Changes between Version 53 and Version 54 of python


Ignore:
Timestamp:
Nov 20, 2012, 6:14:56 PM (8 years ago)
Author:
skulovec
Comment:

Dodajanje 4 DN za PythonOCC

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v53 v54  
  899899{{{
  900900#!python
  901 aPnt2 = gp_Pnt(x, y, z) #definiranje točke v prostoru
   901aPnt2 = gp_Pnt(x, y, z) #definiranje točke v prostoru s funkcijo gp_Pnt(x, y, z)
  902902GC_MakeArcOfCircle(aPnt2,aPnt3 ,aPnt4) #aPnt spremenljivke predstavljajo točke v prostoru
  903903}}}
  904904Kocko izrišite v rjavi barvi (primer spremembe barve display.DisplayColoredShape(myShape, 'GREEN')).
   905
   906== vaja 126 ==
   907Izdelajte valj velikosti myHeight in radija R in ga postavite v izhodišče. Na valj postavite kocko s stranico A.
   908Na kocki zaokrožite vse robove z radijem A/10. Kocko in valj združite s funkcijo:
   909{{{
   910#!python
   911#Združevanje dveh 3D modelov
   912myBody = BRepAlgoAPI_Fuse(valj, kocka)
   913}}}
   914in izvozite v STEP format:
   915{{{
   916#!python
   917#Izdelava STEP datoteke
   918kocka_valj_step = STEPExporter("valj-kocka.stp")
   919kocka_valj_step.add_shape(myBody)
   920kocka_valj_step.write_file()
   921}}}
   922ter model prikažite na zaslonu.
   923
   924== vaja 127 ==
   925Z zrcaljenjem preko X osi izdelajte poenostavljen IPE200 profil (poenostavljen pomeni, da je brez zaokrožitev).
   926Dolžina IPE200 profila naj bo 200mm. 3D model IPE200 profila prikažite na zaslonu.
   927
   928== vaja 128 ==
   929S pomočjo funkcije za izdelavo krožnega loka izdelajte polkrog z radijem R:
   930{{{
   931#!python
   932#Izdelava krožnega loka
   933polkrog = GC_MakeArcOfCircle(aPnt1, aPnt2 ,aPnt3)
   934}}}
   935in ga nato prezrcalite preko X osi, da dobite cel krog z radijem R:
   936{{{
   937#!python
   938#Zrcaljenje preko X osi
   939xAxis = gp_OX()
   940aTrsf = gp_Trsf()
   941aTrsf.SetMirror(xAxis)
   942aBRepTrsf = BRepBuilderAPI_Transform(aWire.Shape() , aTrsf)
   943}}}
   944krog nato izvlecite v smeri vektorja vec, ki je 30° glede na X os (potrebno je določiti koordinate vektorja) in dolžine vecLength.
   945Končen 3D model prikažite na zaslonu.
   946
   947== vaja 129 ==
   948Iz tanke pločevine (1mm) izdelajte škatlo s stranico 10mm (definirati morate toliko oblik, kolikor je stranic), ki je na eni strani
   949odprta.
   950{{{
   951#!python
   952#Izdelava stranice s funkcijo
   953stranica = BRepPrimAPI_MakeBox(a, a, a)
   954}}}
   955Vse elemente združite v skupni sestav:
   956{{{
   957#!python
   958# Izdelava sestava
   959sestav = TopoDS_Compound()
   960aBuilder = BRep_Builder()
   961aBuilder.MakeCompound (sestav)
   962aBuilder.Add (sestav, stranica1)
   963aBuilder.Add (sestav, stranica2)
   964.
   965.#za ostale stranice velja enako
   966}}}
   967in izvozite sestav v IGES formatu:
   968{{{
   969#!python
   970#Izdelava IGES datoteke
   971sestav_iges = IGESExporter("sestav.iges")
   972sestav_iges.add_shape(sestav)
   973sestav_iges.write_file()
   974}}}
   975ter končen sestav prikažite na zaslonu.
   976
   977