Changes between Version 30 and Version 31 of 2016


Ignore:
Timestamp:
Oct 2, 2008, 2:37:50 PM (12 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Oblika za 2008/2009

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • 2016

  v30 v31  
  1 DOPUSCAMO MOZNOST DO POPRAVLJANJA OCENE V ROKU ENEGA TEDNA OD IZDAJE PREDLOGA OCENE NE DA BI SE FAKTOR NIZANJA SPREMENIL, CEPRAV PRIDE MED TEM TEDNOM DO PREHODA MEJE, PRI KATERI SE FAKTOR OBICAJNO ZNIZA.
  2 
  3 CE JE STUDENT ZADOVOLJEN Z OCENO, NAJ TO SPOROCI V TICKET-IH.
  4 
  5 
  6 = Roki za oddajo =
  7 Kot povedano že na začetku vaj, je bil prvi rok 16.1.
  8 Brez posledic se lahko oddaja do 11.2.2008 0:00.
  9 
  10 Po drugem roku bo k oceni dodan faktor, ki bo oceno zmanjseval vsak teden za 1. Npr.: Naloga, ki bo ocenjena z 8( 6, 7, 9, 10 ), v drugem tednu (18.2 - 24.2), znižana na 6 ( 4, 5, 7, 8 ).
  11 
  12 Vsi, ki bodo oddali do drugega roka imajo pravico do popravkov do 18.2.2008 0:00 brez dodatka faktorja.
  13 
  14 !!!!! CE JE PRI PRVEM OCENJEVANJU KAJ NEJASNOSTI, OBSTAJA MOZNOST OSEBNE KONSULTACIJE !!!!!
  15 
  161= Dodatni napotki za vaje pri RPK =
  172Študente RPK naprošam, da sledijo tej strani, saj so na njej predstavljeni dodatni napotki potrebni za izdelavo njihovih projektov. Najlažje se sledi spremembam na strani časovnega poteka TracTimeline.
   
  4934Za oceno se lahko zaprosi osebno ali s sistemom TracTickets, kar bo podrobneje predstavljeno kasneje. Ocena bo ravno tako komentirana s TracTickets, zato se priporoča vnos poštnega naslova za lažje sledenje spremembam.
  5035
   36= Roki za oddajo =
   37Kot povedano že na začetku vaj, je bil prvi rok 16.1.
   38Brez vpliva na oceno se lahko oddaja do 12.2.2008 0:00.
   39
   40Po drugem roku bo k oceni dodan faktor, ki bo oceno zmanjseval vsak teden za 1.
   41 Npr.: Naloga, ki bo ocenjena z 8( 6, 7, 9, 10 ), v drugem tednu (18.2 - 24.2), znižana na 6 ( 4, 5, 7, 8 ).
   42
   43Vsi, ki bodo oddali do drugega roka imajo pravico do popravkov do 18.2.2008 0:00 brez dodatka faktorja.
   44
  5145= Ocenjevanje =
  5246
   
  6862
  6963= Poročilo =
  70 Zaradi lažjega ocenjevanja in doseganja enotnih standardov, se predviteva enoten način izdelave poročila o nalogi. Spletni vmesnik TRAC omogoča strukturirano pisanje dokumentov, ki spremljajo projekt. Vsak študent je tako na strani WikiStart svojega projekta, dolžan predstaviti svoje delo v obliki poročila v katerem predstavi projekt, komentira svoje delo in delovanje programa. Struktuirano obliko poročila je možno doseči z logičnimi ukazi, ki so podrobneje predstavljeni na strani WikiFormatting. Predvideno je samostojno učenje opisnega jezika za oblikovanje strani, za kar je predviden prostor v peskovniku (SandBox). Učenje na strani SandBox se ne shranjuje in je predviden ravno zaradi tega, da se z njim ne smeti časovni potek dela.
   64Zaradi lažjega ocenjevanja in doseganja enotnih standardov, se predvideva enoten način izdelave poročila o nalogi. Spletni vmesnik TRAC omogoča strukturirano pisanje dokumentov, ki spremljajo projekt. Vsak študent je tako na strani WikiStart svojega projekta, dolžan predstaviti svoje delo v obliki poročila v katerem predstavi projekt, komentira svoje delo in delovanje programa. Struktuirano obliko poročila je možno doseči z logičnimi ukazi, ki so podrobneje predstavljeni na strani WikiFormatting. Predvideno je samostojno učenje opisnega jezika za oblikovanje strani, za kar je predviden prostor v peskovniku (SandBox). Učenje na strani SandBox se ne shranjuje in je predviden ravno zaradi tega, da se z njim ne smeti časovni potek dela.
  7165
  7266Poročilo je ravno tako, kot kodo možno slediti v Timeline. Ravno tako mora biti iz Timeline razviden potek izdelave poročila.