Changes between Version 10 and Version 11 of opengl-intro


Ignore:
Timestamp:
Feb 13, 2009, 8:17:37 PM (12 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Razvojno okolje bo predstavljeno na svoji strani

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • opengl-intro

  v10 v11  
  14171417\end{figure}
  14181418
   1419
   1420
   1421
   1422{{{
   1423#!comment
  14191424= Razvojno okolje =
  1420 Za šolske probleme smo pripravili razvojno okolje, ki omogoča
  1421 prevajanje kode v jezikih F77, C++ in C za okenski sistem Windows.
  1422 Razvojno okolje deluje v načunu ukazne vrstice in nima
  1423 priloženega integriranega vmesnika. Vsi ukazi za popravljanje
  1424 programov in prevajanje se tako podajajo v ukazni vrstici DOS okna
  1425 (\emph{Start-Programs-Command Prompt}).
  1426 
  1427 Osnova okolja je Borlandov C++ prevajalnik, ki ga lahko dobimo
  1428 zastonj. Besedilo dogovora uporabe se nahaja v datoteki
  1429 \emph{linence.txt}. Prevajanje v jeziku Fortran pa dosežemo z
  1430 pretvorbo fortranske kode v C, nato sledi prevajanje v C-ju in
  1431 povezovanje v končni program (\emph{.exe}). Končni program
  1432 lahko zaženemo z DOS okna ali z dvoklikom na izvršni program.
  1433 Poleg Novega grafičnega okna vsak GLUT program uporablja še
  1434 konzolo za morebiten vnos ali izpis z ukazoma \texttt{print *,} ali
  1435 \texttt{read *,}
  1436 
  1437 \subsection{Namestitev}
  1438 Namestitev je možna z CD-ROMA ali datoteke
  1439 \texttt{bcc-fgl-full.zip}. V slednjem primeru je potrebno paketno
  1440 datoteko odpakirati v začasen imenik, nakar sledi namestitev tako
  1441 kot iz CD-ROM-a.
  1442 
  1443 \begin{enumerate}
  1444 \item Za namestitev je na disku C potrebnih 60 MB prostora!
  1445 \item Dvolkikni na \texttt{install.bat}
  1446 \end{enumerate}
  1447 
  1448 
  1449 
  1450 \subsection{Dokumentacija}
  1451 Po namestitvi se navodila z nahajajo v imeniku
  1452 \verb|c:\bcc55\doc|. Priližena so naslednja navodila v obliki PDF:
  1453 \begin{description}
  1454 \item[redbook-*.pdf] OpenGL Programming Guide
  1455 \item[opengl-intro.pdf] Ta dokument
  1456 \item[fgl.pdf] OpenGL reference
  1457 \item[fglu.pdf] OpenGL Utility reference
  1458 \item[fglut.pdf] GLUT
  1459 \item[f2c.pdf] Prevajalnik za Fortran
  1460 \end{description}
  1461 
  1462 V datoteki \texttt{} se nahaja ta dokument.  Iskanje
  1463 po dokumentaciji za OpenGL ( \texttt{fgl.pdf, fglu.pdf}), izvedemo
  1464 tako, da natipkamo npr.  \texttt{fglVertex3f(}
  1465 
  1466 
  1467 \subsection{Prevajanje}
  1468 Primeri so v imeniku \verb|c:\bcc55\examples|.
  1469 
  1470 Pred prevajanjem je potrebno odpreti okno DOS
  1471 \emph{Start-Run-command-OK} in nastaviti pot do prevajalnikov z
  1472 ukazom
  1473 \begin{verbatim}
  1474         PATH=\BCC55\bin;%PATH%
  1475 \end{verbatim}
  1476 
  1477 
  1478 Pomik v imenik naredimo z ukazom
  1479 \begin{verbatim}
  1480          c:
  1481          cd \bcc55\examples
  1482 \end{verbatim}
  1483 
  1484 
  1485 Pot lahko nastavimo tudi za celoten sistem:
  1486 \emph{Start-Settings-Control Panel-System-evironment->PATH} in dopišemo
  1487 \verb|c:\bcc55\bin;| na začetku ali koncu obstoječe poti.
  1488 
  1489 Za prevajanje fortranskih datotek ne smemo uporabiti končnice \texttt{.f}
  1490 Primer prevajanja začetnega primera \texttt{line.f} za izris črte:
  1491 \begin{verbatim}
  1492        f77 line       
  1493 \end{verbatim}
  1494 Za najzahtevnejši primer čajnika uporabimo hkratno prevajanje
  1495 fortranskega in C programa, ki oba med seboj tudi poveže v program
  1496 \texttt{tblight.exe}
  1497 \begin{verbatim}
  1498        f77 tblight trackball.c       
  1499 \end{verbatim}
  1500 če imamo več modulov, potem lahko že prevedene podprograme
  1501 \texttt{.obj} le povežemo v izvršno kodo. Primer:
  1502 \begin{verbatim}
  1503        f77 tblight trackball.obj
  1504 \end{verbatim}
  1505 
  1506 Prevajanje in povezovanje v jeziku C se izvede z klicem prevajalnika
  1507         \emph{bcc32}.  Primer:
  1508 \begin{verbatim}
  1509         bcc32 teapot.c       
  1510 \end{verbatim}
  1511 
  1512 
  1513 \subsection{Urejanje fortranskih in C programov:}
  1514 Na urejanje kode lahko uporabimo DOS-ov urejevalnik EDIT ali Windows
  1515 notepad. Oba imata svoje slabosti; EDIT ima težave z daljšimi
  1516 imeni datotek, NOTEPAD pa nima prikaza trenutne vrstice in ob prvem
  1517 shranjevanju datoteke lepi konŔnico \texttt{.txt}, tako da moramo
  1518 datoteko kasneje preimenovati v \texttt{.f}. Kljub slabostim sta oba
  1519 urejevalnika primerna za Üolske probleme.
  1520 
  1521 V trenutnem imeniku DOS okna odtipkamo izbrani ukaz:
  1522 \begin{verbatim}
  1523         notepad teapot.f
  1524         edit teapot.f
  1525 \end{verbatim}
  1526 
   1425}}}