Changes between Version 9 and Version 10 of opengl-intro


Ignore:
Timestamp:
Feb 13, 2009, 5:09:32 PM (12 years ago)
Author:
msitar
Comment:

Urejeno do poglavja Miška in inverzna projekcija, vključno s pripadajočimi programi

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • opengl-intro

  v9 v10  
  294294okenskega sistema. Ker imamo v našem primeru le enostaven izris,
  295295smo se odločili le za en slikovni pomnilnik
  296 (''GLUT\_SINGLE''), ki je primeren le za statične slike. Za
   296(''GLUT_SINGLE''), ki je primeren le za statične slike. Za
  297297aplikacije pri katerih se vsebina zaslona pogosto spreminja, je
  298298primerneje uporabiti okno z dvema grafičnima pomnilnikoma
  299 ''GLUT\_DOUBLE''. Prednost slednjega je v tem, da v en pomnilnik
   299''GLUT_DOUBLE''. Prednost slednjega je v tem, da v en pomnilnik
  300300rišemo, drugega pa prikazujemo. Rišemo v ravnino, ki je v ozadju.
  301301Ob koncu risanja pa le zamenjamo ravnini. Ker pa je to odvisno od
   
  392392vozliščih nastajajo povsod tam kjer imajo ploskvice skupen rob,
  393393za katerega želimo, da ima gladek prehod. To pa je povsod tam, kjer
  394 aproksimiramo ´´gladko`` površino z osnovnimi gradniki.  Slika
   394aproksimiramo 'gladko' površino z osnovnimi gradniki.  Slika
  3953952 kaže splošno postavitev treh točk v
  396396prostoru. Normalo za trikotnik
  397 z vozlišči $\vec{r}_0, \vec{r}_1, \vec{r}_2$ izračunamo z
   397z vozlišči '''r,,0,,''', '''r,,1,,''', '''r,,2,,''' izračunamo z
  398398vektorskim produktom
  399 $$ \vec{n} = \frac{  (\vec{r}_1-\vec{r}_0)\times (\vec{r}_2-\vec{r}_0) }
  400     {|(\vec{r}_1-\vec{r}_0)\times (\vec{r}_2-\vec{r}_0)|}
  401 $$
  402    
  403 Imenovalec zgornje enačbe je dolžina vektorja $\vec{n}$.
   399
   400'''n''' = [('''r,,1,,''' - '''r,,0,,''')×('''r,,2,,''' - '''r,,0,,''')] / |('''r,,1,,''' - '''r,,0,,''')×('''r,,2,,''' - '''r,,0,,''')|
   401
   402Imenovalec zgornje enačbe je dolžina vektorja '''n'''.
  404403Normala je pravokotna na razliko vektorjev, ki podajajo
  405404vozlišče gradnika.
  406405
   406[[Image(color-triangle.png)]]
   407
   408Slika 1: Trikotnik s podanimi barvami v vozliščih
   409
   410[[Image(normal.eps)]]
   411
   412Slika 2: Normala
   413
  407414
  408415= Geometrijske transformacije =
   416
  409417Osnova vseh grafičnih knjižnic so tudi osnovne geometrijske
  410418transformacije, kot so: 
  411 \begin{description}
  412 \item[Translate(x, y, z)] Premik v smeri vektorja
  413 \item[Rotate(fi, x, y, z)]  Rotacija za \emph{fi} stopinj okoli osi
  414   podane z  (x, y, z)
  415 \item[Scale(x, y, z)] Skaliranje po posameznih oseh
  416 \end{description}
  417 Ukazi za transformacije se ne smejo pojavljati med \emph{Begin/End},
   419
   420'''Translate(x, y, z)''' Premik v smeri vektorja
   421
   422'''Rotate(fi, x, y, z)'''  Rotacija za ''fi'' stopinj okoli osi
   423podane z  (x, y, z)
   424
   425'''Scale(x, y, z)''' Skaliranje po posameznih oseh
   426
   427Ukazi za transformacije se ne smejo pojavljati med ''Begin/End'',
  418428saj bi to pomenilo, da se transformacija spreminja med izrisom.
  419429Geometrijske transformacije nam pomagajo pri modeliranju, saj lahko
  420430podajamo vozlišča gradnikov v nekem poljubnem koordinatnem
  421431sistemu. To je lahko svetovni koordinatni sistem ali lokalni
  422 koordinatni sistem. Za primer izberimo izris krivulje $y(x)=\sin(x)$ v
   432koordinatni sistem. Za primer izberimo izris krivulje ''y(x)=sin(x)'' v
  423433jeziku GL. Kot smo že opazili, je prednastavljeno okno v GLUT
  424434obliki kvadrata, velikosti (-1,-1) do (1,1). Vsega skupaj torej dve
  425435enoti. V zaslonskih koordinatah je prednastavljena velikost okna
  426 $300\times 300$ pikslov. Za nas je pomembno, da sinus narišemo v
   436300×300 pikslov. Za nas je pomembno, da sinus narišemo v
  427437mejah od -1 do 1. Vzemimo primer, ko predvidimo število točk.
  428438Podprogram za izris je naslednji:
  429439
  430 {\scriptsize\begin{verbatim}
  431 subroutine display
  432 include 'GL/fgl.h'
  433 call fglClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
  434 call fglBegin(GL_LINE_STRIP)
  435 do i=0,10
  436   y = sin((i-5)/5.0*3.14)
  437   call fglVertex2f((i-5)/5.0, y/3.14)
  438 end do
  439 call fglEnd
  440 call fglFlush
  441 end
  442 \end{verbatim}}
   440{{{
   441#!c
   442void display()
   443{
   444  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   445  glBegin(GL_LINE_STRIP);
   446  for(i=0;i<=10;i++)
   447  {
   448    y=sin((i-5)/5.0*3.14);
   449    glVertex2f((i-5)/5.0, y/3.14);
   450  }
   451  glEnd();
   452  glFlush();
   453}
   454}}}
   455
  443456Da smo spravili naših 11 točk lomljenke v okvir -1, 1 je bilo
  444 potrebno premakniti koordinatni sistem osi $x$ za 5, ga nato še
   457potrebno premakniti koordinatni sistem osi ''x'' za 5, ga nato še
  445458skalirati tako, da smo iz območja [0,10] dobili območje [-3.14,
  4464593.14]. čeprav smo za izračun koordinate y potrebovali na osi x
  447 območje [-3.14, 3.14] pa je potrebna os $x$ za izris v območju
  448 [-1,1]. Zato pri izrisu podajamo os $x$ tako, da ponovno
  449 poračunavamo območje [0,10] v območje [-1,1], tako da \texttt{i}-ju
   460območje [-3.14, 3.14] pa je potrebna os ''x'' za izris v območju
   461[-1,1]. Zato pri izrisu podajamo os ''x'' tako, da ponovno
   462poračunavamo območje [0,10] v območje [-1,1], tako da ''i''-ju
  450463odštejemo 5 in delimo z 5. Lahko bi tudi delili s 5 in odšteli
  4514641. Nekoliko bi poenostavili stvari, če bi imeli vsaj en kordinatni
  452 sistem že takoj uporaben. Recimo os $x$. Zanka se nekoliko
   465sistem že takoj uporaben. Recimo os ''x''. Zanka se nekoliko
  453466poenostavi, še vedno pa je potrebno vse koordinate pomanjšati
  454467za 3.14 oziroma poskalirati.
  455 {\scriptsize\begin{verbatim}
  456 do x=-3.14, 3.14, 0.6
  457 y = sin(x)
  458 call fglVertex2f(x/3.14, y/3.14)
  459 end do
  460 \end{verbatim}}
   468
   469{{{
   470#!c
   471for(x=-3.14;x<=3.14;i+=0.6)
   472{
   473  y=sin(x);
   474  glVertex2f(x/3.14, y/3.14);
   475}
   476}}}
   477
  461478Bolj razumljivo bi bilo risati kar v lokalnem koordinatnem sistemu in
  462479prednastaviti pomanjšavo modela. Za pomanjšavo uporabimo
  463480ukaz za skaliranje, ki posamezne koordinate množi s konstanto 1/3.14,
  464481preden se izriše. Podprogram za izris je naslednji:
  465 {\scriptsize\begin{verbatim}
  466 subroutine display
  467 include 'GL/fgl.h'
  468 call fglClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
  469 call fglScalef(1/3.14, 1/3.14, 1.0)
  470 call fglBegin(GL_LINE_STRIP)
  471 do x=-3.14, 3.14, 0.6
  472 y = sin(x)
  473 call fglVertex2f(x, y)
  474 end do
  475 call fglEnd
  476 call fglFlush
  477 end
  478 \end{verbatim}}
   482
   483{{{
   484#!c
   485void display()
   486{
   487  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   488  glScalef(1/3.14, 1/3.14, 1.0);
   489  glBegin(GL_LINE_STRIP);
   490  for(x=-3.14;x<=3.14;i+=0.6)
   491  {
   492    y=sin(x);
   493    glVertex2f(x, y);
   494  }
   495  glEnd();
   496  glFlush();
   497}
   498}}}
   499
  479500Prednost takega načina razmišljanja se pokaže, že ko
  480501želimo pod sinusom narisati še krivuljo kosinusa. Seveda ni
  481 možno obeh krivulj risati z \emph{GL\_LINE\_STRIP} v isti
   502možno obeh krivulj risati z ''GL_LINE_STRIP'' v isti
  482503zanki. Zato se odločimo za ponovno risanje v lokalnem
  483504koordinatnem sistemu in prednastavimo pomik navzdol za 1.5 enote.
  484 {\scriptsize\begin{verbatim}
  485 subroutine display
  486 include 'GL/fgl.h'
  487 call fglClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
  488 call fglScalef(1/3.14, 1/3.14, 1.0)
  489 call fglBegin(GL_LINE_STRIP)
  490 do x=-3.14, 3.14, 0.6
  491 y = sin(x)
  492 call fglVertex2f(x, y)
  493 end do
  494 call fglEnd
  495 call fglTranslatef(0.0, -1.5, 0.0)
  496 call fglBegin(GL_LINE_STRIP)
  497 do x=-3.14, 3.14, 0.6
  498 y = cos(x)
  499 call fglVertex2f(x, y)
  500 end do
  501 call fglEnd
  502 call fglFlush
  503 end
  504 \end{verbatim}}
   505
   506{{{
   507#!c
   508void display()
   509{
   510  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   511  glScalef(1/3.14, 1/3.14, 1.0);
   512  glBegin(GL_LINE_STRIP);
   513  for(x=-3.14;x<=3.14;i+=0.6)
   514  {
   515    y=sin(x);
   516    glVertex2f(x, y);
   517  }
   518  glEnd();
   519  glTranslatef(0.0, -1.5, 0.0);
   520  glBegin(GL_LINE_STRIP);
   521  for(x=-3.14;x<=3.14;i+=0.6)
   522  {
   523    y=cos(x);
   524    glVertex2f(x, y);
   525  }
   526  glEnd(); 
   527  glFlush();
   528}
   529}}}
   530
  505531Podani program za kosinus ne nastavlja ponovno skaliranja, saj je ukaz
  506532že pred tem nastavil pomanjšavo. Translacija za -1.5 se izvede
   
