Changes between Version 8 and Version 9 of OpenCascade


Ignore:
Timestamp:
Oct 11, 2011, 11:08:50 AM (9 years ago)
Author:
skulovec
Comment:

Sprememba velikosti nekaterih slik

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • OpenCascade

  v8 v9  
  119119dolžina: myWidth = 50 mm,
  120120[[BR]]
  121 [[Image(slika15-4.png, width=480px,align=center)]]
   121[[Image(slika15-4.png, width=300px,align=center)]]
  122122[[BR]]
  123123
   
  264264Prizmatično telo izvedemo tako, da taki zanki robov pridodamo v določeni smeri parameter višine. Parameter višine je pravokotna razdalja med izhodiščno zanko robov in zanko robov, ki je druga ploskev prizme. Za tako operacijo uporabimo ukaz Prism. V ukazu privzamemo zanko robov kot izhodiščni lik in smer premikanja lika do določene višine h.
  265265
  266 Tabela 15.2. Povezava med gradniki in elementi
   266Tabela: Povezava med gradniki in elementi
  267267|| Oblika || Generira ||
  268268|| Vertex || Edge  ||
   
  273273
  274274[[BR]]
  275 [[Image(slika15-24.png, width=480px,align=center)]]
   275[[Image(slika15-24.png, width=300px,align=center)]]
  276276[[BR]]
  277277
   
  296296Ker so robovi nastale prizme ostri, jih želimo zaokrožiti. Za zaokroževanje robov se uporabi v OC ukaz Fillet (zaokroževanje). V našem primeru zapleteno zaokroževanje robov poenostavimo na način, da so vsi robovi enako zaokroženi s polmerom myThickness/12 (glej sliko 15.28).
  297297[[BR]]
  298 [[Image(slika15-28.png, width=480px,align=center)]]
   298[[Image(slika15-28.png, width=300px,align=center)]]
  299299[[BR]]
  300300
   
  326326
  327327[[BR]]
  328 [[Image(slika15-33.png, width=480px,align=center)]]
   328[[Image(slika15-33.png, width=300px,align=center)]]
  329329[[BR]]
  330330
   
  346346Na sliki 15.35 je prikazan mrežni model CAD, izdelan s programskim jezikom C++ in CAD-jedrom OC. Mrežni model je izdelan iz poljubne vhodne mrežne strukture, ki je sestavljena iz petnajstih vozlišč. Za vsako vozlišče bomo glede na orientacijo posameznega vozlišča izdelali cilindrični vozliščni element, na katerega se varijo oziroma po potrebi vijačijo I-profili, ki jih modeliramo v poenostavljeni obliki.
  347347[[BR]]
  348 [[Image(slika15-36.png, width=480px,align=center)]]
   348[[Image(slika15-36.png, width=300px,align=center)]]
  349349[[BR]]
  350350