Changes between Version 87 and Version 88 of python


Ignore:
Timestamp:
Oct 18, 2015, 12:11:29 PM (5 years ago)
Author:
mprotic
Comment:

Dodatek k seznamom

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v87 v88  
  364364stroj_elementi[2] = ['planetno_gonilo', 'enostavno_plan_gonilo']   # Seznam povečamo za 1 elementa, pri tem pa 1 zamenjamo
  365365print(stroj_elementi)
   366}}}
   367
   368==== Metode v seznamih ====
   369Obravnavali bomo le nekaj osnovnih metod, katere praktično uporabo si lahko ogledate na primerih spodaj.
   370
   371{{{
   372#!python
   373# -*- coding: utf-8 -*-
   374
   375# Kako izgraditi seznam iz nič ?
   376seznam = list()                     # Definiramo prazen seznam
   377seznam.append('Napetost')           # Dodamo element v seznam
   378seznam.append('35')
   379seznam.append('3')
   380print(seznam)
   381
   382# Sortiranje v seznamih
   383seznam.sort()                       # Pogoj, da bo ta vrstica delovala je, da so vsi elementi seznama istega tipa (drugače seznama ne zna uredit)
   384print(seznam)
   385
   386# Odstranitev poljubnega elementa iz seznama
   387seznam.remove('Napetost')
   388print(seznam)
   389seznam.remove(seznam[1])
   390print(seznam)
   391
   392# Razcep niza v seznam
   393abc = 'Niz s štirimi besedami'
   394x = abc.split()                   # Če ločila (parametra metode split) ne definiramo, potem loči po presledkih
   395print(x)
   396
   397y = abc.split('š')                # Elemente ločimo glede na črke(o) "š"
   398print(y)
   399
   400y0 = y[0].split()                 # Možno je tudi ločevanje po tem, ko smo prvič že ločili elemente
   401print(y0)
   402}}}
   403
   404==== V Python vgrajene funkcije za delo s seznami ====
   405Obstaja veliko takih funkcij. Nekaj osnovnih je prikazano na primerih spodaj.
   406
   407{{{
   408#!python             
   409stevila = [3, 41, 12, 9, 74, 15]
   410print(len(stevila))
   411print(max(stevila))
   412print(min(stevila))
   413print(sum(stevila))
   414print(sum(stevila)/len(stevila))           
  366415}}}
  367416