  510536vzgor. Transformacija, ki se izvede zadnja je torej napisana na prvem
  511537mestu v programu. Tak način transformiranja točk nam
  512 omogoča enostavnejše modeliranje. Koordinata $y$ kosinusa se
  513 izračuna tako, da se pred izrisom najprej vsaki točki $y$
   538omogoča enostavnejše modeliranje. Koordinata ''y'' kosinusa se
   539izračuna tako, da se pred izrisom najprej vsaki točki ''y''
  514540prišteje translacija -1.5 in potem se še izvede skaliranje
  515541tako, da se ta vmesna točka pomnoži še z 1/3.14.
  516542
  517 
  518 \subsection{Nadzor transformacijske matrike}
   543== Nadzor transformacijske matrike ==
   544
  519545OpenGL pa za izračun koordinat ne hrani vse zgodovine posameznih
  520546transformacij za nazaj, saj bi bilo to računsko potratno. Vse te
   
  524550Prva matrika je modelna, druga pa je projekcijska. Mi bomo
  525551uporabljali le modelno transformacijo in upoštevali, da
  526 projekcijska matrika omogoča prikaz ravnine $(x,y)$ v področju
   552projekcijska matrika omogoča prikaz ravnine ''(x,y)'' v področju
  527553[-1,1]. Modelna matrika je tudi stalno aktivna, če se ne
  528554izbere projekcijsko.
   
  530556Modelna matrika se ob vsakem klicu transformacijskega podprograma
  531557popravi. Začetna oblika modelne matrike je enotska. Vsak klic
  532 podprograma \emph{Translate}, \emph{Scale} in \emph{Rotate} pa matriko
   558podprograma ''Translate'', ''Scale'' in ''Rotate'' pa matriko
  533559popravi tako, da so upoštevane vse prejšnje transformacije in
  534560nad njimi še novo podana transformacija. Matrika je torej stalna,
   
  537563lahko preverimo tako, da okno prekrijemo s kakim drugim oknom in ga
  538564potem ponovno odkrijemo. Kot že omenjeno, je na začetku
  539 programa matrika enotska. S podprogramom \emph{fglLoadIdentity} na
   565programa matrika enotska. S podprogramom ''glLoadIdentity'' na
  540566začetku bi lahko to tudi zagotovili ob vsakem izrisu.
  541567
   
  543569shraniti in obnoviti. OpenGL ima v ta namen poseben pomnilnik v obliki
  544570sklada, v katerega lahko shranjujemo trenutno
  545 transformacijsko matriko. V pomnilniku oblike LIFO (\emph{Last In,
  546   First Out}) je prostora je za najmanj 32 matrik. Pomnilnik si lahko
   571transformacijsko matriko. V pomnilniku oblike LIFO (''Last In,
   572First Out'') je prostora je za najmanj 32 matrik. Pomnilnik si lahko
  547573predstavljamo kot hladilnik, v katerega shranjujemo matrike. Matriko, ki
  548574jo želimo shraniti, potisnemo na začetek in to tako, da
   
