383=== Slikovni pregled izdelave 3D modela ===
  3484{{{