Changes between Version 82 and Version 83 of python


Ignore:
Timestamp:
Oct 16, 2015, 2:07:11 PM (5 years ago)
Author:
mprotic
Comment:

Dodatek k poglavju spremenljivke

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v82 v83  
  9292Opomba: V vseh primerih pretvorba tipa ni mogoča.
  9393
  94 == Matematika v Pythonu - operatorji ==
   94=== Matematika v Pythonu - matematični operatorji ===
  9595
  9696Operirajo s spremenljivkami. Vsak programski jezik ima nabor teh stvari in se ne razlikuje od novejših jezikov.
   
  119119print ('i/2 = 'i/2)     # Po deljenju dobimo tip float
  120120print ('10//2 ='10//2)  # Po deljenju zaokrozi na celo stevilo (zaokrozi navzdol) 
  121 print ('10 % 2 =' 10%2) 
   121print ('10 % 2 =' 10%2) # Izracunamo in izpisemo ostanek po deljenju (po deljenju z 2 v tem primeru)
   122print ('5**2 = '25)     # "**" je operator za potenco
  122123print (t+str(a))
  123124
   
  160161Najpogostejši primer je prenašanje rezultatov iz funkcij oziroma podprogramov.
  161162Skupek je običajno v okroglih oklepajih, ki pa se lahko tudi opustijo.
   163
   164=== Operatorji - nadaljevanje ===
   165Poznamo še druge vrste operatorjev:
   166 - Prireditveni operatorji ( +=, -=, /=, ...)
   167 - Boolovi operatorji (True/False)
   168 - Primerjalni opearatorji (==, !=, <, >, >=, <=)
   169{{{
   170#!python
   171# -*- coding: utf-8 -*-
   172
   173###########################
   174# Prireditveni operatorji
   175x = 2
   176x += 3
   177print('x += y --> x = x+y')
   178
   179x -= 3
   180print('x -= y --> x = x-y')
   181
   182x *= 2
   183print('x *= y --> x = x*y')
   184
   185x /= 2
   186print('x /= y --> x = x/y')
   187
   188x **= 2
   189print('x **= y --> x = x**y')
   190
   191x %= 2
   192print('x %= y --> x = x%y')
   193
   194###########################
   195# Boolov operator
   196a = 2
   197b = 3
   198
   199je_enako = a == b
   200print(je_enako)
   201
   202###########################
   203# Primerjalni operatorji
   204one = 1
   205dwo = 2
   206three = 3
   207print(one < two < three)
   208
   209ni_enako = two != three
   210print(ni_enako)
   211
   212}}}
   213
  162214
  163215== Kontrolni ukazi ==