Changes between Version 28 and Version 29 of PythonOcc/elbow


Ignore:
Timestamp:
Dec 11, 2013, 2:16:41 PM (7 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Copy mesh

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/elbow

  v28 v29  
  311311nam je lahko v pomoč pri programiranju v JavaScriptu.
  312312
   313{{{
   314#!html
   315<script src="/vaje/raw-attachment/wiki/PythonOcc/elbow/jsc3d.min.js"></script>
   316<script type="text/javascript">
   317function copy_mesh(mesh, scene, rotx, roty, rotz, transx, transy, transz)
   318{
   319        var xformMat = new JSC3D.Matrix3x4;
   320        var rotMat = new JSC3D.Matrix3x4;
   321        xformMat.identity();
   322        rotMat.identity();
   323        rotMat.rotateAboutXAxis(rotx);
   324        rotMat.rotateAboutYAxis(roty);
   325        rotMat.rotateAboutZAxis(rotz);
   326        xformMat.multiply(rotMat);
   327        xformMat.translate(transx, transy, transz);
   328
   329        myMesh = new JSC3D.Mesh();
   330        myMesh.vertexBuffer = new Array( mesh.vertexBuffer.length);
   331        myMesh.faceNormalBuffer = new Array( mesh.faceNormalBuffer.length);
   332        myMesh.indexBuffer = mesh.indexBuffer;
   333        // transform and rewrite vertex coordinates
   334        JSC3D.Math3D.transformVectors(xformMat, mesh.vertexBuffer, myMesh.vertexBuffer);
   335        // transform and rewrite face normals
   336        JSC3D.Math3D.transformVectors(rotMat, mesh.faceNormalBuffer, myMesh.faceNormalBuffer);
   337        myMesh.setMaterial(mesh.material);
   338        myMesh.init();
   339        scene.addChild(myMesh);
   340}
   341
   342function onLoad2(){
   343  var canvas = document.getElementById('cv2');
   344  canvas.width = 0.9*window.innerWidth;
   345  canvas.height = canvas.width/1.6;
   346  var viewer = new JSC3D.Viewer(canvas);
   347  //viewer.setParameter('SceneUrl', '/vaje/raw-attachment/wiki/PythonOcc/elbow/pipe.stl');
   348  viewer.setParameter('BackgroundColor1', '#FFFFFF');
   349  viewer.setParameter('BackgroundColor2', '#383840');
   350  viewer.setParameter('InitRotationX', 30);
   351  viewer.setParameter('InitRotationY', 30);
   352  viewer.setParameter('InitRotationZ', 30);
   353  viewer.init();
   354 
   355  var theScene = new JSC3D.Scene;
   356  var totalParts = 2;
   357  var numOfLoaded = 0; 
   358
   359  var onPipeLoaded = function(scene) {
   360  var meshes = scene.getChildren();
   361    for (var i=0; i<meshes.length; i++) {
   362     material =  new JSC3D.Material();
   363     material.diffuseColor = 0x3f3f7f;
   364     meshes[i].setMaterial(material);
   365     theScene.addChild(meshes[i]);
   366    }
   367    if (++numOfLoaded == totalParts)
   368      viewer.replaceScene(theScene);
   369  };
   370
   371  var onElbowLoaded = function(scene) {
   372    var meshes = scene.getChildren();
   373    for (var i=0; i<meshes.length; i++) {
   374        material =  new JSC3D.Material();
   375        material.diffuseColor = 0x0ab610;
   376        material.transparency = 0.4;
   377        meshes[i].setMaterial(material);
   378        theScene.addChild(meshes[i]);
   379
   380        copy_mesh(meshes[i], theScene, 0, 0, 90, 500, 0, 0);
   381        copy_mesh(meshes[i], theScene, 0, 0, 180, 500, 500, 0);
   382        copy_mesh(meshes[i], theScene, 0, 0, -90, 0, 500, 0);
   383    }
   384    if (++numOfLoaded == totalParts)
