wiki:python

Version 4 (modified by Leon Kos, 9 years ago) (diff)

vaja3

Python

Prvi program

 1. Odpremo IDLE (Python GUI) in odtipkamo naslednjo vrstico
  print "Hello, world!"
  
 2. Pred shranjevanjem v IDLE še nastavimo Options->Configure Idle->General->Sefault Source Encoding->UTF-8.
 3. Shranimo datoteko z ukazom File->Save->hello.py
 4. Poženemo skript z F5 ali Run->Run Module

Drugi program

Jezik nekoliko bolje predstavimo z drugim programom, ki vsebuje funkcijo in bere

# drugi program
import math

def ploscina(d):
  return math.pi*d**2/4

d = input("Vnesi premer kroga: ")
print u"Ploščina kroga je %.2f" % ploscina(d)

Osnove pythona

Spremenljivke

Vse spremenljivke so nakako avtomatske. Torej so generirane ob prvi uporabi. Tako imamo lahko par različih (osnovnih) tipov kot so:

 1. integer (int, short, cardinal)- cela števila
 2. floating point (real, float, double) - plavajoča vejica
 3. niz znakov ali string
 4. bool ali true/false označevanje, ki pa je prav zaprav integer

Sedaj lahko sestavljamo osnovne tipe tu v sestavljene tipe, kot so na primer:

 1. Array - vektor - matrika - seznam
 2. Slovarji (map) - dictionay - asociativne matrike
 3. Terke ali se seznami fiksnih velikosti
 4. Stukture

Kateri tip se je ob prireditvi podal lahko preveerimo z ukazom

type(tip)

Operatorji

Operirajo s spremenljivkami. Vsak programski jezik ima naor teh stvari in se nerazlikuje od novejših jezikov. Ima paython prav neka lepih operatorev.

Primer:

# -*- coding: cp1250 -*-
# komentar se prične z # in veja do konca vrstice

i = 1 # celoštevilčna
a = 1.2 # realno število
t = "besedilo" # niz znakov
t2 = 'ni nobene razlike' # razen v prirocnisti
c = 1 + 2j # kompleksno 

# Operatorji na osnovnih tipih

print i+1
print a+i
print t+str(a)

Attachments (26)