TimelineNov 9, 2015:

3:18 PM PythonOcc/primitives edited by dpenko
Posodobil kodo pri izvozu v STEP in STL (diff)
3:04 PM PythonOcc/primitives edited by dpenko
Posodobil kodo pri "Izdelava posnetij (Chamfer)" (diff)
11:53 AM PythonOcc/primitives edited by mprotic
(diff)
11:27 AM PythonOcc edited by dpenko
Zbrisal dupliciran tekst pri bottle.py primeru. (diff)
10:40 AM PythonOcc/primitives edited by dpenko
Pri "Izdelava zaokrožitev (Fillet)" dodal še, kako se lahko naredi … (diff)

Nov 6, 2015:

4:54 PM PythonOcc/primitives edited by dpenko
V postopku "Preprosti program- Primer izdelave izvleka v prostor" sem … (diff)
4:16 PM PythonOcc/primitives edited by dpenko
Uredil kodo za nov PythonOcc 0.16 pri "Izdelava zaokrožitev" (diff)

Nov 4, 2015:

9:57 AM PythonOcc edited by dpenko
Pri "bottle" primeru oopravil syntax za bottle primer (mirror) in … (diff)
9:56 AM bottle.png attached to PythonOcc by dpenko
"bottle" primer - slikovni prikaz

Nov 3, 2015:

11:35 AM PythonOcc edited by dpenko
Posodobil "bottle" primer. (diff)

Nov 2, 2015:

5:29 PM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
2. November 2015 (diff)
3:15 PM PythonOcc/primitives edited by dpenko
Dopolnil v "Izdelava izvleka" s primerom "smeri" in dodal dodatno … (diff)
12:38 PM PythonOcc/primitives edited by dpenko
Popravek presledkov v "Izdelava sfere" (diff)
12:33 PM PythonOcc/primitives edited by dpenko
Dodal opombo med "Izdelava sfere". (diff)
12:15 PM PythonOcc/primitives edited by dpenko
V "Uporaba tipkovnice v uporabniškem vmesniku:" odstranil za tipki "q" … (diff)

Nov 1, 2015:

12:57 PM python edited by mprotic
Dodatek k razredom (diff)
11:57 AM Uvod_v_Python-Seznami_Matrike_Terke_in_Slovarji.pdf attached to python by dpenko
11:57 AM Uvod_v_Python-Delo_z_Datotekami_Razredi_in_objekti.pdf attached to python by dpenko
11:38 AM python edited by mprotic
Popravek linka do pdf pri funkcijah (diff)
11:37 AM Uvod_v_Python-Funkcije_in_Globalne_Spremenljivke.pdf attached to python by mprotic
11:36 AM python edited by mprotic
Dodatek k funkcijam (diff)
10:51 AM python edited by mprotic
Dodatek k poglavju funkcije (diff)

Oct 31, 2015:

5:21 PM PythonOcc edited by dpenko
Dopolnil "Uvod v modeliranje PythonOCC s 3D primitivi" in uredil nekaj … (diff)

Oct 28, 2015:

3:37 PM python edited by dpenko
Uredil definicijo nalog vaja90 in vaja91 (diff)
11:59 AM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
28.10. (diff)

Oct 26, 2015:

4:23 PM 2016 edited by telenta
(diff)
4:06 PM 2016 edited by telenta
(diff)
4:04 PM 2016 edited by telenta
(diff)
4:03 PM 2016 edited by telenta
(diff)
3:36 PM 2016 edited by telenta
(diff)
3:25 PM python edited by dpenko
Dodal nov podnaslov "Razredi in objekti" ter definicije za nalogi iz … (diff)
2:53 PM 2016 edited by telenta
(diff)
2:52 PM 2016 edited by telenta
(diff)
12:21 PM python edited by mprotic
Dodatek poglavja "Razredi" (diff)

Oct 20, 2015:

1:18 PM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
Prisotnost 26.10.2015 (diff)

Oct 19, 2015:

12:25 PM python edited by mprotic
Dodal sem podpoglavje Matrike (diff)

Oct 18, 2015:

2:31 PM python edited by mprotic
Funkcije (diff)
1:50 PM python edited by mprotic
Dodatki k terkam in slovarjem (diff)
12:46 PM python edited by mprotic
Dodatek k nizom (diff)
12:11 PM python edited by mprotic
Dodatek k seznamom (diff)
10:29 AM python edited by mprotic
Dodal sem, da so nizi nespremenljivi (diff)

Oct 17, 2015:

10:32 PM python edited by mprotic
Dadatek k Podatkovnim struktram, razni popravki (diff)
9:30 PM python edited by mprotic
Popravki slovničnih napak in dodatek poglavja Podatkovni tipi (diff)
6:00 PM python edited by mprotic
Dodano poglavje o stringih (diff)

Oct 16, 2015:

2:07 PM python edited by mprotic
Dodatek k poglavju spremenljivke (diff)
12:14 PM python edited by mprotic
Spremeba v poglavju spremenljivke (diff)

Oct 13, 2015:

10:21 AM IS_vs_==.py attached to 2016 by mprotic
Primer, ki prikazuje razliko med "is" in "=="
10:21 AM Py4Inf-05-Iterations.pptx attached to 2016 by mprotic
Zanke/iteracije

Oct 12, 2015:

12:14 PM Py4Inf-03-Conditional.pptx attached to python by mprotic
Conditional slidi
12:14 PM Py4Inf-02-Expressions.pptx attached to python by mprotic
Python expressions slidi
12:13 PM Py4Inf-01-Introduction.pptx attached to python by mprotic
Uvod v Python slidi
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.