Changes between Version 89 and Version 90 of python


Ignore:
Timestamp:
Oct 18, 2015, 1:50:28 PM (5 years ago)
Author:
mprotic
Comment:

Dodatki k terkam in slovarjem

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v89 v90  
  468468
  469469=== Terke (ang. "Tuples") ===
  470 Terke so podatkovni tip skoraj identičen seznamom. Ena večjih razlik med seznami in terkami je ta, da terk ne moremo spreminjat (elementov ne moremo dodajat, spreminjat oz. brisat iz terke).
   470- Terke so podatkovni tip skoraj identičen seznamom.
   471- Ena večjih razlik med seznami in terkami je ta, da terk ne moremo spreminjat (elementov ne moremo dodajat, spreminjat oz. brisat iz terke).
   472- Terke so v primerjavi s seznami bolj enostavni, kar se tiče pomnilnika maj "požrešni" in zahtevajo manj računalniške moči za delo z njimi
   473- Ko delamo začasne spremenljivke v programih zato raje uporabljamo terke, kot pa sezname
  471474{{{
  472475#!python
   
  474477terka = ('a', 'b', 'c', 'd')   # Terke definiramo z navadnimi oklepaji
  475478print(terka)
   479}}}
   480
   481==== Terke in prirejanje ====
   482Terke lahko postavimo tudi na levo stran enačbe
   483{{{
   484#!python
   485# -*- coding: utf-8 -*-
   486
   487(x,y) = (4, 'fred')
   488print(x)
   489print(y)
   490
   491i,k = (5, 'fredi')         # Načeloma nam na levi strani enačaja ni nujno uporabiti oklepajev
   492print(i)
   493print(k)
   494}}}
   495
   496==== Terke se lahko primerjajo ====
   497Če je prvi element obeh terk, kateri primerjamo enak, potem Python primerja naslednji element v vrsti. Torej, primerjava se izvaja glede na istoležne elemente terk, s tem, da imajo elementi z nižjimi številkami pozicij večjo "težo".
   498{{{
   499#!python
   500# -*- coding: utf-8 -*-
   501print((0,1,2) < (0,5,2))
   502print((0,3,4)>(0,1,2000000))
   503print(('Jonas', 'Metka') > ('Marija', 'Marijan'))
   504
  476505}}}
  477506
   
  498527
  499528==== Metode v slovarjih ====
  500 Obstaja veliko različnih metod za delo s slovarjih. Do vseh dostopnih metod lahko v PyCharmu dostopamo tako, da za piko uporabimo komando "Ctrl" + "Space". Tukaj bomo pokazali le kako uporabimo metodi "keys()" in "values()", ostale pa lahko raziščete sami.
   529Obstaja veliko različnih metod za delo s slovarjih. Do vseh dostopnih metod lahko v PyCharmu dostopamo tako, da za piko uporabimo komando "Ctrl" + "Space". Tukaj bomo pokazali le kako uporabimo metode "keys()" in "values()", ter items(), ostale pa lahko raziščete sami.
  501530{{{
  502531#!python
   
  508537print(phone_book.values())                              # S pomočjo metode "values()" lahko dostopamo do vseh ključem pripadajočih
  509538                                                        # vrednosti v slovarju
   539
   540###########################################################################
   541# Slovarji in terke
   542
   543d = dict()
   544d['a'] = 2
   545d['b'] = 4
   546d['f'] = 56
   547print(' ')
   548
   549for (k,v) in d.items():
   550    print (k, v)
   551
   552print(' ')
   553seznam = d.items()
   554print(seznam)
   555
   556print(sorted(seznam))                                   # Z uporabo v python vgrajene funkcije sorted() lahko posortiramo elementev v
   557                                                        # novem seznamu elementov iz slovarja
   558
  510559}}}
  511560