   385      viewer.replaceScene(theScene);
   386  };
   387                                   
   388
   389  var pipe_loader = new JSC3D.StlLoader;
   390  pipe_loader.onload = onPipeLoaded;
   391  pipe_loader.loadFromUrl('/vaje/raw-attachment/wiki/PythonOcc/elbow/pipe.stl');
   392  var elbow_loader = new JSC3D.StlLoader;
   393  elbow_loader.onload = onElbowLoaded;
   394  elbow_loader.loadFromUrl('/vaje/raw-attachment/wiki/PythonOcc/elbow/elbow.stl');
   395
   396  viewer.update();
   397}     
   398window.onload = window.onresize = function() {onLoad(); onLoad2();}       
   399</script> 
   400<canvas id="cv2" width="600" height="400"
   401  style="background:lightgrey; border: 1px solid; float:center;" ></canvas>
   402}}}
   403{{{
   404#!javascript
  313405{{{
  314406#!html
   
  392484  style="background:lightgrey; border: 1px solid; float:center;" ></canvas>
  393485}}}
   486}}}
   487
   488V primeru dodatnih kosov je potrebno ponastaviti transformacijo in narediti
   489novo mrežo, za kar pa je bolje da naredimo podprogram `copy_mesh()`, ki kot vhod potrebuje
   490le mrežo, sceno v katero to postavljamo in transformacijo.
  394491{{{
  395492#!javascript
  396 {{{
  397 #!html
  398 <script src="/vaje/raw-attachment/wiki/PythonOcc/elbow/jsc3d.min.js"></script>
  399 <script type="text/javascript">
  400 function onLoad2(){
  401   var canvas = document.getElementById('cv2');
  402   canvas.width = 0.9*window.innerWidth;
  403   canvas.height = canvas.width/1.6;
  404   var viewer = new JSC3D.Viewer(canvas);
  405   //viewer.setParameter('SceneUrl', '/vaje/raw-attachment/wiki/PythonOcc/elbow/pipe.stl');
  406   viewer.setParameter('BackgroundColor1', '#FFFFFF');
  407   viewer.setParameter('BackgroundColor2', '#383840');
  408   viewer.setParameter('InitRotationX', 30);
  409   viewer.setParameter('InitRotationY', 30);
  410   viewer.setParameter('InitRotationZ', 30);
  411   viewer.init();
  412  
  413   var theScene = new JSC3D.Scene;
  414   var totalParts = 2;
  415   var numOfLoaded = 0; 
  416 
  417   var onPipeLoaded = function(scene) {
  418   var meshes = scene.getChildren();
  419     for (var i=0; i<meshes.length; i++) {
  420      material =  new JSC3D.Material();
  421      material.diffuseColor = 0x3f3f7f;
  422      meshes[i].setMaterial(material);
  423      theScene.addChild(meshes[i]);
  424     }
  425     if (++numOfLoaded == totalParts)
  426       viewer.replaceScene(theScene);
  427   };
  428 
  429   var onElbowLoaded = function(scene) {
  430     var meshes = scene.getChildren();
  431     for (var i=0; i<meshes.length; i++) {
  432         material =  new JSC3D.Material();
  433         material.diffuseColor = 0x0ab610;
  434         material.transparency = 0.4;
  435         meshes[i].setMaterial(material);
  436         theScene.addChild(meshes[i]);
  437 
   493function copy_mesh(mesh, scene, rotx, roty, rotz, transx, transy, transz)
   494{
  438495        var xformMat = new JSC3D.Matrix3x4;
  439496        var rotMat = new JSC3D.Matrix3x4;
  440497        xformMat.identity();
  441498        rotMat.identity();
  442         rotMat.rotateAboutZAxis(90);
   499        rotMat.rotateAboutXAxis(rotx);
   500        rotMat.rotateAboutYAxis(roty);
   501        rotMat.rotateAboutZAxis(rotz);
  443502        xformMat.multiply(rotMat);
  444         xformMat.translate(500, 0, 0);
   503        xformMat.translate(transx, transy, transz);
