Changes between Version 17 and Version 18 of opengl-intro


Ignore:
Timestamp:
Feb 15, 2009, 3:59:12 PM (12 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Redakcija BR

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • opengl-intro

  v17 v18  
  1 = Računalniška grafika =
   1= Računalniška grafika z OpenGL =
  22
  33Leon Kos
  4 
  54
  65  Predstavljeni so bistveni prijemi pri programiranju
   
  1110  ta jezik. To pa ne pomeni, da je teorija omejena le na ta jezik, saj
  1211  brez bistvenih popravkov kode lahko pišemo tudi v jeziku C in C++.
  13 
  14 [[BR]][[BR]]
  1512
  1613= Uvod =
   
  5249vmesnike.
  5350
  54 [[BR]][[BR]]
  5551
  5652= Enostavni OpenGL program =
   
  6157GL ukazov, ki pa so splošno uporabni in so bili zato
  6258standardizirani.
  63 
  64 [[BR]]
  6559
  6660== Dogodki ==
   
  10296sistem tudi pošiljal sporočila.
  10397
  104 [[BR]]
  10598
  10699== GLUT ==
   
  175168  '''2.''' Inicializiraj GLUT
  176169
  177   '''3.''' Nastavi parametre okna (položaj, velikost, tip, bitne
  178   ravnine, pomnilnik)
   170  '''3.''' Nastavi parametre okna (položaj, velikost, tip, bitne ravnine, pomnilnik)
  179171
  180172  '''4.''' Naredi okno in ga poimenuj
  181173
  182   '''5.''' Prijavi podprograme, ki jih bo program izvajal ob
   174  '''5.''' Prijavi podprograme, ki jih bo program izvajal ob 
  183175  dogodkih. Obvezno prestrezanje je le za ''display''. Ostali so poljubni.
  184176
   
  236228  '''i''' integer
  237229
  238   '''s''' short integer v C-ju ali integer*2 za F
   230  '''s''' short integer v C-ju ali integer*2 za Fortran
  239231
  240232Namesto fiksiranega števila argumentov obstajajo tudi funkcije, ki
   
  301293
  302294
   295
  303296Zadnji ukaz ''glFlush'' dopove GL stroju naj vse te ukaze, ki jih
  304297je sprejel do sedaj, spravi iz svojih internih pomnilnikov v okno
   
  314307''glutSwapBuffers''. Prednost takega načina se pokaže pri
  315308animacijah.
  316 
  317 [[BR]][[BR]]
  318309
  319310= Geometrijski primitivi =
   
  927918nelogično postavil v ospredje modro stranico in ne rdečo.
  928919
  929 [[BR]][[BR]]
  930 
  931920= Osvetlitev =
  932921
   
  10431032ambientno barvo površine. Slika 5 prikazuje
  10441033rezultat upodabljanja z osvetlitvijo.
  1045 
  1046 [[BR]][[BR]]
  10471034
  10481035= Tekst =
   
  12091196dodatne funkcionalnost knjižnice GLUT za vnos dodatnih podatkov v
  12101197program. To je predvsem uporaba tipk in miške.
  1211 
  1212 [[BR]]
  12131198
  12141199== Rotacija s tipkami ==
   
  13631348}}}
  13641349
  1365 [[BR]]
  1366 
  13671350== Kvaternionska rotacija ==
  13681351
   
  14251408void reshape (int w, int h)
  14261409{
   1410
  14271411  width=w;
  14281412  height=h;
   
  14651449Slika 8: Osenčen model čajnika
  14661450
  1467 [[BR]][[BR]]
  1468 
  14691451= Seznam primerov =
  14701452