Changes between Version 88 and Version 89 of python


Ignore:
Timestamp:
Oct 18, 2015, 12:46:24 PM (5 years ago)
Author:
mprotic
Comment:

Dodatek k nizom

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v88 v89  
  314314print(monty_python[3].lower())
  315315
  316 # Nizi so nespremenljivi !
   316####################################################################################
   317# Metoda za iskanje pozicije pod-niza
   318pozicija = monty_python.find('ty')
   319print(pozicija)
   320
   321pos = monty_python.find('z')
   322print(pos)                     # Ker črke "z" v nizu ni, Python izpiše vrednost -1 !
   323
   324
   325####################################################################################
   326# Metoda replace()
   327# To je metoda podobna funkciji "Search and replace" v Word urejevalniku
   328
   329niz = '''
   330The game's largely favorable reviews praised its fast-paced
   331action and surround sound, but faulted its high difficulty
   332curve, generic soundtrack, and lack of an online multiplayer
   333mode.
   334'''
   335print(niz)
   336
   337niz1 = niz.replace('and', 'or')
   338print(niz1)
   339
   340####################################################################################
   341# Metode za brisanje presledkov na obeh straneh niza
   342x = '     Hello    World  '
   343print(x.strip())
   344print(x.lstrip())
   345print(x.rstrip())
   346
   347
   348####################################################################################
   349# Metoda za preverjanje poljubne predpone
   350line = 'Please have a nice day'
   351print(line.startswith('Please')                # Izpisalo se bo "True"
   352print(line.startswith('please')                # Izpisalo se bo "False"
   353 
   354
   355####################################################################################
   356# Razčlenjevanje in ekstrakcija
   357data = 'From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan  5 09:14:16 2008'
   358atpos = data.find('@')            # Ugotovimo na katerem mestu se nahaja znak "@"
   359print (atpos)
   360sppos = data.find(' ', atpos)     # Drugi argument metode pove od katerega mest naprej naj išče
   361print(sppos)
   362
   363host = data[atpos+1 : sppos]
   364print (host)
   365}}}
   366
   367=== Nizi so nespremenljivi ===
   368{{{
  317369x = 'Ime'
  318370# x[0] = 'i'  # Program bo na tej vrstici izpisal napako