Changes between Version 54 and Version 55 of python


Ignore:
Timestamp:
Nov 26, 2012, 11:14:21 PM (8 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Projektna naloga 130

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v54 v55  
  843843* [[http://trac.lecad.si/vaje/wiki/OpenCascade|MakeBottleCAD(C++)]]
  844844
  845 == vaja 120 ==
   845== vaja120 ==
  846846S pomočjo štirih točk v prostoru izdelaj štrikotnik s stranico a. Vse točke naj imajo enako z os.
  847847Površino izvleči v smeri vektorja vec{v}, ki ni enak vektorju normale izvlečene površine.
  848848Vektor vec{v} in stranico a podamo programu na začetku.
  849849
  850 == vaja 121 ==
   850== vaja121 ==
  851851V izhodišče lokalnega koordinatnega sistema postavite kocko s stranico a. Na sredino zgornje ploskve
  852852postavite valj premera r, v smeri normale površine na katero je valj postavljen.
   
  858858}}}
  859859
  860 == vaja 122 ==
   860== vaja122 ==
  861861Vajo 121 izdelajte na naslednji način:
  862862* Štirikotnik narišemo s štirimi točkami v prostoru, ki jih povežemo skupaj.
   
  869869}}}
  870870
  871 == vaja 123 ==
   871== vaja123 ==
  872872Izdelajte mrežo iz točk P1(-10, -10, 0), P2 (-10, -20, 0) in P3(10, -10, 0).
  873873Za mrežo izdelajte prizmo jo obarvajte (display.DisplayColoredShape(myShape, 'GREEN')).
   
  881881
  882882
  883 == vaja 124 ==
   883== vaja124 ==
  884884Izdelajte kocko s stranico a (uporabite funkcijo BRepPrimAPI_MakeBox). Na vseh robovih kocke izdelajte zaokrožitve velikosti a/10.
  885885{{{
   
  894894}}}
  895895
  896 == vaja 125 ==
   896== vaja125 ==
  897897Izdelajte valj tako, da osnovno površino izdelate z uporabo krožnih lokov.
  898898Uporabite funkcijo:
   
  904904Kocko izrišite v rjavi barvi (primer spremembe barve display.DisplayColoredShape(myShape, 'GREEN')).
  905905
  906 == vaja 126 ==
   906== vaja126 ==
  907907Izdelajte valj velikosti myHeight in radija R in ga postavite v izhodišče. Na valj postavite kocko s stranico A.
  908908Na kocki zaokrožite vse robove z radijem A/10. Kocko in valj združite s funkcijo:
   
  922922ter model prikažite na zaslonu.
  923923
  924 == vaja 127 ==
   924== vaja127 ==
  925925Z zrcaljenjem preko X osi izdelajte poenostavljen IPE200 profil (poenostavljen pomeni, da je brez zaokrožitev).
  926926Dolžina IPE200 profila naj bo 200mm. 3D model IPE200 profila prikažite na zaslonu.
  927927
  928 == vaja 128 ==
   928== vaja128 ==
  929929S pomočjo funkcije za izdelavo krožnega loka izdelajte polkrog z radijem R:
  930930{{{
   
  945945Končen 3D model prikažite na zaslonu.
  946946
  947 == vaja 129 ==
   947== vaja129 ==
  948948Iz tanke pločevine (1mm) izdelajte škatlo s stranico 10mm (definirati morate toliko oblik, kolikor je stranic), ki je na eni strani
  949949odprta.
   
  975975ter končen sestav prikažite na zaslonu.
  976976
  977 
   977== vaja130 ==
   978Izdelajte modularni projekt sestavljen iz dveh PythonOcc modelov. Skupni program vaja130.py naj uvozi oba CAD modela, ki sta v ločenih datotekah.
   979Vsak CAD model naj se prikaže tako ločeno, kot tudi v skupnem modelu s tem, da vsak vsebuje pogojno izvajanje glavnega programa z
   980{{{
   981#!python
   982if __name__ == '__main__':
   983    # koda za izdelavo in prikaz modela
   984}}}
   985CAD modela naj imata kot argumente funkcije osnovne parametre in naj vrneta model za prikaz.
   986Na primer:
   987{{{
   988#!python
   989def make_bottle(myWidth, myThickness, myHeight):
   990   ...
   991   return aRes
   992}}}
   993Drugi model naj bo iz skupine vaja126-vaja129. Postavitev modelov naj bo taka, da steklenica sledi eni od mer (parametra) drugega modela.