  550576iz hladilnika, je to lahko le zadnja matrika. če
  551577želimo predzadnjo, moramo poprej vzeti zadnjo. Za shranitev
  552 trenutne matrike se uporabi \textbf{glPushMatrix}, za ponastavitev iz
  553 sklada pa uporabimo \textbf{glPopMatrix}. Izkaže se, da je za
   578trenutne matrike se uporabi '''glPushMatrix''', za ponastavitev iz
   579sklada pa uporabimo '''glPopMatrix'''. Izkaže se, da je za
  554580modeliranje taka oblika pomnilnika povsem primerna.
  555581
  556582Za primer vzemimo primer kocke sestavljene iz šestih ploskev. Za
  557 izris kvadrata obstaja že krajša funkcija \texttt{glRectf(x1,
  558   y1, x2, y2)} za ravnino $z=0$. če želimo imeti kvadrat v
   583izris kvadrata obstaja že krajša funkcija ''glRectf(x1,
   584y1, x2, y2)'' za ravnino ''z=0''. če želimo imeti kvadrat v
  559585poljubni ravnini, pa uporabimo transformacije.
  560 {\scriptsize
  561 \begin{verbatim}
  562 subroutine kvadrat(i)
  563 real r(6), g(6), b(6)
  564 data r /1,0,0,1,1,1/, g /0,1,0,1,0,0/
  565 data b /0,0,1,0,1,1/
  566 call fglPushMatrix
  567 call fglColor3f(r(i), g(i), b(i))
  568 call fglTranslatef(0.0, 0.0, 1.0)
  569 call fglRectf(-1.0, -1.0, 1.0, 1.0)
  570 call fglPopMatrix
  571 end
  572 
  573 subroutine display
  574 implicit none
  575 include 'GL/fgl.h'
  576 call fglClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT+GL_DEPTH_BUFFER_BIT)
  577 call fglPushMatrix
  578 call fglRotatef(30.0, 1.0, 0.0, 0.0)
  579 call fglRotatef(30.0, 0.0, 1.0, 0.0)
  580 call fglScalef(0.5, 0.5, 0.5)
  581 call kvadrat(1)
  582 call fglRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0)
  583 call kvadrat(2)
  584 call fglRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0)
  585 call kvadrat(3)
  586 call fglRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0)
  587 call kvadrat(4)
  588 call fglRotatef(90.0, 1.0, 0.0, 0.0)
  589 call kvadrat(5)
  590 call fglRotatef(180.0, 1.0, 0.0, 0.0)
  591 call kvadrat(6)
  592 call fglPopMatrix
  593 call fglFlush
  594 end
  595 
  596 program kocka
  597 external display
  598 include 'GL/fglut.h'
  599 include 'GL/fgl.h'
  600 call fglutinit
  601 call fglutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE+GLUT_DEPTH)
  602 call fglutCreateWindow('Fortran GLUT program')
  603 call fglutDisplayFunc(display)
  604 call fglEnable(GL_DEPTH_TEST)
  605 call fglutmainloop
  606 end
  607 \end{verbatim}
  608 } Podprogram \emph{kvadrat} je narejen tako, da riše transliran
  609 kvadrat v ravnini $z=1$. To lahko razumemo kot nov primitiv, saj par
   586
   587{{{
   588#!c
   589float kvadrat(int i)
   590{
   591  float r[6]={1,0,0,1,1,1}, g[6]={0,1,0,1,0,0}, b[6]={0,0,1,0,1,1};
   592  glPushMatrix();
   593  glColor3f(r[i], g[i], b[i]);
   594  glTranslatef(0.0, 0.0, 1.0);
   595  glRectf(-1.0, -1.0, 1.0, 1.0);
   596  glPopMatrix();
   597}
   598
   599void display()
   600{
   601  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
   602  glPushMatrix();
   603  glRotatef(30.0, 1.0, 0.0, 0.0);
   604  glRotatef(30.0, 0.0, 1.0, 0.0);
   605  glScalef(0.5, 0.5, 0.5);
   606  kvadrat(1);
   607  glRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0);
   608  kvadrat(2);
   609  glRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0);
   610  kvadrat(3);
   611  glRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0);
   612  kvadrat(4);
   613  glRotatef(90.0, 1.0, 0.0, 0.0);
   614  kvadrat(5);
   615  glRotatef(180.0, 1.0, 0.0, 0.0);
   616  kvadrat(6);
   617  glPopMatrix();
   618  glFlush();
   619}
   620
   621int main(int argc, char *argv[])
   622{
   623  glutInit(&argc, argv);
   624  glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE|GLUT_DEPTH);
   625  glutCreateWindow("C GLUT program");
   626  glutDisplayFunc(display);
   627  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
   628  glutMainLoop();
   629  return 0;
   630
   631}}}
   632
   633Podprogram ''kvadrat'' je narejen tako, da riše transliran
   634kvadrat v ravnini ''z=1''. To lahko razumemo kot nov primitiv, saj par
  610635ukazov Push/Pop ne popravlja transformacije ob klicu podprograma.
  611 šest stranic se riše z rotacijo osnovne stranice okoli osi y
  612 in x. Modelna matrika se shani z začetnim ukazom \emph{Push} in
  613 potem ponovno obnovi z ukazom \emph{Pop}.
  614 
  615 
  616 \subsection{Globinski pomilnik}
   636Šest stranic se riše z rotacijo osnovne stranice okoli osi y
   637in x. Modelna matrika se shani z začetnim ukazom ''Push'' in
   638potem ponovno obnovi z ukazom ''Pop''.
   639
   640== Globinski pomilnik ==
   641
  617642Da se ploskve v prostoru pravilno izrisujejo tudi takrat, ko
  618643rišemo ploskvice za drugimi, je potrebno uporabiti globinski
  619 pomnilnik ali \emph{z-buffer}. To pa mora omogočati že sam
   644pomnilnik ali ''z-buffer''. To pa mora omogočati že sam
  620645okenski sistem, zato je potrebno tak način prikaza zahtevati že
  621 pri \texttt{fglutInitDisplayMode} in kasneje še dopovedati GL
  622 stroju, da poleg barve točk na zaslonu shranjuje še koordinato
  623 $z$ v svoj pomnilnik. S tem pomnilnikom GL ob rasterizaciji lika za
  624 vsako točko ugotovi, če je že kakšna točka po
  625  globini pred njim in jo zato ne riše. Z ukazom
  626 \texttt{fglEnable(GL\_DEPTH\_TEST)} se zahteva izračunavanje
  627 globine, ki jo je potrebno tako kot barvo pred vsakim začetkom
  628 risanja pobrisati z ukazom \texttt{fglClear}.
  629 
  630 \begin{figure}[htbp]
  631   \centering
  632   \includegraphics{half-cube}
  633   \caption{Kocka brez spodnjega in zgornjega pokrova (kvadrat(5) in kvadrat(6)}
  634   \label{fig:half-cube}
  635 \end{figure}
   646pri ''fglutInitDisplayMode'' in kasneje še dopovedati GL
   647stroju, da poleg barve točk na zaslonu, shranjuje še koordinato
   648''z'' v svoj pomnilnik. S tem pomnilnikom GL ob rasterizaciji lika za
   649vsako točko ugotovi, če je že kakšna točka po
   650globini pred njim in jo zato ne riše. Z ukazom
   651''glEnable(GL_DEPTH_TEST)'' se zahteva izračunavanje
   652globine, ki jo je potrebno, tako kot barvo, pred vsakim začetkom
   653risanja pobrisati z ukazom ''glClear''.
   654
   655[[Image(half-cube.png)]]
   656
   657Slika 3: Kocka brez spodnjega in zgornjega pokrova (kvadrat(5) in kvadrat(6)
  636658
  637659če rišemo zaprte modele, potem notranjosti ni možno
  638 videti. Primer odprtega modela kaže slika \ref{fig:half-cube}. V
   660videti. Primer odprtega modela kaže slika 3. V
  639661takih primerih se ob uporabi prostorskega pomnilnika običajno kar
  640662polovica ploskvic modela prekrije v celoti in kasneje na zaslonu ni
  641663vidna. Skupna značilnost vseh teh ploskvic, ki se prekrijejo je,
  642 da imajo normalo površine negativno ($n_z < 0$). Da se izogemo
   664da imajo normalo površine negativno (''n,,z,, < 0''). Da se izognemo
  643665nepotrebni rasterizaciji teh ploskvic, vključimo
  644 \texttt{GL\_CULL\_FACE}. Da pa bo izločanje delovalo, mora imeti
   666''GL_CULL_FACE''. Da pa bo izločanje delovalo, mora imeti
  645667GL podatek za normalo površine, ki jo je potrebno podati pred
  646668podatki v vozliščih. Za pravilno delovanje globinskega
  647 pomnilnika je potrebna tudi nastavitev projekcijske matrike kot je to
  648 opisano v \S\ref{sec:viewing}.
  649 
  650 \subsection{Animacija}
  651 \label{sec:animate}
   669pomnilnika je potrebna tudi nastavitev projekcijske matrike, kot je to
   670opisano v poglavju Transformacije pogleda.
   671
   672== Animacija ==
   673
  652674Imejmo primer animacije vozil na avtocesti. Predstavljeno bo
  653675cestišče v eno smer z dvema pasovoma, voznim in prehitevalnim.
   
