Changes between Version 105 and Version 106 of python


Ignore:
Timestamp:
Oct 10, 2016, 2:17:39 PM (5 years ago)
Author:
mtelenta
Comment:

popravki kode

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v105 v106  
  8787print("Tip spremenljivke number_f: ", type(number_f))
  8888
  89 number_s =  string(number)
   89number_s =  str(number)
  9090print("Tip spremenljivke number_s: ", type(number_s))
  9191}}}
   
  111111t = "besedilo" # niz znakov
  112112t2 =  'ni nobene razlike' # razen v priročnosti
  113 c = 1 + 2j # kompleksno 
   113c = 1 + 2j # kompleksno
  114114
  115115# Operatorji na osnovnih tipih
  116116
  117 print ('i+1 = 'i+1)
  118 print ('a+i = 'a+i)
  119 print ('i/2 = 'i/2)     # Po deljenju dobimo tip float
  120 print ('10//2 ='10//2)  # Po deljenju zaokrozi na celo stevilo (zaokrozi navzdol) 
  121 print ('10 % 2 =' 10%2) # Izracunamo in izpisemo ostanek po deljenju (po deljenju z 2 v tem primeru)
  122 print ('5**2 = '25)     # "**" je operator za potenco
   117print ("i+1 = %.2f" % (i+1))
   118print ("a+i = %.2f" % (a+i))
   119print ("i/2 = %f" % (i/2))     # Po deljenju dobimo tip float
   120print ("10//3 = %.2f" % (10//3))  # Po deljenju zaokrozi na celo stevilo (zaokrozi navzdol)
   121print ("10 % 3 = ", (10 % 3)) # Izracunamo in izpisemo ostanek po deljenju (po deljenju z 3 v tem primeru)
   122print ('5**2 = ', 5**2)     # "**" je operator za potenco
  123123print (t+str(a))
  124124
  125125i, j = (1, 2) # skupek prireditev (tuple)
  126 i, j = j, i
   126
   127i, j = j, i
  127128print (i, j)
  128129
  129 # Sestavljeni tipi 
   130# Sestavljeni tipi
  130131b = [1, 2, 3] # seznam ali list
  131132print (b[0])
  132133b.append(4) # dodamo element na koncu
  133 b[5]=5
   134b[3]=5
  134135
  135136p = [] # prazen seznam