Changes between Version 81 and Version 82 of python


Ignore:
Timestamp:
Oct 16, 2015, 12:14:43 PM (5 years ago)
Author:
mprotic
Comment:

Spremeba v poglavju spremenljivke

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v81 v82  
  4040
  4141
  42 == Spremenljivke ==
  43 Imena spremenljivk so poljubna. Python je občutljiv na velike in male črke. Sledimo dogovoru in priporočilom, kot je to v podobnih jezikih.
  44 
  45 
  46 Vse spremenljivke so nakako avtomatske. Torej so generirane ob prvi uporabi. Tako imamo lahko par različih (osnovnih) tipov kot so:
   42== SPREMENLJIVKE ==
   43Spremenljivke se uporablja zato, da lahko shranjujemo neke vrednosti na katere se lahko kasneje v programu sklicujemo. Spremenljivka je del spomina, kateremu pripišemo ime. Vrednost ji pripišemo z operatorjem "=". Imena spremenljivk so poljubna, vendar lahko vsebujejo le črke, števke in/ali podčrtaj(e), ter se en smejo začeti s števkami. Python je občutljiv na velike in male črke.
   44
   45ZANIMIVOST: V Pythonu lahko pripisujemo vrednosti spremenljivkam tudi verižno:
   46{{{
   47#!python
   48# -*- coding: utf-8 -*-
   49# Primer verižnega pripisa vrednosti spremenljivkam
   50a = b = 5
   51print('a = ' + str(a))
   52print('b = ' + str(b))
   53}}}
   54
   55=== Tipi spremenljivk ===
   56Vse spremenljivke so nakako avtomatske. Torej so generirane ob prvi uporabi (na primer, predenj spremenljivki pripišemo neko vrednost v jeziku C++, moramo spremenljivko najprej deklarirati. V Pythonu to ni potrebno). Tako imamo lahko par različih (osnovnih) tipov kot so:
  4757 1. integer (int, short, cardinal)- cela števila  - v dogovoru se izbirajo za kratka imena spremenljivk i, j, k, l, m, n
  4858 2. floating point (real, float, double) - plavajoča vejica ali realna ševila
  4959 3. niz znakov ali string se lahko piše z enojnimi ali dvojnimi narekovaji
  50  4. bool ali true/false označevanje, ki pa je prav zaprav integer
   60 4. bool ali true/false označevanje, ki pa je prav za prav integer z vrednostmi 0 ali 1
  5161 5. Kompleksna števila (Realni+Imaginarni''i'')
  5262
   
  5767 4. Strukture (razredi)
  5868
  59 Kateri tip se je ob prireditvi podal lahko preverimo z ukazom
  60  type(tip)
  61 
  62 == Operatorji ==
   69Kateri tip se je ob prireditvi podal lahko preverimo kot je prikazano v nalsednjem programu:
   70{{{
   71#!python
   72# Za ugotavljanje tipa spremenljivke uporabimo naslednji ukaz: type(spremenljivka)
   73number = 5
   74number_f = 5.4
   75print('Tip spremenljivke number: 'type(number))
   76print('Tip spremenljivke number_f: 'type(number_f))
   77}}}
   78
   79=== Pretvorba tipa ===
   80V Pythonu za pretvorbo tipa uporabljamo naslednje funkcije: int(x), float(x) in str(x). Njihova uporaba je prikazana v naslednjem primeru:
   81{{{
   82#!python
   83number = 9
   84print('Tip spremenljivke number: 'type(number))
   85
   86number_f = float(number)
   87print('Tip spremenljivke number_f: 'type(number_f))
   88
   89number_s =  string(number)
   90print('Tip spremenljivke number_s: 'type(number_s))
   91}}}
   92Opomba: V vseh primerih pretvorba tipa ni mogoča.
   93
   94== Matematika v Pythonu - operatorji ==
  6395
  6496Operirajo s spremenljivkami. Vsak programski jezik ima nabor teh stvari in se ne razlikuje od novejših jezikov.
   
  83115# Operatorji na osnovnih tipih
  84116
  85 print (i+1)
  86 print (a+i)
   117print ('i+1 = 'i+1)
   118print ('a+i = 'a+i)
   119print ('i/2 = 'i/2)     # Po deljenju dobimo tip float
   120print ('10//2 ='10//2)  # Po deljenju zaokrozi na celo stevilo (zaokrozi navzdol) 
   121print ('10 % 2 =' 10%2) 
  87122print (t+str(a))
  88123
   
  10991134in jih zlijte v en sam kos ter nato izvozite v STL ter prikažite na vaši spletni strani kot model
  11001135s knjižnico JSC3D.
  1101