  655677vozišče dolžine 500 metrov. Hitrost vozila med vožnjo se ne
  656678spreminja. Spreminja se le položaj vozil (x, y) na
  657 cestišču, ki jih izriše  podprogram \texttt{vozilo}.
  658 
  659 {\scriptsize\begin{verbatim}
  660 subroutine display
  661 implicit none
  662 include 'GL/fgl.h'
  663 common /vozila/ y(5), v(5)
  664 real y, v, pas
  665 integer i
  666 data y /0,50,120,170,200/
  667 data v /50,30,45,31,33/
  668 call fglClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
  669 call fglPushMatrix
  670 call fglRotatef(-45.0, 0.0, 0.0, 1.0)
  671 call fglTranslatef(0.0, -1.0, 0.0)
  672 call fglScalef(0.004, 0.004, 0.004)
  673 call fglColor3f(0.0, 0.0, 0.0)
  674 call fglRectf(-4.0, 0.0, 4.0, 500.0)
  675 call fglTranslatef(0.0, -50.0, 0.0)
  676 do i=1,5
  677    if (i.ne.5 .and. y(i+1)-y(i).lt.10.0) then
  678      pas=-2.0
  679    else
  680       pas = 2.0
  681    end if
  682    call vozilo(y(i), pas)
  683 end do
  684 call fglPopMatrix
  685 call fglutSwapBuffers
  686 end
  687 
  688 subroutine vozilo(y, pas)
  689 call fglPushMatrix
  690 call fglColor3f(1.0, 1.0, 1.0)
  691 call fglTranslatef(pas, y, 0.5)
  692 call fglRectf(-2.0, 0.0, 2.0, 6.0)
  693 call fglPopMatrix
  694 end
  695 
  696 subroutine ura(n)
  697 common /vozila/ y(5), v(5)
  698 real y, v, dt
  699 dt = 0.1
  700 do i=1,5
  701   y(i)=y(i)+v(i)*dt
  702 end do
  703 call fglutPostRedisplay
  704 call fglutTimerfunc(100, ura, 0)
  705 end
  706 
  707 program Mad Max
  708 external display
  709 external ura
  710 include 'GL/fglut.h'
  711 integer window
  712 call fglutInit
  713 call fglutInitDisplayMode(GLUT_RGB+GLUT_DOUBLE)
  714 call fglutCreateWindow('Avtocesta')
  715 call fglClearColor(0.0, 0.5, 0.0, 0.0)
  716 call fglutDisplayFunc(display)
  717 call fglutTimerFunc(100, ura, 0)
  718 call fglutMainLoop
  719 end
  720 \end{verbatim}
  721 }
  722 
  723 Pas predstavlja odmik v smeri $x$ od sredine cestišča. Vse
   679cestišču, ki jih izriše  podprogram ''vozilo''.
   680
   681{{{
   682#!c
   683#include <GL/glut.h>
   684
   685float y[5]={0,50,120,170,200};
   686float v[5]={50,30,45,31,33};
   687float pas;
   688
   689void ura()
   690{
   691  float dt;
   692  int i;
   693  dt=0.1;
   694  for(i=1;i<6;i++)
   695  {
   696    y[i]=y[i]+v[i]*dt;
   697  }
   698  glutPostRedisplay();
   699  glutTimerFunc(100, ura, 0);
   700}
   701
   702float vozilo(float y, float pas)
   703{
   704  glPushMatrix();
   705  glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
   706  glTranslatef(pas, y, 0.5);
   707  glRectf(-2.0, 0.0, 2.0, 6.0);
   708  glPopMatrix();
   709}
   710
   711void display()
   712{
   713  int i;
   714  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   715  glPushMatrix();
   716  glRotatef(-45.0, 0.0, 0.0, 1.0);
   717  glTranslatef(0.0, -1.0, 0.0);
   718  glScalef(0.004, 0.004, 0.004);
   719  glColor3f(0.0, 0.0, 0.0);
   720  glRectf(-4.0, 0.0, 4.0, 500.0);
   721  glTranslatef(0.0, -50.0, 0.0);
   722  for(i=1;i<6;i++)
   723  {
   724    if (i<5 && (y[i+1]-y[i])>10.0)
   725      pas=-2.0;
   726    else
   727      pas=2.0;
   728
   729    vozilo(y[i], pas);
   730  }
   731  glPopMatrix();
   732  glutSwapBuffers();
   733}
   734
   735int main(int argc, char *argv[])
   736{
   737  glutInit(&argc, argv);
   738  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB|GLUT_DOUBLE);
   739  glutCreateWindow("Avtocesta");
   740  glClearColor(0.0, 0.5, 0.0, 0.0);
   741  glutDisplayFunc(display);
   742  glutTimerFunc(100, ura, 0);
   743  glutMainLoop();
   744  return 0;
   745}
   746}}}
   747
   748Pas predstavlja odmik v smeri ''x'' od sredine cestišča. Vse
  724749enote so v metrih. Vozilo je zaradi sorazmerja narisano
  725750nekoliko večje. Za animacije je primernejša uporaba dvojnega
  726 pomnilnika \texttt{GLUT\_DOUBLE}. S tem se izognemo težavam izrisa,
   751pomnilnika ''GLUT_DOUBLE''. S tem se izognemo težavam izrisa,
  727752saj v trenutku, ko se zgornja plast izrisuje, nemoteno rišemo v
  728753spodnjo plast. Ko je spodnja plast izdelana z ukazom
  729 \emph{fglutSwapBuffers}, zamenjamo trenutni prikaz.
  730 
  731 Za animacijo, pri kateri je zahtevano točno časovno zaporedje je
  732 primerno uporabiti uro (\emph{timer}), ki program opozori, da je
   754''glutSwapBuffers'', zamenjamo trenutni prikaz.
   755
   756Za animacijo, pri kateri je zahtevano točno časovno zaporedje, je
   757primerno uporabiti uro (''timer''), ki program opozori, da je
  733758pretekel predpisani čas in da je potrebno izračunati nov
  734 položaj vozil. V našem primeru je podana spremeba vsakih 100~ms
  735 in zato nov položaj v smeri $y$ linearno narašča za $v(i)
  736 dt$, kjer je hitrost podana v metrih na sekundo. Izbor 0.1s za premik
   759položaj vozil. V našem primeru je podana spremeba vsakih 100 ms
   760in zato nov položaj v smeri ''y'' linearno narašča za ''v(i)
   761dt'', kjer je hitrost podana v metrih na sekundo. Izbor 0.1s za premik
  737762pomeni 1/0.1=10 posnetkov na sekundo, kar je spodnja meja pri
  738763animacijah. Po poračunu novih položajev pošljemo
  739 sporočilo \emph{fglutPostRedisplay}, da se na novo izriše
  740 scena. Lahko bi tudi neposredno klicali \texttt{display}, vendar bi
   764sporočilo ''glutPostRedisplay'', da se na novo izriše
   765scena. Lahko bi tudi neposredno klicali ''display'', vendar bi
  741766bilo potem potrebno zagotoviti še kompenzacijo hitrosti, saj
  742 že v podprogramu ura izgubimo nekaj časa pri izrečunu
   767že v podprogramu ura izgubimo nekaj časa pri izračunu
  743768novih položajev. Prostorski pomnilnik v tem primeru ni potreben,
  744769saj je zagotovljeno, da se izrisi prekrijejo v pravilnem vrstnem redu.
  745770
  746 \subsection{Transformacije pogleda}
  747 \label{sec:viewing}
   771== Transformacije pogleda ==
   772
  748773Za zahtevnejše načine gledanja na model je potrebno nastaviti
  749774projekcijo modela iz svetovnih koordinat v normalizirane oz. zaslonske
   
  753778želimo poudariti bližino in oddaljenost določenih
  754779objektov, se uporablja tudi perspektivna projekcija.
  755 \begin{figure}[htbp]
  756   \centering
  757   \includegraphics[width=3in]{viewing}
  758   \caption{Zaporedje pretvorbe koordinat vozlišč}
  759   \label{fig:viewing}
  760 \end{figure}
   780
   781[[Image(viewing.eps)]]
   782
   783Slika 4: Zaporedje pretvorbe koordinat vozlišč
  761784
  762785OpenGL ločuje projekcijsko matriko in modelno matriko zato,
  763 da ni potrebno nastavljati projekcije pri vsakem izrisu.  Slika
  764 \ref{fig:viewing} kaže zaporedje transformacij iz svetovnih
   786da ni potrebno nastavljati projekcije pri vsakem izrisu.  Slika 
   7874 kaže zaporedje transformacij iz svetovnih
  765788koordinat v zaslonske. Pri risanju modela običajno začnemo z
  766 enotsko \emph{ModelView} matriko.
   789enotsko ''ModelView'' matriko.
  767790
  768791Najpreprostejši način prikaza, kot je bil prikazan tudi v
   
