Changes between Version 17 and Version 18 of PythonOcc


Ignore:
Timestamp:
Nov 2, 2012, 11:04:51 AM (8 years ago)
Author:
skulovec
Comment:

Dodajanje podpoglavja, slikovna predstavitev enostavnega modeliranja

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc

  v17 v18  
  2626    BaseClass = wx.glcanvas.GLCanvas
  2727}}}
  28 
  2928V primeru, da nam namestitveni program nepravilno namesti imenik na {{{C:\OCC}}} ga prestavimo v podimenik {{{C:\Python26\Lib\site-packages}}}
  3029
   30
  3131== Predstavitev CAD-jedra Open CASCADE na primerih ==
   32=== Slikovni pregled izdelave 3D modela ===
   33{{{
   34#!python
   35a. Definiranje tock v prostoru:
   36aPnt1 = gp_Pnt(x_1 , y_1 , z_1) --> aPnt4 = gp_Pnt(x_4 , y_4 , z_4)
   37
   38b. Iz tock v prostoru se tvori robove (en rob je sestavljen iz najmanj dveh tock):
   39myEdge1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aPnt1, aPnt2) --> myEdge4 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aPnt4, aPnt1)
   40
   41c. Ko imamo vse robove izdelamo mrezo:
   42myWire  = BRepBuilderAPI_MakeWire(aEdge1.Edge() , aEdge2.Edge() ,aEdge3.Edge(), aEdge4.Edge())
   43
   44d. Iz mreze tvorimo povrsino (mreza mora biti zaprta):
   45myFace = BRepBuilderAPI_MakeFace(myWire)
   46
   47e. Definiranje prostorskega vektorja, ki bo dolocal smer ekstrudiranja povrsine:
   48myVec = gp_Vec(n_x , n_y , n_z)
   49
   50f. Z povrsino in smernim vektorjem izdelamo 3D model:
   51myBody = BRepPrimAPI_MakePrism(myFace.Face() , myVec)
   52}}}
   53{{{
   54#!html
   55<object data="/vaje/raw-attachment/wiki/PythonOcc/points-solid.svg" type="svg+xml">
   56<param name="src" value="points-solid.svg">
   57</object>
   58}}}
   59
  3260=== Pregled uporabljenih OCC knjižnic ===
  3361{{{