Changes between Version 96 and Version 97 of python


Ignore:
Timestamp:
Nov 1, 2015, 11:36:40 AM (5 years ago)
Author:
mprotic
Comment:

Dodatek k funkcijam

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v96 v97  
  597597 
  598598== FUNKCIJE ==
  599 Funkcije so priročen način, kako lahko razdelimo naš program v uporabne bloke kode. Na tak način lahko naredimo program lažje berljiv in prek funkcij lažje ponovno uporabljamo kodo, shranjeno v funkcijah. Funkcije definiramo s ključno besedo "def".
   599Funkcije so priročen način, kako lahko razdelimo naš program v uporabne bloke kode, katera sprejema argumente (več o tem kasneje). Na tak način lahko naredimo program lažje berljiv in prek funkcij lažje ponovno uporabljamo kodo, shranjeno v funkcijah. Funkcije definiramo s ključno besedo "def".[[BR]]
   600Python sicer pozna "vgrajene", ter od uporabnika definirane funkcije. Med prve spadajo recimo: print(), len(), int() itd.
  600601
  601602{{{
   
  624625
  625626# Najprej definiramo funkcijo, ter njen parameter:
  626 def foo(x):                 # x je parameter funkcije
   627def foo(x):                 # x je parameter funkcije. Torej, ko funkcijo sami definiramo, definiramo tudi PARAMETRE in NE argumente
   628                            # Parameter je torej spremenljivka, katero uporabimo v sami definiciji funkcije in predstavlja "ročko"
   629                            # katera omogoča kodi v funkciji, da dostopa do ARGUMENTOV.
  627630print("x = " + str(x))
  628631
   
  667670print(pomnozi(a = 2, c = 9))       # Način, kako funkciji posredujemo le nekatere od argumentov
  668671}}}
   672
   673=== Globalne in lokalne spremenljivke ===
   674Pogoji globalne in lokalne spremenljivke ustrezajo določenem dosegu spremenljivke v skripti ali programu. Globalna spremenljivka je tista, do katere je mogoče dostopati kjerkoli v programu, med tem, ko je lokana spremenljivka tista, do katere je mogoče dostopati le v nekem določenem (omejenem) okviru kode/programa.
   675
   676{{{
   677#!python
   678# -*- coding: utf-8 -*-
   679
   680x = 6 # Definiranje vrednosti globalne spremenljivke. Ti spremenljivki lahko rečemo globalna, saj je bila definirana na "vrhu" programa
   681      # in glede na to, da program beremo od vrha proti dnu, to pomeni, da bo ta spremenljivka "vidna" v celotni kodi
   682def example():
   683print("Vrednost globalne spremenljivke x: ", x)
   684z = 5
   685
   686#Definiranje vrednosti lokalne spremenljivke
   687print("Vrednost lokalne spremenljivke z: ", z)
   688example()
   689print(z) #Poskus izpisa lokalne spremenljivke zunaj
   690         # definicije funkcije -> NameError: name 'z' is
   691         # not defined
   692}}}
   693Torej, lokalna spremenljivka je lahko katera koli spremenljivka, katera ni definirana na "vrhu" kode oz. ni definirana z ukazom "global", kot je to prikazano na naslednjem primeru:
   694
   695{{{
   696#!python
   697# -*- coding: utf-8 -*-
   698
   699x = 6
   700def example():
   701global x #Definiramo "x" kot globalno  spremenljivko
   702print("Vrednost globalne spremenljivke x: ", x)
   703print(x+5)
   704x += 6 #Sedaj lahko spreminjamo globano spremenljivko "x"
   705
   706example()
   707}}}
   708Več primerov o globalnih in lokalnih spremenljivkah si lahko ogledamo v naslednji priponki [raw-attachment:Uvod_v_Python-Funkcije in Globalne Spremenljivke.pdf].
  669709
  670710== Kontrolni ukazi ==