  777800pri sistemu GLUT le enovrstičen ukaz:
  778801
  779 {\scriptsize\texttt{call fglViewport (0, 0, width, height)}}
   802{{{
   803#!c
   804glViewport (0, 0, width, height);
   805}}}
  780806
  781807Nekoliko zahtevnejša je sorazmerna sprememba,
  782808ki ne bo anamorfično popravljala velikosti okna:
  783 {\scriptsize\begin{verbatim}
  784 subroutine  reshape (w, h)
  785 integer w, h
  786 implicit none
  787 include 'GL/fgl.h'
  788 common /viewport/ width, height
  789 integer width, height
  790 real*8 left, right, bottom, top, znear, zfar
  791 width = w
  792 height = h
  793 if (w .ge. h) then
  794         left = -width/(1.0*height)
  795         right = width/(1.0*height)
  796         bottom = -1.0
  797         top = 1.0
  798 else
  799         left = -1.0
  800         right = 1.0
  801         bottom = -height/(1.0*width)
  802         top = height/(1.0*width)
  803 end if
  804 znear = -1.0
  805 zfar = 1.0
  806 call fglViewport (0, 0, width, height)
  807 call fglMatrixMode (GL_PROJECTION)
  808 call fglLoadIdentity
  809 call fglOrtho(left, right, bottom, top, znear, zfar)
  810 call fglMatrixMode(GL_MODELVIEW)
  811 end
  812 \end{verbatim}
  813 }
  814    
   809
   810{{{
   811#!c
   812void reshape (int w, int h)
   813{
   814
   815  int width, height;
   816  double left, right, bottom, top, znear, zfar;
   817  width = w;
   818  height = h;
   819
   820  if (w == h)
   821  {
   822    left = -width/(1.0*height);
   823    right = width/(1.0*height);
   824    bottom = -1.0;
   825    top = 1.0;
   826  }
   827  else
   828  {
   829    left = -1.0;
   830    right = 1.0;
   831    bottom = -height/(1.0*width);
   832    top = height/(1.0*width);
   833  }
   834  znear = -1.0;
   835  zfar = 1.0;
   836  glViewport (0, 0, width, height);
   837  glMatrixMode (GL_PROJECTION);
   838  glLoadIdentity();
   839  glOrtho(left, right, bottom, top, znear, zfar);
   840  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
   841}
   842}}}
   843 
  815844Predstavljeni podprogram se priporoča v uporabo za vse programe,
  816 ki pripravljajo model v velikosti [-1,~1] za \emph{ModelView}. če
  817 bi želeli dodati modelno transformacijo v \emph{reshape}, potem za
   845ki pripravljajo model v velikosti [-1, 1] za ''ModelView''. Če
   846bi želeli dodati modelno transformacijo v ''reshape'', potem za
  818847zadnjo vrstico dopišemo še modelno transformacijo in nato v
  819848programu za izris pred začetkom le obnovimo stanje modelne
  820 matrike. Primer animacije \ref{sec:animate} bi tako imel namesto
  821 nastavitve modelne transformacije slednje v podprogramu \emph{reshape}.
   849matrike. Primer animacije bi tako imel namesto
   850nastavitve modelne transformacije slednje v podprogramu ''reshape''.
  822851Začetna nastavitev modelne matrike pred začetkom izrisa v
  823 podprogramu \emph{display} pa bi bila:
  824 {\scriptsize\begin{verbatim}
  825 call fglClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
  826 call fglPushMatrix
   852podprogramu ''display'' pa bi bila:
   853
   854{{{
   855#!c
   856glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   857glPushMatrix();
  827858... izris
  828 call fglPopMatrix
  829 \end{verbatim}
  830 }
  831 Takoj za brisanjem zaslona z ukazom \emph{Push} shranimo modelno
   859glPopMatrix();
   860}}}
   861
   862Takoj za brisanjem zaslona z ukazom ''Push'' shranimo modelno
  832863matriko in jo ob koncu ponovno nastavimo na začetno vrednost.
  833 V podprogramu \emph{reshape}, pa modelno matriko popravljamo:
  834 {\scriptsize\begin{verbatim}
  835 call fglMatrixMode(GL_MODELVIEW)
  836 call fglLoadIdentity
  837 call fglRotatef(-45.0, 0.0, 0.0, 1.0)
  838 call fglTranslatef(0.0, -1.0, 0.0)
  839 call fglScalef(0.004, 0.004, 0.004)
  840 \end{verbatim}
  841 }
   864V podprogramu ''reshape'', pa modelno matriko popravljamo:
   865
   866{{{
   867#!c
   868glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
   869glLoadIdentity();
   870glRotatef(-45.0, 0.0, 0.0, 1.0);
   871glTranslatef(0.0, -1.0, 0.0);
   872glScalef(0.004, 0.004, 0.004);
   873}}}
   874
  842875Tak pristop nekoliko jasneje predstavi program, saj so vse enote, s
  843876katerimi manipuliramo, v programu za izris v svetovnih oz. modelnih
   
  845878vse modele, ki uporabljajo izris ploskev. To pa zaradi tega, ker je
  846879privzeta projekcijska matrika enotska. Poglejmo to na primeru
  847 paralelne projekcije \emph{glOrtho(l,r,b,,n,f)}:
  848 $$
  849    PM = \left[
  850      \begin{array}{cccc}
  851        \frac{2}{r-l} &      0        &       0        & \frac{r+l}{l-r} \cr
  852                0     & \frac{2}{t-b} &       0        & \frac{t+b}{t-b} \cr
  853                0     &      0        & \frac{2}{f-n}  & \frac{f+n}{f-n} \cr
  854                0     &      0        &       0        &      1          \cr
  855      \end{array}
  856      \right]\quad .
  857 $$
   880paralelne projekcije ''glOrtho(l,r,b,,n,f)'':
   881       
   882  ''PM = [2/(r-l), 0, 0, (r+l)/(l-r); 0, 2/(t-b), 0, (t+b)/(t-b); 0, 0, 2/(f-n), (f+n)/f-n); 0, 0, 0, 1]''
   883
  858884Za primer normalizacijskega prostora v obsegu [-1,1] je tako matrika paralelne
  859885projekcije
  860 $$
  861    PM(-1, 1, -1, 1, -1, 1) = \left[
  862      \begin{array}{cccc}
  863        1 &   0   &   0   & 0 \cr
  864        0 &   1   &   0   & 0 \cr
  865        0 &   0   &  -1   & 0 \cr
  866        0 &   0   &   0   & 1 \cr
  867      \end{array}
  868      \right]\quad ,
  869 $$
  870 kar se razlikuje od enotske prav v koordinati $z$. če bi
   886
   887   ''PM(-1, 1, -1, 1, -1, 1) = [1, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0; 0, 0, -1, 0; 0, 0, 0, 1]''
   888
   889kar se razlikuje od enotske prav v koordinati ''z''. Če bi
  871890projekcijsko matriko ohranili enotsko, potem bi to pomenilo, da objekt
  872891gledamo kot zrcalno sliko zadnje strani. Nastavitev projekcijske matrike
   
  875894nelogično postavil v ospredje modro stranico in ne rdečo.
  876895
   896
  877897= Osvetlitev =
   898
  878899Do sedaj predstavljeni primeri so uporabljali le sintetične barve.
  879900To pomeni, da se barva vsake ploskvice ne spreminja v odvisnosti od
   
  881902omejen nabor prostorskih modelov. Neprimeren je že za vse modele,
  882903ki imajo površine sestavljene iz primitivov in te površine
  883 niso ravninske. Za primer kocke (slika \ref{fig:half-cube}) je bilo
   904niso ravninske. Za primer kocke (slika 3) je bilo
  884905potrebno za vsako stranico nastaviti svojo barvo, da smo lahko dobili
  885 vtis prostora. če bi kocko risali le z eno barvo, potem bi dobili
   906vtis prostora. Če bi kocko risali le z eno barvo, potem bi dobili
  886907na zaslon le obris.
  887908
  888909Za bolj realističen izris je potrebno vključiti računanje
  889 osvetlitve.  žal osvetlitev zajema veliko parametrov, ki jih je
   910osvetlitve. Žal osvetlitev zajema veliko parametrov, ki jih je
  890911potrebno nastaviti preden lahko karkoli dobimo na zaslonu. Tako je
  891912potrebno nastavljati položaj in lastnosti luči, osvetlitveni
   
