Changes between Version 98 and Version 99 of python


Ignore:
Timestamp:
Nov 1, 2015, 12:57:02 PM (5 years ago)
Author:
mprotic
Comment:

Dodatek k razredom

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v98 v99  
  804804}}}
  805805
  806 == Delo z datotekami ==
   806=== Dostopanje do spremenljivk znotraj objekta ===
   807Vrednosti spremenljivk definiranih znotraj razreda lahko za različne objekte/pripadnika (ang. "instances") istega razreda spreminjamo. Poglejmo si to na primeru:
   808{{{
   809#!python
   810# -*- coding: utf-8 -*-
   811
   812class MyClass:
   813    variable1 = 1
   814    variable2 = 2
   815
   816    def foo(self):     # Parameter self bomo razložili kasneje
   817        print("Hello from function foo")
   818
   819
   820my_object = MyClass()
   821my_object1 = MyClass()
   822
   823my_object.variable2 = 3     # Spremenimo vrednost shranjene vrednosti spremenljivke variable2 v objektu my_objectchange value stored in variable2 in my_object
   824
   825print(my_object.variable2)
   826print(my_object1.variable2)
   827
   828my_object.foo()   # call method foo() of object my_object
   829
   830print(my_object.variable1)
   831
   832}}}
   833
   834== DELO Z DATOTEKAMI ==
  807835Običajno je, da se delo programa shranjuje v datoteke.
  808836Najpogosteje so to branje vhodnih podatkov in izpisi rezultatov.