Changes between Version 85 and Version 86 of python


Ignore:
Timestamp:
Oct 17, 2015, 10:32:24 PM (5 years ago)
Author:
mprotic
Comment:

Dadatek k Podatkovnim struktram, razni popravki

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v85 v86  
  342342#!python
  343343# -*- coding: utf-8 -*-
  344 zivali = ['slon', 'lev', 'tiger', "zirafa"]  # Naredimo nov seznam
  345 print(zivali)
  346 
  347 zivali += ["opica", 'pes']                   # Prvotnemu seznamu dodamo še dva nova elementa
  348 print(zivali)
  349 
  350 zivali.append("dino")                        # Drugi način kako lahko dodajamo elemente seznamu je z metodo "append"
  351 print(zivali)
  352 
  353 zivali[-1] = "dinosaur"                      # Elementu na koncu seznama spremenimo vrednost (ime v tem primeru)
  354 print(zivali)
  355 
  356 zivali[1:3] = []                             # Elemente na pozicijah seznama od 2 do 4 pobrišemo
  357 print(zivali)
  358 
  359 zivali[2] = ['macka', 'koala']               # Seznam povečamo za 1 elementa, pri tem pa 1 zamenjamo
  360 print(zivali)
   344stroj_elementi = ['vijak', 'moznik', 'tlacna_posoda', "zobnik"]    # Naredimo nov seznam
   345print(stroj_elementi)
   346
   347stroj_elementi += ["vzmet", 'zvar']                                # Prvotnemu seznamu dodamo še dva nova elementa
   348print(stroj_elementi)
   349
   350stroj_elementi.append("sklopka")                                   # Drugi način kako lahko dodajamo elemente seznamu je z metodo "append"
   351print(stroj_elementi)
   352
   353stroj_elementi[-1] = "torna_sklopka"                               # Elementu na koncu seznama spremenimo vrednost (ime v tem primeru)
   354print(stroj_elementi)
   355
   356stroj_elementi[1:3] = []                                           # Elemente na pozicijah seznama od 2 do 4 pobrišemo
   357print(stroj_elementi)
   358
   359stroj_elementi[2] = ['planetno_gonilo', 'enostavno_plan_gonilo']   # Seznam povečamo za 1 elementa, pri tem pa 1 zamenjamo
   360print(stroj_elementi)
  361361}}}
  362362
   
  370370}}}
  371371
   372=== Slovarji (ang. "Dictionaries") ===
   373Slovarji so podatkovna struktura podobna seznamom. Slovarji se od seznamov razlikujejo tako, da se do posameznih elementov slovarjev dostopa prek "ključa" oz. kjučne besede in ne prek indeksa, kot je to pri seznamih. Ključ je lahko ali niz ali pa številka. Slovarje definiramo z zaviti oklepaji "{" in "}".
   374{{{
   375#!python
   376# -*- coding: utf-8 -*-
   377# Naredimo nov slovar
   378phone_book = {"John": 123, "Jane": 234, "Jerard": 345}    # "John", "Jane" in "Jerard" so ključi oz. ključne besede
   379print(phone_book)
   380
   381# Dodamo nov element v slovar
   382phone_book["Jill"] = 345786
   383print(phone_book)
   384
   385# Odstranimo ključ, ter pripadajočo vrednost iz slovarja
   386del phone_book['John']
   387print(phone_book)
   388
   389# Izpis tel. številke Jane
   390print(phone_book["Jane"])
   391}}}
   392
   393==== Metode v slovarjih ====
   394Obstaja veliko različnih metod za delo s slovarjih. Do vseh dostopnih metod lahko v PyCharmu dostopamo tako, da za piko uporabimo komando "Ctrl" + "Space". Tukaj bomo pokazali le kako uporabimo metodi "keys()" in "values()", ostale pa lahko raziščete sami.
   395{{{
   396#!python
   397# -*- coding: utf-8 -*-
   398phone_book = {"John": 123, "Jane": 234, "Jerard": 345}  # Naredimo nov slovar
   399print(phone_book)
   400
   401print(phone_book.keys())                                # S pomočjo metode "keys()" lahko dostopamo do vseh ključev v slovarju
   402print(phone_book.values())                              # S pomočjo metode "values()" lahko dostopamo do vseh ključem pripadajočih
   403                                                        # vrednosti v slovarju
   404}}}
   405
   406==== Ključna beseda "in" ====
   407Ključno besedo "in" se uporablja z namenom preverjanja, če seznam ali slovar vsebuje neki specifičen element. To lahko uporabljamo na enak način, kot smo jo pri nizih.
   408{{{
   409#!python
   410# -*- coding: utf-8 -*-
   411seznam_stroj_elementov = ["moznik", "vijak", 'zobnik']   # Naredimo nov seznam
   412print("vijak" in seznam_stroj_elementov)                 # Preverimo, če je element "vijak" prisoten v seznamu
   413
   414slovar_stroj_elementov = {"moznik": 5, "vijak": 16, 'zobnik': 6}   # Naredimo nov slovar
   415print("zobnik" in slovar_stroj_elementov.keys())                   # Pri slovarjih iščemo po ključih, kar pomeni, da moramo dodati metodo "keys()"
   416}}}
  372417 
  373418