  899920barvo. S tem vpeljemo veliko  predpostavk, ki pa so za šolsko rabo
  900921povsem uporabne. Predpostavljena je le ena luč bele svetlobe s
  901 položajem $(0, 0, 1)$ in difuzni odboj svetlobe na
   922položajem ''(0, 0, 1)'' in difuzni odboj svetlobe na
  902923površini. Barvo površine podajamo kar z običajnim ukazom
  903924za barvo. Program za izris osenčenega modela kocke je tako v
  904925minimalni obliki naslednji:
  905926
  906 {\scriptsize\begin{verbatim}
  907 subroutine kvadrat()
  908 call fglPushMatrix
  909 call fglTranslatef(0.0, 0.0, 1.0)
  910 call fglNormal3f(0.0, 0.0, 1.0)
  911 call fglRectf(-1.0, -1.0, 1.0, 1.0)
  912 call fglPopMatrix
  913 end
  914 
  915 subroutine display
  916 implicit none
  917 include 'GL/fgl.h'
  918 call fglClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT+GL_DEPTH_BUFFER_BIT)
  919 call fglColor3f(0.7, 0.6, 0.2)
  920 call fglPushMatrix
  921 call fglScalef(0.5, 0.5, 0.5)
  922 call kvadrat
  923 call fglRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0)
  924 call kvadrat
  925 call fglRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0)
  926 call kvadrat
  927 call fglRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0)
  928 call kvadrat
  929 call fglRotatef(90.0, 1.0, 0.0, 0.0)
  930 call kvadrat
  931 call fglRotatef(180.0, 1.0, 0.0, 0.0)
  932 call kvadrat
  933 call fglPopMatrix
  934 call fglFlush
  935 end
  936 
  937 
  938 program kocka
  939 external display
  940 external reshape
  941 include 'GL/fglut.h'
  942 include 'GL/fgl.h'
  943 call fglutinit
  944 call fglutinitdisplaymode(GLUT_SINGLE+GLUT_DEPTH)
  945 call fglutcreatewindow('Osencena kocka')
  946 call fglutDisplayFunc(display)
  947 call fglutReshapeFunc(reshape)
  948 call fglClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0)
  949 call fglEnable(GL_LIGHTING)
  950 call fglEnable(GL_LIGHT0)
  951 call fglEnable(GL_DEPTH_TEST)
  952 call fglEnable(GL_COLOR_MATERIAL)
  953 call fglutMainLoop
  954 end
  955 
  956 subroutine  reshape (w, h)
  957 integer w, h
  958 implicit none
  959 include 'GL/fgl.h'
  960 real*8 l
  961 l = 1.0
  962 call fglViewport (0, 0, w, h)
  963 call fglMatrixMode (GL_PROJECTION)
  964 call fglLoadIdentity
  965 call fglOrtho(-l, l, -l, l, -l, l)
  966 call fglMatrixMode(GL_MODELVIEW)
  967 call fglLoadIdentity
  968 call fglRotatef(30.0, 1.0, 0.0, 0.0)
  969 call fglRotatef(30.0, 0.0, 1.0, 0.0)
  970 end
  971 \end{verbatim}
  972 }
   927{{{
   928#!c
   929#include <GL/glut.h>
   930
   931float kvadrat()
   932{
   933  glPushMatrix();
   934  glTranslatef(0.0, 0.0, 1.0);
   935  glNormal3f(0.0, 0.0, 1.0);
   936  glRectf(-1.0, -1.0, 1.0, 1.0);
   937  glPopMatrix();
   938}
   939
   940void display()
   941{
   942  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
   943  glColor3f(0.7, 0.6, 0.2);
   944  glPushMatrix();
   945  glScalef(0.5, 0.5, 0.5);
   946  kvadrat();
   947  glRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0);
   948  kvadrat();
   949  glRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0);
   950  kvadrat();
   951  glRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0);
   952  kvadrat();
   953  glRotatef(90.0, 1.0, 0.0, 0.0);
   954  kvadrat();
   955  glRotatef(180.0, 1.0, 0.0, 0.0);
   956  kvadrat();
   957  glPopMatrix();
   958  glFlush();
   959}
   960
   961void reshape (int w, int h)
   962{
   963  double l;
   964  l = 1.0;
   965  glViewport (0, 0, w, h);
   966  glMatrixMode (GL_PROJECTION);
   967  glLoadIdentity();
   968  glOrtho(-l, l, -l, l, -l, l);
   969  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
   970  glLoadIdentity();
   971  glRotatef(30.0, 1.0, 0.0, 0.0);
   972  glRotatef(30.0, 0.0, 1.0, 0.0);
   973}
   974
   975int main(int argc, char *argv[])
   976{
   977  glutInit(&argc, argv);
   978  glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE|GLUT_DEPTH);
   979  glutCreateWindow("Osencena kocka");
   980  glutDisplayFunc(display);
   981  glutReshapeFunc(reshape);
   982  glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
   983  glEnable(GL_LIGHTING);
   984  glEnable(GL_LIGHT0);
   985  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
   986  glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
   987  glutMainLoop();
   988  return 0;
   989
   990}}}
  973991
  974992Razširjeni primitiv smo poenostavili tako, da ne vsebuje več
  975993definicije barve, ampak le geometrijo. Obvezno je bilo potrebno podati
  976 izračun normale. Za naš primitiv kvadrata je to $(0,0,1)$.
   994izračun normale. Za naš primitiv kvadrata je to ''(0,0,1)''.
  977995Program za izris v bistvu ni spremenjen, le da je sedaj
  978996transformacija modela preseljena v podprogram za nastavitev velikosti
  979 okna \texttt{reshape}. V glavnem programu pa je potrebno najprej
  980 vključiti računanje osvetlitve \emph{GL\_LIGHTING},
   997okna ''reshape''. V glavnem programu pa je potrebno najprej
   998vključiti računanje osvetlitve ''GL_LIGHTING'',
  981999prižgati je potrebno luč št 0, ki ima začetni
  982 položaj $(0,0,1)$.
  983 
  984 \begin{figure}[htbp]
  985   \centering
  986   \includegraphics[width=2.5in]{cube-l}
  987   \caption{Osenčen model kocke}
  988   \label{fig:cube-l}
  989 \end{figure}
  990 
  991 Z vključitvijo \emph{GL\_COLOR\_MATERIAL}
   1000položaj ''(0,0,1)''.
   1001
   1002[[Image(cube-l.png)]]
   1003
   1004Slika 5: Osenčen model kocke
   1005
   1006Z vključitvijo ''GL_COLOR_MATERIAL''
  9921007pa poenostavimo podajanje barve za material površine tako, da vsi
  993 klici podprogramov \emph{Color} nastavljajo privzeto difuzno in
  994 ambientno barvo površine. Slika \ref{fig:cube-l} prikazuje
   1008klici podprogramov ''Color'' nastavljajo privzeto difuzno in
   1009ambientno barvo površine. Slika 5 prikazuje
  9951010rezultat upodabljanja z osvetlitvijo.
  9961011
  9971012
  998 
  9991013= Tekst =
   1014
  10001015OpenGL sam ne podpira teksta in je zato potrebno uporabiti razne
  10011016prijeme za izris teksta v prostoru. Možnih je več načinov
  10021017za risanje besedila:
  1003 \begin{description}
  1004 \item[stroke] črke so izrisane s črtami v prostoru modela
  1005 \item[bitmap] črke so izrisane na zaslon
  1006 \item[teksture] črke so izrisane rastrsko v prostoru modela
  1007 \end{description}
   1018
   1019'''stroke''' črke so izrisane s črtami v prostoru modela
   1020
   1021'''bitmap''' črke so izrisane na zaslon
   1022
   1023'''teksture''' črke so izrisane rastrsko v prostoru modela
   1024
  10081025V šolskih primerih so najbolj uporabni že izdelani fonti v
  10091026knjižnici GLUT. Možne so naslednje številke fontov:
  1010 {\small
  1011 \begin{enumerate}
  1012 \item GLUT\_STROKE\_ROMAN
  1013 \item GLUT\_STROKE\_MONO\_ROMAN
