Changes between Version 4 and Version 5 of PythonOcc/elbow


Ignore:
Timestamp:
Oct 27, 2013, 11:42:43 PM (7 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

API

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/elbow

  v4 v5  
  2929start_display()
  3030}}}
   31Za izdelavo cilindra smo uporabili API ukaze iz nabora OCC.BRepPrimAPI, ki
   32poenostavljajo gradnjo osnovnih primitivov brez gradnje topologije. Prav tako
   33je potrebno poudariti, da zaradi objektnega programiranja uporabimo različne
   34izpeljanke iste funkcije. Tako je {{{BRepPrimAPI_MakeCylinder}}} možno klicati
   35v naslednjih oblikah:
   36{{{
   37#!python
   38BRepPrimAPI_MakeCylinder(Standard_Real R, Standard_Real H)
   39BRepPrimAPI_MakeCylinder(Standard_Real R, Standard_Real H, Standard_Real Angle)
   40BRepPrimAPI_MakeCylinder(gp_Ax2 Axes, Standard_Real R, Standard_Real H)
   41BRepPrimAPI_MakeCylinder(gp_Ax2 Axes, Standard_Real R, Standard_Real H, Standard_Real Angle)
   42}}}
   43kar lahko preverimo, če v ''Python Shell'' napišemo
   44{{{
   45#!python
   46>>> from OCC.BRepPrimAPI import *
   47>>> help(BRepPrimAPI_MakeCylinder)
   48}}}
   49ali si ogledamo spletna navodila za
   50[http://api.pythonocc.org/OCC.BRepPrimAPI.BRepPrimAPI_MakeCylinder-class.html BRepPrimAPI_MakeCylinder].