Changes between Version 95 and Version 96 of python


Ignore:
Timestamp:
Nov 1, 2015, 10:51:26 AM (5 years ago)
Author:
mprotic
Comment:

Dodatek k poglavju funkcije

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v95 v96  
  616616}}}
  617617
   618=== Parametri in argumenti funkcije ===
   619Funkcije postanejo zelo uporaben del kode s tem, ko jim predpišemo (definiramo) parametre. Parametri delujejo kot ime spremenljivke za sprejet argument, katere se definira znotraj oklepajev na koncu imenu funkcije.
   620
   621{{{
   622#!python
   623# -*- coding: utf-8 -*-
   624
   625# Najprej definiramo funkcijo, ter njen parameter:
   626def foo(x):                 # x je parameter funkcije
   627print("x = " + str(x))
   628
   629# Funkciji podamo argument, ter jo izvedemo
   630foo(6)                      # V tem primeru je vrednost 6 argument, katerega smo podali funkciji in NE parameter !
   631
   632# Še en primer funkcije, katera bo zahtevala argument:
   633def square(x):
   634    print(x ** 2)
   635
   636square(4)
   637square(5)
   638square(10)
   639
   640}}}
   641
   642=== Vračanje vrednosti funkcije ===
   643Da bi lahko izračunano vrednost funkcije pripisali neki spremenljivki, ukažemo funkciji, naj nam "vrne" ovrednoteno vrednost funkcije. Uporabljamo besedno zvezo "return".
   644
   645{{{
   646#!python
   647# -*- coding: utf-8 -*-
   648
   649def sum_two_numbers(a, b):
   650    return a + b            # Ukažemo, da naj funkcija vrne njen rezultat klicatelju
   651c = sum_two_numbers(3, 12)  # Ovrednoteno vrednost funkcije pripišemo spremenljivki "c"
   652
   653}}}
   654
   655=== Privzeti parameter ===
   656Včasih se izkaže za uporabno, da določimo privzeto vrednost enega ali več parametrov funkcije. Posledica tega je, da lahko funkcijo kličemo z manjšim številom argumentov.
   657
   658{{{
   659#!python
   660# -*- coding: utf-8 -*-
   661
   662def pomnozi(a, b = 2, c = 3):
   663    return a * b * c
   664
   665print(pomnozi(3, 47, 1))
   666print(pomnozi(3))                  # Na tak način kličemo funkcijo s prvim argumentom, katerega smo predpisali, drugi pa ostane privzet
   667print(pomnozi(a = 2, c = 9))       # Način, kako funkciji posredujemo le nekatere od argumentov
   668}}}
  618669
  619670== Kontrolni ukazi ==