TimelineNov 12, 2012:

6:40 PM 2016 edited by Leon Kos
Pojasnilo evidence (diff)
3:28 PM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
12.11.2012 (diff)
2:14 PM PythonOcc edited by Leon Kos
Popravi končni izris (diff)
11:47 AM 2016 edited by Leon Kos
N17 (diff)
11:40 AM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
12.11. ob 12h po prvi skupini (diff)

Nov 6, 2012:

1:01 PM python edited by skulovec
popravil vaja122 in vaja123 (diff)
12:46 PM python edited by Leon Kos
Zamenjaj 122 in 123 (diff)
12:37 AM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
5. nov 2012 (diff)

Nov 5, 2012:

3:48 PM PythonOcc edited by skulovec
Popravek kode za izris 3d modela (diff)
3:46 PM PythonOcc edited by skulovec
(diff)
1:22 PM python edited by Leon Kos
Dodaj link na paskalov trikotnik (diff)
8:22 AM python edited by Leon Kos
Dodatno pojasni 60 (diff)

Nov 4, 2012:

7:37 PM PythonOcc edited by skulovec
(diff)
7:36 PM 3Dprimitives.png attached to PythonOcc by skulovec
3Dprimitives
7:35 PM PythonOcc edited by skulovec
Dodajanje slike 3Dprimitives (diff)
7:29 PM PythonOcc edited by skulovec
funkcija za brisanje zaslona (diff)
7:23 PM PythonOcc edited by skulovec
modeliranje s primitivi -- enostaven primer (diff)

Nov 2, 2012:

4:31 PM PythonOcc edited by Leon Kos
Dodaj kazalo (diff)
11:04 AM PythonOcc edited by skulovec
Dodajanje podpoglavja, slikovna predstavitev enostavnega modeliranja (diff)
10:49 AM points-solid.svg attached to PythonOcc by skulovec
Dodajanje slike za izdelavo solid iz točk
10:46 AM PythonOcc edited by Leon Kos
Primer SVG (diff)
10:42 AM boolove-operacije.svg attached to PythonOcc by Leon Kos
Boolove operacije

Oct 29, 2012:

2:58 PM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
29.10.2012 (diff)
11:39 AM python edited by Leon Kos
skupek typo (diff)

Oct 26, 2012:

3:06 PM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
26.10.2012 (diff)

Oct 22, 2012:

9:10 PM python edited by Leon Kos
Opomni, da mora biti for pri vaji 5 (diff)
1:47 PM 2016 edited by Leon Kos
Nastavi kode projektoma 7 in 8 (diff)
11:46 AM python edited by Leon Kos
Dopolni opis terk (diff)
10:59 AM 2016 edited by Leon Kos
Dodeli kode projektom 1,4,5 v skupini 2 (diff)
9:47 AM python edited by Leon Kos
Razni oklepaji (diff)
8:52 AM 2016 edited by Leon Kos
Dodeli kode projektom 2,3,6 v skupini 1 (diff)

Oct 17, 2012:

6:20 PM python edited by Leon Kos
Dodatno pojasni kvadraturo (diff)
5:43 PM python edited by Leon Kos
Popravi tipkarski napaki v nalogi 3 in 7 ter pojasi uporabo utf-8 po … (diff)

Oct 15, 2012:

3:24 PM 2016 edited by Leon Kos
typo fix (diff)
3:12 PM 2016 edited by Leon Kos
Dodaj opombo na PythonOcc (diff)
2:41 PM prisotnost-2011 created by Leon Kos
Prisotnos v letu 2011
11:02 AM 2016 edited by Leon Kos
(diff)
11:01 AM 2016 edited by Leon Kos
Naloge 1, 4, 5 so zasedene v skupini 2 (diff)
9:27 AM python edited by Leon Kos
Typo vaje 1 (diff)
9:18 AM 2016 edited by Leon Kos
Naloge 2, 3, 6 so zasedene v skupini 1 (diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.