Changes between Version 116 and Version 117 of python


Ignore:
Timestamp:
Oct 27, 2016, 2:21:39 PM (4 years ago)
Author:
mtelenta
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v116 v117  
  681681# -*- coding: utf-8 -*-
  682682
  683 x = 6 # Definiranje vrednosti globalne spremenljivke. Ti spremenljivki lahko rečemo globalna, saj je bila definirana na "vrhu" programa
  684       # in glede na to, da program beremo od vrha proti dnu, to pomeni, da bo ta spremenljivka "vidna" v celotni kodi
  685 def example():
  686    print("Vrednost globalne spremenljivke x: ", x)
  687 z = 5
  688 
  689 #Definiranje vrednosti lokalne spremenljivke
  690 print("Vrednost lokalne spremenljivke z: ", z)
  691 example()
  692 print(z) #Poskus izpisa lokalne spremenljivke zunaj
  693          # definicije funkcije -> NameError: name 'z' is
  694          # not defined
  695 }}}
  696 Torej, lokalna spremenljivka je lahko katera koli spremenljivka, katera ni definirana na "vrhu" kode oz. ni definirana z ukazom "global", kot je to prikazano na naslednjem primeru:
  697 
  698 {{{
  699 #!python
  700 # -*- coding: utf-8 -*-
  701 
  702 x = 6
  703 def example():
  704    global x #Definiramo "x" kot globalno  spremenljivko
  705 print("Vrednost globalne spremenljivke x: ", x)
  706 print(x+5)
  707 x += 6 #Sedaj lahko spreminjamo globano spremenljivko "x"
  708 
  709 example()
  710 }}}
  711 Več primerov o globalnih in lokalnih spremenljivkah si lahko ogledamo v naslednji [raw-attachment:Uvod_v_Python-Funkcije_in_Globalne_Spremenljivke.pdf priponki].
   683vsota = 6
   684def sum(x, y):
   685    vsota = x + y
   686    print("Lokalna vsota je: ", vsota)
   687
   688# Pokličemo funkcijo sum
   689sum(2, 3)
   690
   691print("Globalna vsota je: ", vsota)
   692}}}
   693
  712694
  713695== Kontrolni ukazi ==