  1014 \item GLUT\_BITMAP\_9\_BY\_15             
  1015 \item GLUT\_BITMAP\_8\_BY\_13             
  1016 \item GLUT\_BITMAP\_TIMES\_ROMAN\_10     
  1017 \item GLUT\_BITMAP\_TIMES\_ROMAN\_24     
  1018 \item GLUT\_BITMAP\_HELVETICA\_10       
  1019 \item GLUT\_BITMAP\_HELVETICA\_12       
  1020 \item GLUT\_BITMAP\_HELVETICA\_18       
  1021 \end{enumerate}
  1022 }
   1027
   1028 1. GLUT_STROKE_ROMAN
   1029
   1030 2. GLUT_STROKE_MONO_ROMAN
   1031
   1032 3. GLUT_BITMAP_9_BY_15
   1033             
   1034 4. GLUT_BITMAP_8_BY_13
   1035             
   1036 5. GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_10   
   1037   
   1038 6. GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24
   1039     
   1040 7. GLUT_BITMAP_HELVETICA_10
   1041       
   1042 8. GLUT_BITMAP_HELVETICA_12
   1043       
   1044 9. GLUT_BITMAP_HELVETICA_18       
  10231045
  10241046Za primer razširimo program za izris osenčene kocke z
  1025 besedilom na vsaki stranici. Podprogram \emph{kvadrat} kot argument
   1047besedilom na vsaki stranici. Podprogram ''kvadrat'' kot argument
  10261048vzame besedilo. Začetek izpisa premakne za malenkost višje in
  1027 začne v koordinati $x=-0.8$. Ker pa ne želimo, da se besedilo
  1028 senči je tu potrebno izklapljanje senčenja takrat, ko
   1049začne v koordinati ''x=-0.8''. Ker pa ne želimo, da se besedilo
   1050senči, je tu potrebno izklapljanje senčenja takrat, ko
  10291051izrisujemo posamezne črke. Ker so črke v vnaprej določeni
  10301052velikost, jih je potrebno ustrezno pomanjšati s
  1031 skaliranjem. Podprogram \texttt{fglutStrokeCharacter} po vsaki
   1053skaliranjem. Podprogram ''glutStrokeCharacter'' po vsaki
  10321054izrisani črti sam nastavi pomik v smeri x za širino izrisane
  10331055črke.
  10341056
  1035 {\scriptsize\begin{verbatim}
  1036 subroutine kvadrat(s)
  1037 include 'GL/fgl.h'
  1038 character s*(*), c
  1039 call fglPushMatrix
  1040 call fglTranslatef(0.0, 0.0, 1.0)
  1041 call fglNormal3f(0.0, 0.0, 1.0)
  1042 call fglRectf(-1.0, -1.0, 1.0, 1.0)
  1043 call fglTranslatef(-0.8, 0.0, 0.01)
  1044 call fglDisable(GL_LIGHTING)
  1045 call fglScalef(0.003, 0.003, 0.003)
  1046 call fglColor3f(1.0, 0.0, 0.0)
  1047 lenc = len(s)
  1048 do i=1,lenc
  1049   c = s(i:i)
  1050   call fglutStrokeCharacter(1, ichar(c))
  1051 end do
  1052 call fglEnable(GL_LIGHTING)
  1053 call fglPopMatrix
  1054 end
  1055 
  1056 subroutine display
  1057 implicit none
  1058 include 'GL/fgl.h'
  1059 real mat(4)
  1060 data mat /0.9, 0.6, 0.3, 1.0/
  1061 call fglClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
  1062 call fglClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT)
  1063 call fglPushMatrix
  1064 call fglRotatef(30.0, 1.0, 0.0, 0.0)
  1065 call fglRotatef(30.0, 0.0, 1.0, 0.0)
  1066 call fglScalef(0.5, 0.5, 0.5)
  1067 call fglMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat)
  1068 call kvadrat('Spredaj')
  1069 call fglRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0)
  1070 call kvadrat('Desno')
  1071 call fglRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0)
  1072 call kvadrat('Zadaj')
  1073 call fglRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0)
  1074 call kvadrat('Levo')
  1075 call fglRotatef(90.0, 1.0, 0.0, 0.0)
  1076 call kvadrat('Spodaj')
  1077 call fglRotatef(180.0, 1.0, 0.0, 0.0)
  1078 call kvadrat('Zgoraj')
  1079 call fglPopMatrix
  1080 call fglFlush
  1081 end
  1082 
  1083 subroutine reshape(w, h)
  1084 include 'GL/fgl.h'
  1085 integer w, h
  1086 real*8 l
  1087 l = 1
  1088 call fglViewPort(0, 0, w, h)
  1089 call fglMatrixMode(GL_PROJECTION)
  1090 call fglLoadIdentity
  1091 call fglOrtho(-l,l,-l,l,-l,l)
  1092 call fglMatrixMode(GL_MODELVIEW)
  1093 call fglLoadIdentity
  1094 end
  1095 
  1096 program crta
  1097 external display
  1098 external reshape
  1099 include 'GL/fglut.h'
  1100 include 'GL/fgl.h'
  1101 call fglutinit
  1102 call fglutinitdisplaymode(GLUT_SINGLE+GLUT_DEPTH)
  1103 call fglutcreatewindow('Fortran GLUT program')
  1104 call fglutDisplayFunc(display)
  1105 call fglutReshapeFunc(reshape)
  1106 call fglEnable(GL_DEPTH_TEST)
  1107 call fglEnable(GL_LIGHTING)
  1108 call fglEnable(GL_LIGHT0)
  1109 call fglClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0)
  1110 call fglutmainloop
  1111 end
  1112 \end{verbatim}
  1113 }
  1114 
  1115 \begin{figure}[htbp]
  1116   \centering
  1117   \includegraphics[width=2.5in]{cube-f}
  1118   \caption{Osenčen model kocke z napisi}
  1119   \label{fig:cube-f}
  1120 \end{figure}
   1057{{{
   1058#!c
   1059#include <GL/glut.h>                                                 
   1060                                                                                                               
   1061float kvadrat(char *s)
   1062{
   1063  char *c;
   1064  glPushMatrix();
   1065  glTranslatef(0.0, 0.0, 1.0);
   1066  glNormal3f(0.0, 0.0, 1.0);
   1067  glRectf(-1.0, -1.0, 1.0, 1.0);
   1068  glTranslatef(-0.8, 0.0, 0.01);
   1069  glDisable(GL_LIGHTING);
   1070  glScalef(0.003, 0.003, 0.003);
   1071  glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
   1072  for(c=s; *c; c++)
   1073  {
   1074    glutStrokeCharacter(GLUT_STROKE_ROMAN, *c);
   1075  }
   1076  glEnable(GL_LIGHTING);
   1077  glPopMatrix();
   1078}
   1079
   1080void display()
   1081{
   1082  float mat[4]={0.9, 0.6, 0.3, 1.0};
   1083  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   1084  glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
   1085  glPushMatrix();
   1086  glRotatef(30.0, 1.0, 0.0, 0.0);
   1087  glRotatef(30.0, 0.0, 1.0, 0.0);
   1088  glScalef(0.5, 0.5, 0.5);
   1089  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat);
   1090  kvadrat("Spredaj");
   1091  glRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0);
   1092  kvadrat("Desno");
   1093  glRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0);
   1094  kvadrat("Zadaj");
   1095  glRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0);
   1096  kvadrat("Levo");
   1097  glRotatef(90.0, 1.0, 0.0, 0.0);
   1098  kvadrat("Spodaj");
   1099  glRotatef(180.0, 1.0, 0.0, 0.0);
   1100  kvadrat("Zgoraj");
   1101  glPopMatrix();
   1102  glFlush();
   1103}
   1104
   1105void reshape (int w, int h)
   1106{
   1107  double l;
   1108  l = 1;
   1109  glViewport (0, 0, w, h);
   1110  glMatrixMode (GL_PROJECTION);
   1111  glLoadIdentity();
   1112  glOrtho(-l, l, -l, l, -l, l);
   1113  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
   1114  glLoadIdentity();
   1115}
   1116
   1117int main(int argc, char *argv[])
   1118{
   1119  glutInit(&argc, argv);
   1120  glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE|GLUT_DEPTH);
   1121  glutCreateWindow("C GLUT program");
