Changes between Version 20 and Version 21 of opengl-intro


Ignore:
Timestamp:
Feb 17, 2009, 12:40:19 PM (12 years ago)
Author:
msitar
Comment:

Klikabilen seznam primerov

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • opengl-intro

  v20 v21  
  412412
  413413[[Image(normal0.png)]]
   414
  414415Slika 2: Normala
  415416
   
  14341435= Seznam primerov =
  14351436
  1436 '''1.''' Minimalni program, ki nam izriše črto - ''minimalni_program.c''
  1437 
  1438 '''2.''' Trikotnik s prelivajočimi se barvami - ''trikotnik.c''
  1439 
  1440 '''3.''' Izris funkcije sinus s pomočjo premikanja in skaliranja koordinatnega sistema - ''sinus_1.c''
  1441 
  1442 '''4.''' Izris funkcije sinus s pomočjo skaliranja vseh koordinat za 3.14 - ''sinus_2.c''
  1443 
  1444 '''5.''' Izris funkcije sinus z uporabo ukaza za skaliranje ''glScalef'' - ''sinus_3.c''
  1445 
  1446 '''6.''' Izris funkcije sinus in cosinus - ''sinus_cosinus.c''
  1447 
  1448 '''7.''' Primer kocke sestavljene iz šestih ploskev - ''kocka.c''
  1449 
  1450 '''8.''' Animacija vozil na avtocesti - ''animacija.c''
  1451 
  1452 '''9.''' Izris osenčenega modela kocke - ''osvetlitev.c''
  1453 
  1454 '''10.''' Izris osenčene kocke z besedilom na vsaki stranici - ''text.c''
  1455 
  1456 '''11.''' Rotacija s tipkami - ''keyboard.c''
  1457 
  1458 '''12.''' Risanje črt z miško - ''mouse.c''
  1459 
  1460 '''13.''' Kvaternionska rotacija - ''rotacija.c''
   1437'''1.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/minimalni_program.c/ minimalni_program.c] - ''Minimalni program, ki nam izriše črto''
   1438
   1439'''2.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/trikotnik.c/ trikotnik.c] - ''Trikotnik s prelivajočimi se barvami''
   1440
   1441'''3.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/sinus_1.c/ sinus_1.c] - ''Izris funkcije sinus s pomočjo premikanja in skaliranja koordinatnega sistema''
   1442
   1443'''4.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/sinus_2.c/ sinus_2.c] - ''Izris funkcije sinus s pomočjo skaliranja vseh koordinat za 3.14''
   1444
   1445'''5.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/sinus_3.c/ sinus_3.c] - ''Izris funkcije sinus z uporabo ukaza za skaliranje'' glScalef
   1446
   1447'''6.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/sinus_cosinus.c/ sinus_cosinus.c] - ''Izris funkcije sinus in cosinus''
   1448
   1449'''7.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/kocka.c/ kocka.c] - ''Primer kocke sestavljene iz šestih ploskev''
   1450
   1451'''8.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/animacija.c/ animacija.c] - ''Animacija vozil na avtocesti''
   1452
   1453'''9.'''  [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/osvetlitev.c/ osvetlitev.c] - ''Izris osenčenega modela kocke''
   1454
   1455'''10.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/text.c/ text.c] - ''Izris osenčene kocke z besedilom na vsaki stranici''
   1456
   1457'''11.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/keyboard.c/ keyboard.c] - ''Rotacija s tipkami''
   1458
   1459'''12.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/mouse.c/ mouse.c] - ''Risanje črt z miško'' 
   1460
   1461'''13.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/rotacija.c/ rotacija.c] - ''Kvaternionska rotacija''
  14611462
  14621463