Changes between Version 5 and Version 6 of python


Ignore:
Timestamp:
Nov 21, 2011, 10:08:11 AM (9 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Kontrolni ukazi

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v5 v6  
  8282print t+str(a)
  8383
  84 i = 1
  85 j = 2
  86 i, j = j, i # skupek prireditev (tuple)
   84i, j = (1, 2) # skupek prireditev (tuple)
   85i, j = j, i
  8786print i, j
  8887
   
  9089b = [1, 2, 3] # seznam ali list
  9190print b[0]
   91b.append(4) # dodamo element na koncu
   92b[5]=5
  9293
   94# Matrike
   95m = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
   96# Vektor m lahko interpretiramo kot matriko s tem, da preračunavamo indeks
   97i=1
   98j=2
   99print m[i*3+j]
  93100}}}
   101
   102Tuple ali terke se uporabljajo predvsem za sestavljanje podatkov. Najpogostejši primer je prenašanje rezultatov iz funkcij oziroma podprogramov.
   103
   104
   105== Kontrolni ukazi ==
   106 * if
   107 * for
   108 * while
   109 * funkcije ali podprogrami
   110
   111 Pomembno je, da za vsakim kontrolnim ukazom podamo dvopičje, ki pomeni, da se v naslednjih vrsticah pričakuje zamaknjen blok ukazov.
   112
   113{{{
   114#!python
   115i = input("Stevilo zob:")
   116
   117if i < 5 :
   118    print "Premajhno stevilo zob"
   119else:
   120    print "OK"
   121}}}
   122
   123Stavek for je iterator. LE ta pa "iterira" po vseh elementih.
   124Zato običajno nimamo podanega obsega, ki pa ga pridelamo z ukazom range().
   125
   126{{{
   127#!python
   128for i in range(10):
   129    i = i + 1
   130    print i
   131}}}
   132Funkcije pišemo in uporabljamo praktično povsod. Začnejo se z ukazom def, sledi ime in argumenti, ter konča z : Telo funkcije je zamaknjeno.
   133
   134