   1122  glutDisplayFunc(display);
   1123  glutReshapeFunc(reshape);
   1124  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
   1125  glEnable(GL_LIGHTING);
   1126  glEnable(GL_LIGHT0);
   1127  glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
   1128  glutMainLoop();
   1129  return 0;
   1130}
   1131}}}
  11211132
  11221133Podajanje barve za površino je spremenjeno tako, da se ne uporabi
  1123 funkcije \emph{Color} ampak normalno funkcijo za podajanje lastnosti
  1124 materialaf \texttt{glMaterialfv}. Rezultat kaže slika
  1125 \ref{fig:cube-f}. če bi napisali komentar pred izrisom
   1134funkcije ''Color'' ampak normalno funkcijo za podajanje lastnosti
   1135materialaf ''glMaterialfv''. Rezultat kaže slika
   11366. Če bi napisali komentar pred izrisom
  11261137štirikotnika, potem bi bilo vidno besedilo tudi za ostale
  11271138(skrite) strani.
   1139
   1140[[Image(cube-f.png)]]
   1141
   1142Slika 6: Osenčen model kocke z napisi
  11281143
  11291144Včasih pa raje želimo, da se besedilo na zaslonu ne
  11301145izrisuje rotirano in senčeno, temveč da se le pojavi na
  11311146določenem položaju v prostoru in potem izriše v zaslonskih
  1132 koordinatah. V ta namen uporabimo \emph{bitmap} fonte in naslednji
   1147koordinatah. V ta namen uporabimo ''bitmap'' fonte in naslednji
  11331148podprogram za izpis besedila:
  1134 {\scriptsize\begin{verbatim}
  1135 subroutine output(x,y,z,s)
  1136 character s*(*)
  1137 call fglRasterPos3f(x,y,z)
  1138 lenc = len(s)
  1139 do i=1,lenc
  1140   call fglutBitmapCharacter(6, ichar(s(i:i)))
  1141 end do
  1142 end
  1143 \end{verbatim}
  1144 }
  1145 Primer izrisa z bitmap fonti kaže slika \ref{fig:cube-b}
  1146 \begin{figure}[htbp]
  1147   \centering
  1148   \includegraphics[width=2.5in]{cube-b}
  1149   \caption{Osenčen model kocke z \emph{bitmap} napisi}
  1150   \label{fig:cube-b}
  1151 \end{figure}
   1149
   1150{{{
   1151#!c
   1152float output(x,y,z,char *s)
   1153{
   1154  char *c;
   1155  glRasterPos3f(x,y,z);
   1156  for(c=s; *c; c++)
   1157  {
   1158    glutBitmapCharacter(GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24, *c);
   1159  }
   1160}
   1161}}}
   1162
   1163Primer izrisa z bitmap fonti kaže slika 7.
   1164
   1165[[Image(cube-b.png)]]
   1166
   1167Slika 7: Osenčen model kocke z ''bitmap'' napisi
  11521168
  11531169
  11541170= Uporabniški vmesnik =
   1171
  11551172V nadaljevanju so prikazani primeri programov, ki izkoriščajo
  11561173dodatne funkcionalnost knjižnice GLUT za vnos dodatnih podatkov v
  11571174program. To je predvsem uporaba tipk in miške.
  11581175
  1159 \subsection{Rotacija s tipkami}
  1160 Rotiramo že vgrajeni geometrijski model čajnika s tipkami \textbf{x,
  1161 y, z}. Vsak pritisk na tipko poveča kot rotacije za pet stopinj.
  1162 Podatke o trenutni rotaciji prenašamo s poljem \texttt{common}. Ker
  1163 izrisujemo žični model, podprogram za \emph{reshape} ni
  1164 potreben. Podprogram \emph{keyboard} ob pritisku na tipko dobi tudi
   1176== Rotacija s tipkami ==
   1177
   1178Rotiramo že vgrajeni geometrijski model čajnika s tipkami '''x,
   1179y, z'''. Vsak pritisk na tipko poveča kot rotacije za pet stopinj.
   1180Ker
   1181izrisujemo žični model, podprogram za ''reshape'' ni
   1182potreben. Podprogram ''keyboard'' ob pritisku na tipko dobi tudi
  11651183informacijo o zaslonskem položaju miške.
  11661184
  1167 {\scriptsize\begin{verbatim}
  1168 subroutine display
  1169 implicit none
  1170 include 'GL/fgl.h'
  1171 common /rotation/ rx, ry, rz
  1172 real rx, ry, rz
  1173 call fglClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
  1174 call fglColor3f(0.5, 0.4, 1.0)
  1175 call fglPushMatrix
  1176 call fglRotatef(rx, 1.0, 0.0, 0.0)
  1177 call fglRotatef(ry, 0.0, 1.0, 0.0)
  1178 call fglRotatef(rz, 0.0, 0.0, 1.0)
  1179 call fglutWireTeapot(dble(r))
  1180 call fglPopMatrix
  1181 call fglutSwapBuffers
  1182 end
  1183 
  1184 subroutine keyboard(key,x,y)
  1185 common /rotation/ rx, ry, rz
  1186 integer key,x,y
  1187 print *, 'Key ', char(key),  key, ' at', x, y
  1188 if (key .eq. ichar('x')) rx = rx + 5.0
  1189 if (key .eq. ichar('y')) ry = ry + 5.0
  1190 if (key .eq. ichar('z')) rz = rz + 5.0
  1191 call fglutpostredisplay
  1192 end
  1193 
  1194 program teapot
  1195 external display
  1196 external keyboard
  1197 include 'GL/fglut.h'
  1198 integer window
  1199 call fglutInit
  1200 call fglutInitDisplayMode(ior(GLUT_DOUBLE,GLUT_RGB))
  1201 window = fglutCreateWindow('Use keys x, y, and z')
  1202 call fglutDisplayFunc(display)
  1203 call fglutKeyboardFunc(keyboard)
  1204 call fglutMainLoop
  1205 end
  1206 \end{verbatim}
  1207 }
  1208 
  1209 
  1210 \subsection{Miška in inverzna projekcija}
   1185{{{
   1186#!c
   1187#include <stdio.h>
   1188#include <GL/glut.h>
   1189
   1190float rx, ry, rz;
   1191
   1192void display()
   1193{
   1194  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   1195  glColor3f(0.5, 0.4, 1.0);
   1196  glPushMatrix();
   1197  glRotatef(rx, 1.0, 0.0, 0.0);
   1198  glRotatef(ry, 0.0, 1.0, 0.0);
   1199  glRotatef(rz, 0.0, 0.0, 1.0);
   1200  glutWireTeapot(0.5);
   1201  glPopMatrix();
   1202  glutSwapBuffers();
   1203}
   1204
   1205void keyboard(unsigned char key, int x, int y)
   1206{
   1207  fprintf (stderr,"Key %c at %d, %d\n", key, x, y);
   1208  if (key=='x')
   1209    rx = rx + 5.0;
   1210  if (key=='y')
   1211    ry = ry + 5.0;
   1212  if (key=='z')
   1213    rz = rz + 5.0;
   1214  glutPostRedisplay();
   1215}
   1216
   1217int main(int argc, char *argv[])
   1218{
   1219  glutInit(&argc, argv);
   1220  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE|GLUT_RGB);
   1221  glutCreateWindow("Use keys x, y, and z");
   1222  glutDisplayFunc(display);
   1223  glutKeyboardFunc(keyboard);
   1224  glutMainLoop();
   1225  return 0;
   1226
   1227}}}
   1228
   1229== Miška in inverzna projekcija ==
   1230
  12111231Za vsak pritisk gumba miške lahko dobimo poleg koordinate tudi
  12121232še stanje gumbov. Naslednji primer prikazuje risanje črte v
   
  14941514Na urejanje kode lahko uporabimo DOS-ov urejevalnik EDIT ali Windows
  14951515notepad. Oba imata svoje slabosti; EDIT ima težave z daljšimi
  1496 imeni datotek, NOTEPAD pa nima pri
   1516imeni datotek, NOTEPAD pa nima prikaza trenutne vrstice in ob prvem
   1517shranjevanju datoteke lepi konŔnico \texttt{.txt}, tako da moramo
   1518datoteko kasneje preimenovati v \texttt{.f}. Kljub slabostim sta oba
   1519urejevalnika primerna za Üolske probleme.
   1520
   1521V trenutnem imeniku DOS okna odtipkamo izbrani ukaz:
   1522\begin{verbatim}
   1523        notepad teapot.f
   1524        edit teapot.f
   1525\end{verbatim}
   1526