  445504
  446505        myMesh = new JSC3D.Mesh();
  447         myMesh.vertexBuffer = new Array( meshes[i].vertexBuffer.length);
  448         myMesh.faceNormalBuffer = new Array( meshes[i].faceNormalBuffer.length);
  449         myMesh.indexBuffer = meshes[i].indexBuffer;
   506        myMesh.vertexBuffer = new Array( mesh.vertexBuffer.length);
   507        myMesh.faceNormalBuffer = new Array( mesh.faceNormalBuffer.length);
   508        myMesh.indexBuffer = mesh.indexBuffer;
  450509        // transform and rewrite vertex coordinates
  451         JSC3D.Math3D.transformVectors(xformMat, meshes[i].vertexBuffer, myMesh.vertexBuffer);
   510        JSC3D.Math3D.transformVectors(xformMat, mesh.vertexBuffer, myMesh.vertexBuffer);
  452511        // transform and rewrite face normals
  453         JSC3D.Math3D.transformVectors(rotMat, meshes[i].faceNormalBuffer, myMesh.faceNormalBuffer);
  454         myMesh.setMaterial(material);
   512        JSC3D.Math3D.transformVectors(rotMat, mesh.faceNormalBuffer, myMesh.faceNormalBuffer);
   513        myMesh.setMaterial(mesh.material);
  455514        myMesh.init();
  456         theScene.addChild(myMesh);
  457     }
  458     if (++numOfLoaded == totalParts)
  459       viewer.replaceScene(theScene);
  460   };
  461                                    
  462 
  463   var pipe_loader = new JSC3D.StlLoader;
  464   pipe_loader.onload = onPipeLoaded;
  465   pipe_loader.loadFromUrl('/vaje/raw-attachment/wiki/PythonOcc/elbow/pipe.stl');
  466   var elbow_loader = new JSC3D.StlLoader;
  467   elbow_loader.onload = onElbowLoaded;
  468   elbow_loader.loadFromUrl('/vaje/raw-attachment/wiki/PythonOcc/elbow/elbow.stl');
  469 
  470   viewer.update();
  471 }     
  472 window.onload = window.onresize = function() {onLoad(); onLoad2();}       
  473 </script> 
  474 <canvas id="cv2" width="600" height="400"
  475   style="background:lightgrey; border: 1px solid; float:center;" ></canvas>
  476 }}}
  477 }}}
  478 
  479 V primeru dodatnih kosov je potrebno ponastaviti transformacijo in narediti
  480 novo mrežo, kot je to prikazano v naslednjem delčku kode.
   515        scene.addChild(myMesh);
   516}
   517}}}
   518Le to potem uporabimo v funkciji ob naložitvi kosa kot
  481519{{{
  482520#!javascript
  483 
  484         xformMat.identity();
  485         rotMat.identity();
  486         rotMat.rotateAboutZAxis(180);
  487         xformMat.multiply(rotMat);
  488         xformMat.translate(500, 500, 0);
  489         myMesh = new JSC3D.Mesh();
  490         myMesh.vertexBuffer = new Array( meshes[i].vertexBuffer.length);
  491         myMesh.faceNormalBuffer = new Array( meshes[i].faceNormalBuffer.length);
  492         myMesh.indexBuffer = meshes[i].indexBuffer;
  493        
  494         // transform and rewrite vertex coordinates
  495         JSC3D.Math3D.transformVectors(xformMat, meshes[i].vertexBuffer, myMesh.vertexBuffer);
  496         // transform and rewrite face normals
  497         JSC3D.Math3D.transformVectors(rotMat, meshes[i].faceNormalBuffer, myMesh.faceNormalBuffer);
  498         myMesh.setMaterial(material);
  499         myMesh.init();
  500         theScene.addChild(myMesh);
  501 }}}
   521        copy_mesh(meshes[i], theScene, 0, 0, 90, 500, 0, 0);
   522        copy_mesh(meshes[i], theScene, 0, 0, 180, 500, 500, 0);
   523        copy_mesh(meshes[i], theScene, 0, 0, -90, 0, 500, 0);
   524}}}